Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 31 fra Høyre, Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen legge til rette for at det er muligheter for å søke om skånsom utbygging av vannkraft i vernede vassdrag der hvor vi kan øke produksjonen av kraft uten at det går på særlig bekostning av natur- og miljøhensyn.

  • Forslag nr. 32 fra Høyre, Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen snarest utlyse 26. konsesjonsrunde og legge forholdene til rette for gode områdeløsninger for gass fra Barentshavet.

  • Forslag nr. 33 fra Høyre, Fremskrittspartiet

    Stortinget ber regjeringen styrke forskningen på mineralutvinning på havbunnen, herunder ressurspotensial og miljøkonsekvenser ved eventuell mineralutvinning på havbunnen.

Gå til voteringsoversikten