Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 33)
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 16.04.2024

  Til behandling

  Debatten om skjerm i skolen kan fort basere seg på følelser og egne erfaringer heller enn kunnskap og fakta. I de to temanotatene fra desember 2023 løfter Skjermbrukutvalget frem at «skjerm» er et begrep som er for enkelt og for snevert, og at det er forskjell på skjermbruk som har et pedagogisk formål, og skjermbruk som ikke har det. Høyre imøteser en debatt som handler om hvordan vi kan sørge for en differensiert undervisning, med ulike læremidler. Vil statsråden bidra til en opplyst skoledebatt og ta til orde for at vi slutter å bruke begrepet skjerm?
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 15.04.2024

  Til behandling

  Regjeringen Solberg la i sin perspektivmelding vekt på at vi er i en situasjon som krever at norsk økonomi får flere bein å stå på, med vekst i privat næringsliv, der myndighetene legger til rette for omstilling og innovasjon, og et langsiktig perspektiv i næringspolitikken, der forutsigbarhet for investeringer og drift er avgjørende for målet om økt verdiskaping, grønn omstilling og fremtidig velferd. Hvordan vurderer statsråden at regjeringens uforutsigbare skatte- og næringspolitikk skal kunne bidra til at Norge når disse målene?
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 05.04.2024

  Besvart: 16.04.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Hva har regjeringen konkret foretatt seg for å påvirke forslaget til ny emballasjeforordning i EU, som i ytterste konsekvens kan bety at Norge må gjeninnføre såkalte vaskeflasker parallelt med å bruke det innovative, miljøvennlige og norskutviklede pantesystemet vi bruker i dag, og hva vil statsråden gjøre fremover for å sikre at Norge ikke må innføre kostbare, nye krav for en bransje med over 95 pst. returandel?
 • Interpellasjon fra Mahmoud Farahmand (H) til digitaliserings- og forvaltningsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 19.03.2024

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 18.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvordan vurderer statsråden potensialet og fordelene ved å utvikle en nasjonal skyløsning spesifikt tilpasset Norges offentlige sektor, og ønsker statsråden å nyttiggjøre seg av internasjonale aktører i allierte land som tilbyr denne typen infrastruktur i Norge, til å bli en nasjonal skyløsning?
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 14.03.2024

  Besvart: 09.04.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Elevers læring og trivsel er avhengig av et godt skolemiljø, kompetente lærere samt en synlig og tydelig rektor som pedagogisk leder. Dette er skoleeiers ansvar. Hvordan vil statsråden bidra til at kommunestyrer og fylkesting kan utøve godt skoleeierskap?
 • Interpellasjon fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 22.02.2024

  Besvart: 14.03.2024 av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

  Om hva regjeringa gjør for å minske dødelighet og sikre dyrevelferden for oppdrettslaks, og hvordan statsråden forholder seg til tiltak som å inkludere dødelighet som et kriterium i trafikklysmodellen
 • Interpellasjon fra Mahmoud Farahmand (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 21.02.2024

  Besvart: 07.03.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om utenriksministeren kan bidra til å oppklare Norges posisjon med tanke på det iranske regimet og i særdeleshet den iranske revolusjonsgarden, og hvorvidt man har vurdert å sette IRGC på sanksjonslisten
 • Interpellasjon fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 20.02.2024

  Besvart: 29.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan regjeringen Støre og statsråd Kjerkol har fulgt opp arbeidet med Solberg-regjeringens stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg i 2020
 • Interpellasjon fra Mona Nilsen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 20.02.2024

  Besvart: 19.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om statsråden kan redegjøre for de ulike prosessene som foregår, og om hva som gjøres for å sikre forutsigbarhet og trygghet i systemet for utenlandsadopsjoner
 • Interpellasjon fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 15.02.2024

  Besvart: 14.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvor lenge regjeringen skal innta en utrede mer og vente og se-holdning til behovet for flere elever til yrkesfag og fagskoler
 • Interpellasjon fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 29.01.2024

  Besvart: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva regjeringen konkret jobber med for å stoppe utviklingen mot mer mobbing i skolen, og hvordan statsråden stiller seg til et eget mobbetilsyn med nasjonalt eller regionalt ansvar
 • Interpellasjon fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 22.01.2024

  Besvart: 13.02.2024 av energiminister Terje Aasland

  Om regjeringen vil bidra til en sannferdig og faktuell debatt om kjernekraftens rolle i framtidens norske energimiks
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 18.01.2024

  Besvart: 08.02.2024 av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen

  Om regjeringen har oversikt over naturinngrepene fra statlige prosjekter, og om hvilke endringer regjeringen vil gjøre i egen arealpolitikk
 • Interpellasjon fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 18.01.2024

  Besvart: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva statsråden vil foreta seg for å beskytte barn mot skadelig innhold og reklame på digitale enheter i skolen
 • Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 17.01.2024

  Besvart: 01.02.2024 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om hva regjeringen gjør for å bidra til at barn stjålet av Russland kommer trygt tilbake til Ukraina så snart som mulig
 • Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 16.01.2024

  Besvart: 13.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva regjeringen har gjort for å oppnå Stortingets ambisiøse mål for kulturskolen
 • Interpellasjon fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 09.01.2024

  Besvart: 18.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden vil innhente nye trafikkdata for å definere behovene for togtrafikken på Østlandet, og revurdere videreføring av det Flytoget
 • Interpellasjon fra Elise Waagen (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 04.01.2024

  Besvart: 18.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva regjeringen vil gjøre for at elevene skal lære mer og bedre
 • Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 28.11.2023

  Besvart: 08.12.2023 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden vil støtte lignende turnusordninger tilpasset Flekkefjord sykehus for å sikre stabil rekruttering til norske lokalsykehus
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 28.11.2023

  Besvart: 12.12.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden er enig i at prissmitten i Sør-Norge vil reduseres noe dersom Skagerrak I og II ikke bygges på nytt, og om han kan utdype hva han legger i begrepet «samfunnsmessig rasjonelt»