Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Skriv inn spørsmålnummer

Finn interpellasjon etter

Velg hovedtema
Velg undertema

Arbeidsliv (1 - 9 av 9)

Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 89 (2011-2012)

Datert: 03.05.2012

Besvart: 06.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om at det er store forskjeller mellom fylkene mht. hvordan Nav lykkes i attføringsarbeidet gjennom programmet "Arbeid med bistand" og andre arbeidsrettede tiltak, og hva som kan gjøres for å sikre like god effektivitet i hele landet

Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2011-2012)

Datert: 08.02.2012

Besvart: 14.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Om tiltak for å redusere barnefattigdommen i Norge, som inntektssikring og arbeidsretting, bedre levekår og sosial inkludering av barn og unge

Interpellasjon fra Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2011-2012)

Datert: 07.02.2012

Besvart: 29.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Om regjeringas mål om at fleire yrke og stillingar skal ha ein jamnare kjønnsbalanse, og tiltak for å stimulera til meir utradisjonelle utdanningsval for jenter og gutar innanfor vidaregåande opplæring og høgare utdanning

Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 56 (2011-2012)

Datert: 11.01.2012

Besvart: 17.04.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Om tiltak for å bekjempe diskriminering av arbeidssøkere med utenlandske navn, da et forskningseksperiment viste at sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju var 25 pst. mindre for slike søkere enn for søkere med typisk norske navn

Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2011-2012)

Datert: 19.12.2011

Besvart: 09.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Om hva regjeringens strategi er for bedre å integrere arbeidsinnvandrere, bl.a. med henvisning til at mange bedrifter i Distrikts-Norge er helt avhengige av dem, og at enkle grep kunne hjelpe dem selv og Kommune-Norge til å ta i bruk ressursene de bringer med seg

Interpellasjon fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2011-2012)

Datert: 15.12.2011

Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om en strategi for å bidra til et mer fleksibelt arbeidsliv mht. aldersgrenser generelt og særaldersgrenser spesielt, da samfunnet har behov for at folk står i arbeid så lenge de kan

Interpellasjon fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2011-2012)

Datert: 09.12.2011

Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om å bidra til at endringene som ble innført 1.7.11 gjennom tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og et nytt sanksjonsregime, skjer som forutsatt, og at intensjonen i den forsterkede avtalen om inkluderende arbeidsliv nås på en best mulig måte

Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2011-2012)

Datert: 21.10.2011

Besvart: 25.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet, da mange oppfatter at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter

Interpellasjon fra Elisabeth Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2011-2012)

Datert: 20.10.2011

Besvart: 22.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Om å sette oppfølgingstjenesten bedre i stand til å fylle oppdraget sitt, og om å få til bedre samspill mellom oppfølgingstjenesten og Nav for å motvirke at ungdom som faller ut av skolen, ender opp uten noe annet tilbud

Visste du ...

at det blir skrevet referat fra møtene i Europautvalget? Det blir publisert kort tid etter møtet, men enkelte deler som er unntatt offentlighet publiseres først ett år etter.

Se også

Kort om interpellasjoner

En interpellasjon er et spørsmål som statsråden skal besvare i en interpellasjonsdebatt i et stortingsmøte. Les mer om spørsmål og interpellasjoner.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget