Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Arbeidsliv (1 - 9 av 9)
 • Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

  Interpellasjon nr. 89 (2011-2012)

  Datert: 03.05.2012

  Besvart: 06.06.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om at det er store forskjeller mellom fylkene mht. hvordan Nav lykkes i attføringsarbeidet gjennom programmet "Arbeid med bistand" og andre arbeidsrettede tiltak, og hva som kan gjøres for å sikre like god effektivitet i hele landet
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 69 (2011-2012)

  Datert: 08.02.2012

  Besvart: 14.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Om tiltak for å redusere barnefattigdommen i Norge, som inntektssikring og arbeidsretting, bedre levekår og sosial inkludering av barn og unge
 • Interpellasjon fra Gunvor Eldegard (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 66 (2011-2012)

  Datert: 07.02.2012

  Besvart: 29.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Om regjeringas mål om at fleire yrke og stillingar skal ha ein jamnare kjønnsbalanse, og tiltak for å stimulera til meir utradisjonelle utdanningsval for jenter og gutar innanfor vidaregåande opplæring og høgare utdanning
 • Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2011-2012)

  Datert: 11.01.2012

  Besvart: 17.04.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

  Om tiltak for å bekjempe diskriminering av arbeidssøkere med utenlandske navn, da et forskningseksperiment viste at sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju var 25 pst. mindre for slike søkere enn for søkere med typisk norske navn
 • Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2011-2012)

  Datert: 19.12.2011

  Besvart: 09.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

  Om hva regjeringens strategi er for bedre å integrere arbeidsinnvandrere, bl.a. med henvisning til at mange bedrifter i Distrikts-Norge er helt avhengige av dem, og at enkle grep kunne hjelpe dem selv og Kommune-Norge til å ta i bruk ressursene de bringer med seg
 • Interpellasjon fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2011-2012)

  Datert: 15.12.2011

  Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om en strategi for å bidra til et mer fleksibelt arbeidsliv mht. aldersgrenser generelt og særaldersgrenser spesielt, da samfunnet har behov for at folk står i arbeid så lenge de kan
 • Interpellasjon fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2011-2012)

  Datert: 09.12.2011

  Besvart: 30.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om å bidra til at endringene som ble innført 1.7.11 gjennom tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte og et nytt sanksjonsregime, skjer som forutsatt, og at intensjonen i den forsterkede avtalen om inkluderende arbeidsliv nås på en best mulig måte
 • Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2011-2012)

  Datert: 21.10.2011

  Besvart: 25.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet, da mange oppfatter at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter
 • Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2011-2012)

  Datert: 20.10.2011

  Besvart: 22.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Om å sette oppfølgingstjenesten bedre i stand til å fylle oppdraget sitt, og om å få til bedre samspill mellom oppfølgingstjenesten og Nav for å motvirke at ungdom som faller ut av skolen, ender opp uten noe annet tilbud