Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Helsevesen - Sykehus (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2018-2019)

  Datert: 15.03.2019

  Besvart: 09.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å sikre at dei som er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar, får hjelp og koordinerte tenester frå sjukehus og kommune
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2018-2019)

  Datert: 07.03.2019

  Besvart: 09.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er gjort for å sikre alle fødende kvinner en trygg fødselsomsorg, med henvisning til en rekke stortingsvedtak om dette temaet våren 2018
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester ikkje får god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester