Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Bakke-Jensen, Frank (1 - 4 av 4)
 • Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til miljø- og utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2011-2012)

  Datert: 05.12.2011

  Besvart: 19.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

  Om sprikende uttalelser fra hhv. Klima- og forurensningsdirektoratet og en departementsnedsatt arbeidsgruppe om forurensning fra fiskeoppdrettsanlegg
 • Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 94 (2010-2011)

  Datert: 24.02.2011

  Besvart: 28.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om hva som gjøres for å sikre at helseforetakene legger til rette for rask hjemtransport og oppfølging når alvorlig syke og døende ønsker å avslutte livet i sitt eget hjem
 • Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2010-2011)

  Datert: 02.10.2010

  Besvart: 29.10.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om å få frem en pålitelig status for kysttorskens situasjon, med bakgrunn i at vern av bestanden og begrensninger på fangstområder gir betydelige utfordringer for kystfiskerne
 • Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2009-2010)

  Datert: 17.12.2009

  Besvart: 18.01.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

  Om retningen EU trekker opp for fiskeripolitikken og hvilke konsekvenser dette får for næringen, med henvisning til at EU nylig har vedtatt forbud mot salg av selprodukter og at Norge ble utestengt fra makrellfisket