Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Rise, Lars (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2004-2005)

  Datert: 10.02.2005

  Besvart: 18.03.2005 av utenriksminister Jan Petersen

  Om å øke presset på Kina til å sikre organisasjons-, tros- og ytringsfriheten
 • Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til kommunal- og regionalministeren

  Interpellasjon nr. 37 (1999-2000)

  Datert: 31.03.2000

  Besvart: 11.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

  Om å tilpasse inntektssystemet slik at det bedre fanger opp Oslos særskilte behov som landets hovedstad
 • Interpellasjon fra Lars Rise (KrF) til kommunal- og regionalministeren

  Interpellasjon nr. 24 (1999-2000)

  Datert: 29.02.2000

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Oslo har som landets hovedstad en rekke oppgaver å løse i tillegg til de oppgaver kommuner og fylkeskommuner for øvrig står overfor. Oslo har spesielle utfordringer når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge, sosiale problemer, rusmisbruk, psykiatri og kriminalitet. Oslo har også særskilte utfordringer knyttet til universitet og høgskoler, kollektivsatsing og problemene med å være knutepunkt for trafikk fra hele landet. Disse utfordringer fanges i liten grad opp i gjeldende inntektssystem. Bortfallet av selskapsskatt, samt reduserte skatteinntekter for øvrig, har medført at Oslo i henhold til regnskapstall for 1999 har tapt omkring 1 mrd. kroner. Hva vil statsråden gjøre for å tilpasse inntektssystemet slik at det bedre fanger opp Oslos særskilte behov?