Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Haarstad, Ragnhild Queseth (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til landbruksministeren

  Interpellasjon nr. 40 (1996-97)

  Datert: 12.03.1997

  Besvart: 24.04.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

  Om initiativ til en debatt i Norge om ernærings- og matforsyningspolitikk
 • Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 33 (1992-93)

  Datert: 07.04.1993

  Besvart: 24.05.1993 av utenriksminister Johan Jørgen Holst

  "De politiske og økonomiske endringer i det tidligere Sovjetunionen har gitt oss skremmende opplysninger om den omfattende atomindustrien. Blant annet har vi fått kjennskap til de såkalte lukkede byer i Russland som spilte en sentral rolle i Sovjetunionens atomprogram. Hvordan mener Regjeringen Norge kan bidra til å sikre en rask omstilling av denne atomindustrien til fredelige formål, og slik at forskningskompetansen som har vært brukt i atomvåpenindustrien kan overføres til mer sivilt rettede oppgaver, og vil Regjeringen blant annet arbeide for en oppfølging i FN-sammenheng omkring disse spørsmål?"
 • Interpellasjon fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til handelsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (1992-93)

  Datert: 25.01.1993

  Besvart: 25.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

  "Retten til innsyn i offentlig forvaltning er en viktig del av et levende folkestyre. Det er reist spørsmål om offentlighetsprinsippet i forhold til EØS-avtalen og ved eventuelt norsk medlemskap i EF. Hvordan ser Regjeringen på EFs praksis når det gjelder offentlighet og innsyn? Hvordan vil Regjeringen praktisere offentlighetsprinsippet i EØS og i de kommende medlemskapsforhandlingene med EF? På hvilken måte vil Regjeringen sikre at praktiseringen av offenlighetslovens § 6.1 ikke hindrer norsk allmenhet innsyn i viktige spørsmål som angår Norges forhold til EF?"