Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 60)
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2019-2020)

  Datert: 11.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Reiselivet opplever en stor vekst, og det jobbes med å øke også vinterturismen. Flere aktører skaper produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Dette medfører flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene, og for enkelte kommuner bidrar dette til at små lokalsamfunn overlever. Med sine arbeidsplasser og sin lokalkunnskap og kulturformidling er reiselivet distriktspolitikk på sitt beste. Veksten i reiselivet i Nord-Norge er en motvekt til den økende sentraliseringen de siste årene, og nå er det viktig å sørge for at rammebetingelsene for reiselivet ikke blir verre i de kommende årene. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. Reiselivet frykter en ytterligere momsøkning som kommer til å ramme reiselivsbedriftene som advarer mot konkurser og tap av arbeidsplasser. Vil statsråden ta reiselivsnæringas bekymring på alvor og sette ned momssatsene på både persontransport og overnatting, og hvilke andre tiltak ser statsråden som mulige for å fremme reiselivsnæringa i distriktene?
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Besvart: 11.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse for å sikre finansieringen av velferdsstaten, da Norge kan tape rundt 10 mrd. kr årlig pga. selskapers skatteflytting
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2017-2018)

  Datert: 16.01.2018

  Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om håndtering av kryptovaluta som f.eks. bitcoin politisk, da virtuell valuta er blitt omtalt som en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 • Interpellasjon fra Mudassar Kapur (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2017-2018)

  Datert: 20.12.2017

  Besvart: 08.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om utfordringen knyttet til at multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra skatt, slik at de ikke skatter i land hvor de har virksomhet
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2016-2017)

  Datert: 26.01.2017

  Besvart: 21.02.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt, informasjonsplikt om selskapsstrukturer mv. og opplysningsplikt i skatteplanleggingspakker, samt unngåelse av inntektsskifting i flernasjonale selskaper
 • Interpellasjon fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 45 (2015-2016)

  Datert: 06.05.2016

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 31.05.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt regjeringen har noen mål om å minske forskjellene på folk, med henvisning bl.a. til skattepolitikken
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2015-2016)

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 23.05.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om regelverkene for land-for-land-rapportering og betydningen av at rapporteringen er åpen
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2015-2016)

  Datert: 25.04.2016

  Besvart: 23.05.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om erstatninger og bedragerianmeldelse etter bilprodusenters juks med utslippstester og programvare i bilene for å kunne markedsføre et kunstig lavt drivstofforbruk
 • Interpellasjon fra Irene Johansen (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2015-2016)

  Datert: 08.03.2016

  Besvart: 07.04.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om delingsøkonomiens muligheter og utfordringer, og hvilke prosesser og reformer statsråden har igangsatt og ser for seg på feltet
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 79 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Besvart: 05.06.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om å bekjempe ulovlig kapitalflukt fra u-land og fremvoksende industriland ved å innføre åpenhetskrav i utvidet land-for-land-rapportering, som vil synliggjøre uønsket skattetilpasning
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2014-2015)

  Datert: 19.12.2014

  Besvart: 03.03.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om å vurdere dagens organisering av kontroll og tilsyn med Statens pensjonsfond utlands virksomhet, og om ambisjonene om åpenhet satt av Stortinget er ivaretatt
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 72 (2013-2014)

  Datert: 11.04.2014

  Besvart: 03.06.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om konkrete tiltak for å bekjempe den svarte økonomien, med henvisning bl.a. til en artikkelserie om hvordan den også gjør seg gjeldende der det offentlige er byggherre
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 61 (2013-2014)

  Datert: 25.03.2014

  Besvart: 08.05.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om personvernet for norske brukere av Nets, infrastrukturen for betalingsformidling i Norge og Norden, som nå er solgt
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2013-2014)

  Datert: 27.02.2014

  Besvart: 08.05.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om hva statsråden vil gjøre for å motvirke økende økonomiske forskjeller i Norge, hvis hun betrakter dette som et problem
 • Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2013-2014)

  Datert: 04.12.2013

  Besvart: 04.02.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om det inntektspolitiske samarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, og hvordan regjeringen vil bidra til at den norske modellen fungerer best mulig
 • Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2013-2014)

  Datert: 22.11.2013

  Besvart: 07.01.2014 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt det var statsrådens intensjon å øke skattebyrden for et stort antall enkeltmannsforetak - også utenfor landbrukssektoren - da arveavgiften ble fjernet, og om å gå igjennom hvordan de nye skattereglene slår ut også for denne gruppa
 • Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

  Interpellasjon nr. 64 (2012-2013)

  Datert: 11.02.2013

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å innføre en plattformnøytral lav momssats for mediene, da dagens ulike momssatser representerer en kraftig brems på den nødvendige omstillingen på medieområdet
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2012-2013)

  Datert: 25.01.2013

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å fjerne subsidier av fossil energi, med henvisning til internasjonale klimaforhandlinger og til at subsidiene til norsk olje- og gassproduksjon i 2009 er anslått til 25,5 mrd. kr
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2012-2013)

  Datert: 30.11.2012

  Besvart: 05.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om utfordringene med en stadig tydeligere todeling av norsk økonomi mellom olje- og gassektoren og øvrige eksportbedrifter, og om regjeringens langsiktige strategi for å gjøre jobbene tryggere og konkurranseevnen bedre
 • Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2012-2013)

  Datert: 02.08.2012

  Besvart: 25.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å legge til rette for mer forskning, utvikling og salg hva gjelder alternative drivstoff, med henvisning til at regjeringen har foreslått full avgiftsbelegging av slike drivstoff