Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Finansministeren FIN (21 - 40 av 60)
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2012-2013)

  Datert: 06.06.2012

  Besvart: 08.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om en gjennomgang av beskatningen av norsk næringsliv i lys av utviklingen i land rundt oss, for å sikre norsk konkurransekraft
 • Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2012-2013)

  Datert: 23.05.2012

  Besvart: 08.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om tiltak for å forbedre næringslivets rettssikkerhet og arbeidsvilkår i møte med skattemyndighetene, med henvisning bl.a. til manglende reell overprøving av vedtak
 • Interpellasjon fra Geir-Ketil Hansen (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 77 (2011-2012)

  Datert: 08.03.2012

  Besvart: 07.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om bruk av prisvirkemidler for å stimulere til et bedre kosthold, med henvisning bl.a. til en offentlig utredning om særavgiftene som virkemidler i helsepolitikken
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2011-2012)

  Datert: 01.11.2011

  Besvart: 22.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om en gjennomgang av dagens reguleringer for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser for å sikre muligheten deres til å skape langsiktig god avkastning
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2011-2012)

  Datert: 20.10.2011

  Besvart: 17.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om norsk konkurranseevne og utfordringer tilknyttet stigende kostnadsnivå, svak produktivitetsvekst, sysselsettingsreduksjon i privat sektor og økende avhengighet av oljeinntekter og oljerelatert aktivitet, som gir stadig vanskeligere vilkår for annen næringsvirksomhet og næringsutvikling
 • Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 129 (2010-2011)

  Datert: 28.04.2011

  Besvart: 19.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvilken strategi statsråden har for å styrke Oslo Børs i en tid der europeiske børser, clearingvirksomheter og oppgjørsmarkeder er i en kritisk fase
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2010-2011)

  Datert: 08.12.2010

  Besvart: 10.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvorvidt statsråden ser konsekvensene av at skattesystemet straffer privat eierskap i forhold til nyskaping, verdiskaping og arbeidsplasser, og hvilke initiativ han vil ta for å gjøre noe med det
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2010-2011)

  Datert: 07.12.2010

  Besvart: 17.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvilken strategi regjeringen har for å stimulere til en bærekraftig vekst som kan trygge velferden, med effektivisering og modernisering av offentlig sektor
 • Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 53 (2010-2011)

  Datert: 24.11.2010

  Besvart: 17.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å sikre at man unngår dobbeltbeskatning av CO¨2-utslipp, med bakgrunn i at man har varslet å innføre CO¨2-kvoteplikt for flytrafikk samtidig som CO¨2-avgift på flydrivstoff beholdes
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 90 (2009-2010)

  Datert: 26.03.2010

  Besvart: 25.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvorfor statsråden har motsatt seg ønsket om en samlet behandling av Skatteunndragelsesutvalgets innstilling, som med enkelte av sine forslag har skapt stor debatt og bekymring for hvilken retning vi går med hensyn til skattyters rettssikkerhet
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 84 (2009-2010)

  Datert: 22.03.2010

  Besvart: 19.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å øke folks motivasjon til å spare til bolig og pensjon, med bakgrunn i en dramatisk nedgang i antallet individuelle pensjonsordninger etter at regjeringen fjernet skattefordelen
 • Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 66 (2009-2010)

  Datert: 22.02.2010

  Besvart: 23.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å ta i bruk alternative organisasjons- og finansieringsmodeller for å unngå kutt i velferdsordninger og fristille midler til nødvendige investeringer innenfor transportsektoren
 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 69 (2009-2010)

  Datert: 18.02.2010

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 23.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å sikre at den grønne utviklingsmekanismen virker etter hensikten, at forvaltningen av kvoteregimet blir mindre kostnadskrevende og mer klimaeffektiv, og at Norge klarer å levere på sine kvotebehov i kyotoperioden
 • Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2009-2010)

  Datert: 30.10.2009

  Besvart: 01.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om igjen å styrke Norges konkurransekraft internasjonalt, med henvisning til en vedvarende og markert svekkelse og bekymring over sterk vekst i offentlige utgifter
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2009-2010)

  Datert: 20.10.2009

  Besvart: 12.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å redusere veksten i de offentlige utgiftene og stimulere veksten i økonomien slik at vi kan redusere skatteregningen for våre barn og få mer ut av velferdskronene
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2008-2009)

  Datert: 17.03.2009

  Besvart: 04.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

  Om hva som er Regjeringens strategi for å sikre at bedriftene er sterkere og arbeidsplassene tryggere når vi kommer ut av finanskrisen
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2008-2009)

  Datert: 02.10.2008

  Besvart: 02.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

  Om å sikre at forutsetningene for handlingsregelen blir oppfylt, og at økt bruk av petroleumsinntekter rettes inn mot kunnskap og forskning, samferdsel og skattelette
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2007-2008)

  Datert: 17.01.2008

  Besvart: 28.02.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

  Om Regjeringens fremtidige mål med forvaltningen av Statens Pensjonsfond - Utland
 • Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2007-2008)

  Datert: 10.12.2007

  Besvart: 28.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

  Om å sikre at Kredittilsynet og andre institusjoner med kontrollansvar utvikles og styrkes slik at de kan håndtere en liberalisert og globalisert økonomi, med bakgrunn i Terra-skandalen
 • Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 77 (2006-2007)

  Datert: 23.04.2007

  Besvart: 08.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

  Om tiltak for å flytte fokus i samfunnsdebatten fra velstandsutvikling til utvikling av livskvalitet, f.eks. å utvikle nye indikatorer for en god samfunnsutvikling