Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Helse- og omsorgsministeren HHD (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2022-2023)

  Datert: 18.11.2022

  Planlagt behandlet: 08.12.2022

  Ved behandling av forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti, jf. Dokument 8:43 S (2020–2021) om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet, uttalte komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti at det er "fortsatt betydelig avstand mellom faktisk behov og dimensjonering av rehabiliteringstilbudet". Medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente det var behov for "å sikre en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet heller enn å sette ned et utvalg som skal utrede dette". Dette tydet på utålmodighet og vilje til rask handling. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært i posisjon i over ett år og uten at det har skjedd noen opptrapping. Hva skjer, og når?
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2022-2023)

  Datert: 19.10.2022

  Besvart: 10.11.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hva regjeringen vil gjøre for å styrke arbeidet med tidlig oppdagelse av prostatakreft i Norge, slik at færre menn dør av denne kreftformen
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2022-2023)

  Datert: 08.06.2022

  Fremsatt av: Guro Holm Skillingstad (V)

  Besvart: 13.10.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvordan statsråden vil sørge for at Nye metoder fremtidssikres, slik at norske pasienter får rask tilgang til livreddende genterapi