Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2020-2021)

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvordan regjeringen vil redusere ulvebestanden og sørge for at Stortingets vilje følges, i lys av at staten i Høyesterett er frifunnet i en sak om felling av ulv, der retten gir uttrykk for at bestandsmålet ikke er i strid med Bernkonvensjonen
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2020-2021)

  Datert: 05.02.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 09.03.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke grønn konkurransekraft etter Næringslivets klimakonferanse i 2019, der næringslivets 17 veikart for å sette fart i det grønne skiftet sto sentralt
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)

  Datert: 20.06.2020

  Besvart: 20.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger