Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 29)
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 21.05.2024

  Besvart: 12.06.2024 av næringsminister Cecilie Myrseth

  Om hva statsråden gjør for å gripe mulighetene økt interesse for kultur-, mat- og reiseopplevelsene som Norge kan tilby, samt lav kronekurs, gir for å løfte norsk reiseliv
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 23.04.2024

  Besvart: 13.05.2024 av næringsminister Cecilie Myrseth

  Om kva strakstiltak den nye statsråden vil gjere for at Noreg skal vinne att tilliten som eit attraktivt land å investere i, og for å skalere og bygge nye teknologi- og startup-bedrifter i nødvendig omfang for å fylle verdiskapingsgapet etter oljen
 • Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 15.04.2024

  Besvart: 29.04.2024 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvordan statsråden vurderer at regjeringens uforutsigbare skatte- og næringspolitikk skal kunne bidra til at Norge når målene om omstilling og innovasjon, og et langsiktig perspektiv i næringspolitikken, der forutsigbarhet for investeringer og drift er avgjørende for målet om økt verdiskaping, grønn omstilling og fremtidig velferd
 • Interpellasjon fra Geir Jørgensen (R) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 20.11.2023

  Besvart: 30.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva regjeringen gjør framover for å sikre at støtten til ny grønn industri ikke gir uforholdsmessig privat berikelse
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2023-2024)

  Oversendt regjeringen: 06.11.2023

  Besvart: 23.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om kva regjeringa meiner om utviklinga mot utanlandsk eigarskap i norske bedrifter, og kva regjeringa sin plan er for å hindre vidare nedbygging av privat norsk eigarskap
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 44 (2022-2023)

  Oversendt regjeringen: 13.04.2023

  Besvart: 11.05.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om statsråden mener ledelsen i Statkraft forvalter sitt ansvar og mandat som et statlig eid selskap på en tilfredsstillende måte
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2022-2023)

  Oversendt regjeringen: 12.01.2023

  Besvart: 02.02.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om kva statsråden sin tidsplan er for å følgje opp Stortinget sine vedtak for å få ned prisane på daglegvarer, og kva nye initiativ og politiske grep statsråden meiner må til for å få ein betre fungerande daglegvaremarknad i Noreg
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2021-2022)

  Oversendt regjeringen: 05.01.2022

  Besvart: 18.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva det innebærer når regjeringen vil styrke Siva, og hva man tenker om å opprette et nytt program for å utvikle næringsliv og industri i kommuner som trenger en håndsrekning for å kunne tilby nødvendig areal for morgendagens industrieventyr
 • Interpellasjon fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2021-2022)

  Oversendt regjeringen: 09.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om mogleg oppretting av eit statleg hydrogenselskap m.a. for å sikre skikkelege arbeidsvilkår, og i kva andre bransjar statsråden meiner arbeidsvilkåra er så dårlege at staten bør opprette nye selskap med den grunngjevinga
 • Interpellasjon fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2020-2021)

  Oversendt regjeringen: 06.01.2021

  Besvart: 02.02.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om virkemidler for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og om regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer i denne industrien
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2019-2020)

  Oversendt regjeringen: 28.01.2020

  Besvart: 11.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging og prioritering av bioøkonomistrategien i ny regjering, omgjøring av strategi til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2018-2019)

  Oversendt regjeringen: 05.04.2019

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å bidra til en bærekraftig utvikling i klesindustrien og styrke bedriftenes design- og utviklingsprosesser, da industrien er blant de mest forurensende i verden
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2018-2019)

  Oversendt regjeringen: 04.04.2019

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om en statlig satsing for klima, industri og arbeid i Hedmark og Oppland, som har landets største landbaserte bioressurser og spisskompetente miljøer i landbruk og skog
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 48 (2018-2019)

  Oversendt regjeringen: 02.04.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 skal gjøres til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2018-2019)

  Oversendt regjeringen: 13.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor det er gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2018-2019)

  Oversendt regjeringen: 13.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om elendige forhold på fiskebåter som høster i norsk økonomisk sone, og at Kystvakta, som skal håndheve reglene i norske farvann, har svært begrenset kapasitet
 • Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2017-2018)

  Oversendt regjeringen: 10.01.2018

  Besvart: 08.02.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om oppfølging i Norges handelspolitikk av en deklarasjon om kvinner og handel fra WTO-møtet i desember 2017
 • Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2016-2017)

  Oversendt regjeringen: 16.06.2016

  Besvart: 20.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om en gjennomgang av konkurransevilkårene for leverandørindustrien og om konkurransetilstanden på norsk sokkel, der én aktør kontrollerer 80 prosent av produksjonen
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2015-2016)

  Oversendt regjeringen: 09.05.2016

  Besvart: 02.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om regler for innkjøp i privat næringsliv for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes
 • Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2015-2016)

  Oversendt regjeringen: 08.04.2016

  Besvart: 19.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om verktøy som skal til for å sikre ansvarlig statlig eierskapsforvalting, da det i senere tid er avdekket alvorlige forhold i flere selskaper hvor staten er inne som eier