Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 1 av 1)
  • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

    Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)

    Datert: 01.03.2018

    Til behandling

    Et av formålene med akvakulturloven er verdiskaping langs kysten. Det er et politisk mål å øke bearbeidingsgraden for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og øke den innenlandske verdiskapingen. Det planlegges nå å igangsette slakteribåter som etter slakting skal direktelevere til kontinentet. Dette vil kunne medføre at investeringer i arbeidsplasser knyttet til slakterivirksomhet og innenlandsk bearbeiding, settes under press. Dersom vi kommer i den situasjon at disse båtene skal opereres med utenlandsk mannskap, levere direkte på kontinentet og på sikt muligens ha utenlandsk eierskap, er det lite motivasjon for kommuner til å stille sjøareal til disposisjon når det gir så få arbeidsplasser. Det er planlagt 1-2 slaktefartøy. Bør ikke konsekvensene evalueres før det eventuelt gis nye tillatelser, slik at vi sikrer større verdiskaping og norske arbeidsplasser?