Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Buskerud (1 - 3 av 3)
 • Interpellasjon fra Masud Gharahkhani (A) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 63 (2018-2019)

  Datert: 11.04.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Ifølge UNHCR er det over 68 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 85 pst av dem oppholder seg i utviklingsland og nærområder til konfliktene. Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene. Det handler om tak over hodet, mat, vann, helse og utdanning, men også prosjekter som gir flyktninger muligheten til arbeid, og det å kunne forsørge seg selv og sine familier. Det handler om å gi hundretusenvis av mennesker håp for fremtiden. Disse landene ber om mer hjelp fra land som Norge. Kollapser de, kollapser de mest stabile landene i en region med altfor mange konflikter. Det betyr katastrofe for verden, men også for millioner av flyktninger. Hva gjør regjeringen, og hvilke initiativ vil de ta for at vi i større grad enn i dag stiller opp for mottakerlandene?
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)

  Datert: 18.01.2019

  Besvart: 12.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om den sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og å få avklart om den kan skyldes en innstramming internt i Nav av unntaket fra varighetsbestemmelsene
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om at regjeringen har liberalisert saksbehandlingen i utbyggingssaker og akselerert nedbyggingen av norsk natur, og om å ta grep for å snu denne utviklingen