Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 9 (1995-96)
Datert: 28.06.1995
Besvart: 30.04.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Fiskerinæringen er inne i en periode med store bestander, økt oppdrett og økt eksport. Eksportprisene er imidlertid fallende for flere viktige produkter, og volum- og verdivekst basert på ytterligere vekst i bestandstørrelsene kan ikke forventes. Potensialet for verdiøkning ligger nå i en omlegging fra dagens råvareorienterte industri til mer bearbeiding og markedsorientering. Dette krever blant annet økt forsknings- og utviklingskompetanse innen næringen.
Hvilken strategi vil Regjeringen legge til grunn for å heve kompetansenivået i fiskeindustrien og bygge en kunnskapsbase innen forskning og utvikling som kan bistå næringen i prosess- og produktutvikling, forsknings- og utviklingstiltak og markedsføring?"