Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 18 (1998-99)
Om å arrangere en offentlig høring med tema homofile og barn for å øke kunnskapsnivået hos politikere og andre
Datert: 20.11.1998
Besvart: 14.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): I Sverige arrangerte Folkhälsoinstitutet i 1997, på oppdrag fra den svenske regjering, en offentlig høring med tema homofile og barn. En slik høring bidrar til å skaffe informasjon og fakta om en sak der mange til nå har hevdet at de mangler slik informasjon, og vil bidra til å gi alle parter mer innsikt. Det er et faktum at lesbiske og homofile allerede i dag har, og også i fremtiden kommer til å få barn. Det er viktig at vi ser på disse barnas rettigheter, og samtidig får mer informasjon om lesbiske og homofile som omsorgspersoner for barn. Dette gjelder både i forhold til egne barn og i forhold til adopsjon.
Vil statsråden bidra til å øke kunnskapsnivået hos politikere og andre ved å arrangere en høring, lik den i Sverige, i løpet av våren 1999?

Les hele debatten