Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2006-2007)
Om NOKUT-evalueringen av allmennlærerutdanningene, med anbefalinger om utvidelse av utdanningen med ett år og spesialisering på nivå, fag og institusjonene imellom
Datert: 28.09.2006
Besvart: 24.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, har nylig gjennomført en evaluering av allmennlærerutdanningene i Norge. Evalueringen er gjort på alle 20 institusjoner som tilbyr allmennlærerutdanning. Evalueringspanelet anbefaler blant annet å innføre en femårig allmennlærerutdanning.

Kan statsråden estimere kostnadene det vil innebære å utvide allmennlærerutdanningen med ett år, kontra å innføre ett halvår med etter- og videreutdanning med full lønn i løpet av de fem første årene som praktiserende lærer, og kan statsråden videre kommentere evalueringens anbefalinger om spesialisering på nivå, fag og mellom institusjonene?

Les hele debatten