Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 18 (2006-2007)
Om den varslede og delvis gjennomførte omleggingen av fiskeripolitikken, som vil svekke fiskerinæringens lønnsomhet
Datert: 30.10.2006
Besvart: 14.11.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Norsk fiskerinæring har utviklet seg til å bli en lønnsom og global leverandør av fersk fisk til 130 land i verden. Regjeringen har varslet og delvis gjennomført omlegging av den fiskeripolitikken som har blitt ført de foregående 20 årene med begrunnelse i at den manglet legitimitet. Det siste året har de utdaterte distriktskvotene blitt gjeninnført, leveringsplikten er i ferd med å strammes kraftig inn, strukturpolitikken som har økt lønnsomheten i fiskeriene er låst, nettolønnsordningen truer rekrutteringen til fiskeryrket og NOx-avgiften som rammer fiskeflåten hardt foreslås innført. Alle disse tiltakene rammer en næring som allerede har små marginer. Norsk fiskeindustri kunne i 2004 vise til positive tall for første gang siden 1998. Også på flåtesiden har lønnsomheten bedret seg.
Vil statsråden legge bort forslagene som vil svekke fiskerinæringens lønnsomhet, eller ønsker statsråden en fiskerinæring som skal motta subsidier?

Les hele debatten