Interpellasjon fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2008-2009)
Om å sørge for at Nav-reformen blir gjennomført i tråd med Stortingets intensjoner
Datert: 21.10.2008
Besvart: 25.11.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Etter at NAV-reformen ble iverksatt virker det som om problemene stadig har blitt større, særlig for brukerne. Det er opplagt en tung og vanskelig prosess å innføre en så stor omstilling som NAV-reformen representerer. Uten at brukerne får sine rettigheter og sine behov oppfylt, vil hele reformen være feilslått. Det er Regjeringens ansvar å sørge for at dette ikke skjer. I september ble det rapportert om 19 000 brudd på ventefristene, og målet om antall sosialklienter på kvalifiseringsprogrammet kan ikke nås. Det er også klare tegn til utfordringer når det gjelder krav til kompetanse hos ledere og ansatte og kulturutviklingen mellom de ulike miljøene. Reformen er viktig for brukerne og for samfunnet og kan bidra til store forbedringer dersom den blir vellykket.
Hva vil statsråden gjøre for at NAV-reformen skal bli gjennomført i tråd med Stortingets intensjoner?

Les hele debatten