Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 13 (2009-2010)
Om å legge til rette for et moderne skoletilbud med et tett samarbeid mellom bedrifter, skolen og forskningen, med eksempel i Ullern videregående skole som skal bli del av en innovasjonspark
Datert: 11.11.2009
Besvart: 12.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det er bred enighet om at man fra politisk hold skal etterstrebe et moderne skoletilbud. I Oslo foreligger det nå nyskapende planer knyttet til den fremtidige Ullern videregående skole. Dagens skole skal bli en del av en innovasjonspark som bl.a. forener kreftforskning, bioteknologibedrifter og en videregående skole som spesialiserer seg på realfag, entreprenørskap og helse- og sosialfag. På denne måten etablerer man et tett samarbeid mellom bedrifter, skolen og forskningen, og målet er at disse skal dra betydelige veksler på hverandre. I sum betegnes dette som en helt ny måte å etablere skole på, og er etter undertegnedes mening svært spennende også som modell for utvikling av skoler med ulike profiler over hele landet.
På hvilken måte vil statsråden legge til rette for, og bidra til, at prosjekter av denne art realiseres?

Les hele debatten