Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Interpellasjon nr. 14 (2012-2013)
Om tiltagende byråkratisering i regjeringsapparatet, varslet i en kronikk av en avdelingsdirektør i Kulturdepartementet
Datert: 21.09.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 08.11.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): 20. september 2012 varslet avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet om tiltagende byråkratisering i regjeringsapparatet gjennom en kronikk i Aftenposten. Stadig mer tid brukes, ifølge Tesaker, på interne prosesser, og stadig flere ansatte får gjort stadig mindre. Tall Aftenposten presenterte 21. september, fra Statens sentrale tjenestemannsregister, tyder på at antall ansatte i det sentrale byråkratiet vokser tre ganger så raskt som antall ansatte som faktisk skal utføre arbeidsoppgavene. Listen over saker som går sin gang mellom departementer og direktorater i årevis, uten å finne sin løsning, er lang. Gjørv-kommisjonen påpeker det samme på et avgrenset område. Regjeringen har i samme periode hatt en egen statsråd med ansvar for koordinering.
Deler statsråden varslerens virkelighetsbeskrivelse, hvorfor og hvordan har dette kunnet utvikle seg, og hva akter regjeringen å gjøre?

Les hele debatten