Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2012-2013)
Om hvilke lærdommer man kan trekke fra arbeidet mot tobakkskader når man legger strategier for folkehelsepolitikken generelt og alkoholpolitikken spesielt
Datert: 22.11.2012
Besvart: 15.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): OECD-rapporten Health at a Glance som ble publisert 18. november 2012 viser at det har blitt 40 pst. færre dagligrøykere i Norge mellom 2000 og 2010, den sterkeste reduksjonen blant alle OECD-land. Alkoholkonsumet har på sin side økt i Norge de siste 30 årene, selv om nivået ligger godt under det europeiske gjennomsnittet. Folkehelseinstituttet understreker i denne sammenhengen betydningen av en alkoholpolitikk som holder konsumet nede. Norges erfaringer på tobakksområdet kan ha relevans for alkoholpolitikken. Blant annet kan det være aktuelt å vurdere et sterkere fokus på de skader og den risiko alkoholbruk påfører tredjepersoner, slik man gjorde det ved å sette passiv røyking på dagsorden.
Hvilke lærdommer mener statsråden man kan trekke fra arbeidet mot tobakkskader når man legger strategier for folkehelsepolitikken generelt og for alkoholpolitikken i særdeleshet framover?

Les hele debatten