Interpellasjon fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 40 (2014-2015)
Om tilrettelegging for å få tatt i bruk fangst og lagring av CO¨2 på større punktutslipp i Norge
Datert: 15.01.2015
Besvart: 03.03.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Fangst og lagring av CO2 blir fremhevet som den viktigste enkeltteknologien i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Norge ligger langt fremme i dette arbeidet. Vi har Sleipner og Snøhvit på norsk sokkel, TCM og mye kunnskap fra arbeidet med fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Norsk industri har kunnskap og teknologi som kan bidra til fremtidig verdiskaping på dette feltet. For at vi skal nå våre ambisjoner om kutt i klimagassutslipp, må CO2-håndtering også tas i bruk i Norge. Deler av industrien, f.eks. Norcem i Brevik, er på søken etter gode løsninger for dette. Med dagens kvotepriser og manglende marked for CO2 må det ytterligere virkemidler til for å få utviklet en forretningsmodell for CCS i Norge.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at CCS blir tatt i bruk på større punktutslipp i Norge?

Les hele debatten