Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (41 - 60 av 956)
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:916 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Til behandling

  Det er snart to år siden Mattilsynet meldte at termisk avlusing med varmtvann fra og med 28 grader må fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at metoden kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte. Nå melder Mattilsynet at de er bekymret over at termisk avlusing brukes mer enn tidligere, uten at dyrevelferden har blitt forbedret. Vil statsråden ta initiativ til en avvikling av termisk avlusing?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:915 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan ministeren tydeliggjøre hva han mener i svaret sitt med "I dialog med studentene og en løpende vurdering av situasjonen vil jeg komme tilbake til en løsning for studenter med behov for økonomisk krisehjelp", og når vil ministeren kommer med støtte til studentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:914 (2020-2021)

  Innlevert: 11.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Til behandling

  Kor mange samband er med i rutekjøpordningen med kortare reisetid til naboflyplassen Stord, og vil statsråden gjera ein fornya vurdering av å oppfølge stortinget sin merknad?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:913 (2020-2021)

  Innlevert: 11.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det skal tilsetjast domstolleiarar i dei nye, samanslåtte domstolane. Vil dette skje etter opne utlysingar av stillingane eller vil det i nokre eller alle tilfella vera ein automatikk i at domstolleiaren for den største domstolen skal få tildelt stillinga som leiar for den nye, samanslåtte domstolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:912 (2020-2021)

  Innlevert: 11.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Til behandling

  Hvordan følges regelen om obligatorisk Covid-19 test av samtlige innreisende innen 24 timer opp, og vurderer regjeringen nye tiltak for å sikre etterlevelsen av dette testregimet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:911 (2020-2021)

  Innlevert: 11.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Det er varslet nye, væpnede demonstrasjoner i Washington, for å følge opp stormingen av Capitol Hill under oppfordirng fra den fremdeles sittende presidenten. På hvilken måte vil Norge bruke sin posisjon i sikkerhetsrådet for å diskutere polarisering, politisk løgn, bevisst agiasjon og nedbygging av demokratiske institusjoner som en sikkerhetsrisiko og en fare for demokratiet som bærende styreform?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:898 (2020-2021)

  Innlevert: 11.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Hvordan vil og hva gjør barneministeren for å forhindre at alkohol eksponeres for barn og ungdom på blogger og digitale flater hvor barn og ungdom er tilskuere?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:910 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Kan vi tolke uttalelsene fra statsministeren som at det ikke kommer noen endringer i permitteringsregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange arbeidere som har kommet til Norge siden julaften fra utlandet og hvor stor andel importsmitten utgjør av det totale smittetrykket i Norge i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:908 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Kan ministeren gi en oversikt på ambulanseberedskapen i Nordland, også spesifisert med antallet ambulanser med dagberedskap i fylkene, og hvor ofte disse ambulansene står ubemannet ved sykdom eller fravær? Det er ønskelig med oversikt som viser utviklingen de si
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:907 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I klimameldinga henviser regjeringa til SVV sin Håndbok V712 når det gjelder samfunnsøkonomisk analyser. «Klimagassutsleppa frå det direkte arealbeslaget ved samferdselstiltaket (til dømes det arealet som går med til å byggje ein ny veg) inngår i dei prissette konsekvensane i analysen», står det. Det er antatt kvotepris for utslipp over tid som benyttes. Kan statsråden opplyse om hvordan karbonutslippet konkret prissettes for et veiprosjekt, og syns han nåværende metodikk er tilfredstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:906 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Støtter statsråden Helsedirektoratets nye målemetode for responstidsmålet i ambulansetjenesten, og erkjenner han at endringen innebærer at helsemyndighetene senker kravene til ambulanseberedskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:905 (2020-2021)

  Innlevert: 10.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Mener statsråden det er rimelig at delvis permitterte drosjesjåfører under koronapandemien på meldekortet skal føre alle timer man er på vakt, også alle timene man venter på oppdrag, vil statsråden ta initiativ til endring av reglene slik at man eksempelvis registrerer den tid man faktisk har hatt oppdrag og/eller beregner ut fra den omsetning man har hatt på vakten, hvordan vurderer statsråden reglene for de som er tilsluttet sentral vs de som ikke er det, og vil statsråden ta initiativ til endring på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:904 (2020-2021)

  Innlevert: 09.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 13.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvis presset ved grenseovergangen blir vedvarende, vil statsråden vurdere tiltak for å minske belastningen for grensependlere, eksempelvis åpne den gamle Svinesundbrua for grensependlere?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2020-2021)

  Innlevert: 09.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren kartlegge omfanget av mennesker som har dødd uten mulighet til å ha sine pårørende hos seg under pandemien, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi unngår dette fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når vil statsråden sørge for at bomsatsene i Kvammapakken reduseres, i tråd med enigheten mellom FrP og regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:901 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden at kravet til økt egenkapital for standardmetodebankene ved boligbygging slik det er utformet av Finanstilsynet er fornuftig; mener statsråden at EU-regelverk (CRR) gir handlingsrom til å utforme egenkapitalkravet på en annen måte; vil statsråden ta initiativ overfor Finanstilsynet til å utnytte et slikt handlingsrom, og vil statsråden dersom EU-regelverket ikke gir handlingsrom til endring av Finanstilsynets fortolkning, ta initiativ opp mot den revisjonen av regelverket som EU er i gang med for at dette endres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:900 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Hva vil Norges totale utslipp av klimagasser anslagsvis være i 2030 dersom man følger de foreslåtte tiltakene i den nylig framlagte Klimaplanen for 2021-2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden bidra til at pasienter som i medisinsk behandling er påført immunsvikt skal prioriteres i covid 19- vaksinasjonskøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:897 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Til behandling

  Den nye eksamensformene i matematikk har møtt sterk og alvorlig kritikk fra organisasjoner, lærere og fagmiljøene. Vil statsråden ta kritikken på alvor og ta grep for å sikre en bedre og mer gjennomarbeidet eksamensform, og at det gjennomføres grundige utredninger og kontrollerte forsøk slik at en ny eksamensform ikke fremstår som et rent eksperiment?