Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Skriv inn spørsmålnummer

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Velg måned

Alle (1101 - 685 av 685)

Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:686 (2013-2014)

Innlevert: 23.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

Hva vil statsråden gjøre for at taushetsplikten ikke skal være et hinder i kampen mot svart arbeid?

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:685 (2013-2014)

Innlevert: 23.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

Planlegger regjeringen å innføre sykepenger for fravær knyttet til sosiale forhold - dvs å gi sykepenger for fravær som skyldes f eks samlivsbrudd, dødsfall og konflikter med kollegaer o.l. uten at de sosiale forholdene har resultert i en medisinsk diagnose som i dag utløser rett til sykepenger, hva vil det anslagsvis koste å gjennomføre en slik utvidelse, og hvilke positive og negative effekter ser statsråden for seg av en slik reform?

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:684 (2013-2014)

Innlevert: 23.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

Kunnskapssenteret har nylig kommet med anbefalinger knyttet til HPV-vaksineringer. Hvordan vil helse- og omsorgsministeren følge opp disse anbefalingene?

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:683 (2013-2014)

Innlevert: 23.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

Vil Olje og energiministeren gjøre en selvstendig gjennomgang av de forskjellige vurderingene som foreligger og gi til kjenne sine vurderinger av disse i god tid før av Plan for utbygging og drift til fremlegges for Stortinget?

Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:682 (2013-2014)

Innlevert: 22.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

Flere brukere av sykehustjenester står nå frem i lokal og regional media og klager på ekstremt lang reisetid i forbindelse med sykehusbesøk. Årsaken er kravet fra Pasientreiser om å reise på billigste måte. Det er etterhvert blitt en ekstrem påkjenning for mange pasientgrupper. Vil Helse- og omsorgsministeren ta et initiativ om å se på hvordan ordningen for "Nasjonale regler for pasienttransport" praktiseres i vårt nordligste fylke?

Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:681 (2013-2014)

Innlevert: 22.04.2014

Sendt: 23.04.2014

Til behandling

I pressemelding datert 13 nov. varslet Miljødirektoratet at det kunne være aktuelt å åpne for ekstra uttak av bjørn nå i vår. Vil dette bli gjort?

Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:680 (2013-2014)

Innlevert: 22.04.2014

Sendt: 22.04.2014

Til behandling

Vil Arbeids- og sosialministeren ta initiativ til nødvendige regelendringer som åpner for at det kan innvilges pleiepenger i en periode etter operasjonen for foresatte til skoliose-opererte også i aldersgruppa 12-18 år?

Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:679 (2013-2014)

Innlevert: 14.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Til behandling

Hva vil helseministeren gjøre for å øke forskningen på seksuelle overgrep og styrke behandlingstilbudet for mennesker utsatt for seksuelle overgrep når tilbud nå legges ned?

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:678 (2013-2014)

Innlevert: 14.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Til behandling

Ifølge AML §14-12 b) skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at de kan ivareta kravet om likebehandling. Slike opplysninger blir i dag gitt mht lønn, men ikke mht arbeidstid. Bemannings-foretakene har ikke den tilgang til lokale arbeidstidsavtaler som statsråden forutsetter i dokument nr. 15:581 (2013-2014). Undertegnede er kjent med at det foreligger skriftlige, ubesvarte purringer til HINAS om dette. Vil statsråden påse at nødvendige opplysninger fra helseforetakene blir gitt?

Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:677 (2013-2014)

Innlevert: 11.04.2014

Sendt: 14.04.2014

Besvart: 22.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at sykehusklovnene kan nå ut til enda flere barn på norske sykehus?

Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:676 (2013-2014)

Innlevert: 11.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Vil statsråden ta initiativ til at letingen etter nordmenn som ble henrettet i Norge under 2. verdenskrig, blir organisert og finansiert av offentlige, norske myndigheter?

Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:675 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Besvart: 22.04.2014 av fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Med bakgrunn i den dramatiske situasjonen på Træna, ønsker jeg svar fra ministeren på hva hun vil gjøre for at man ikke kommer i en situasjon der Hjørnesteinsbedriften på Træna blir lagt ned.

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:674 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

FNs klimapanel har konkludert med at mer enn tre firedeler av kjente fossile reserver må bli liggende i bakken dersom vi skal nå togradersmålet, og minst halvparten av olje og gass. Verdens største oljeselskap, ExxonMobil, ga i en rapport 31.3. et klart svar til sine investorer: «We are confident that none of our hydrocarbon reserves are now or will become «stranded».» Hvordan vurderer statsråden klimarisikoen fra Statoils olje- og gassreserver, og på hvilken måte følger departementet dette spørsmålet opp med Statoil?

Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Til tross for at Finnmarkssykehuset ikke har fristbrudd har en kommersiell aktør fått lov til å suge seg fast på en måte som gjør at pasienter som kunne vært tilbakeført til Finnmarkssykehuset beholdes hos Psykia. Dette gir stort utbytte på det offentliges regning, og kan vanskelig beskrives som annet enn sløsing. Hvordan vil statsråden hindre at kommersielle aktører ikke får nær ubegrenset tilgang til å beholde pasienter og mulighet til å operere med timepriser som åpenbart er så høye at de ikke kan forsvares logisk?

Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:672 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

ESA-godkjent fritak for elavgiften i bytte mot deltagelse i program for energieffektivisering for treforedlingsindustrien løper ut 30. juni 2014. Hva gjør Regjeringen for å sikre videreføring av fritaket?

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:671 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Besvart: 15.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

I Innstillingen til Nasjonal transportplan 2014-23 ba en samlet komité regjeringen vurdere en nasjonal TT-ordning i løpet av første del av planperioden. Fremskrittspartiets medlemmer skrev i egen merknad at det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten. Kan statsråden gi en statusoppdatering på arbeidet med å etablere en nasjonal TT-ordning for de som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport?

Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:670 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

I klimaforliket ble det vedtatt at energikravene til nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015. Når i 2014 vil forslaget til nye energikrav komme på offentlig høring, slik at tidsfristen i klimaforliket overholdes, og hvordan vil statsråden tilrettelegge for økt bruk av solenergi i de nye energikravene?

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:669 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 11.04.2014

Til behandling

Er statsråden enig i at vi bør oppheve kirkeloven § 3,2 ledd om tilhøriget i Den norske kirke, og vil statsråden gjøre elektronisk inn- og utmelding av Kirka mulig?

Skriftlig spørsmål fra Øystein Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:668 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det blir fremdrift i utbyggingsplanene ved Egersund stasjon?

Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:667 (2013-2014)

Innlevert: 10.04.2014

Sendt: 10.04.2014

Til behandling

Etter at regjeringa trakk tilbake Stortingsmelding 46, er det uklart kva som er regjeringa sin politikk på attføringsområdet. NHO Attføringsbedriftene med fleire meiner at denne sektoren ikkje eignar seg for kommersialisering. Regjeringa sitt syn på dette har ikkje kome tydeleg fram enno. Har statsråden planar om å fremje forslag om å kommersialisere heile eller delar av tiltaksporteføljen for menneske med nedsett arbeidsevne, og viss han har det, kjem han til å involvere Stortinget, t.d. gjennom ei stortingsmelding?


Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget