Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1500)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2016-2017)

  Innlevert: 15.12.2016

  Sendt: 15.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Nylig ble det bestemt å slå sammen pasientombudene i Aust-Agder og Vest-Agder, og flytte virksomheten til Kristiansand. På tross av at de to fylkeskommunene hadde inngått en intensjonsavtale, som forøvrig kommunalministeren er godt kjent med, og som innebar, at ved en eventuell sammenslåing av fylkene skulle statlig forvaltning legges til Arendal. Fylkestingene i begge fylkene fattet flertallsvedtak om sammenslåing 13.- og 14.12.2016. Vil statsråden sørge for at pasientombudets virksomhet på Sørlandet samles i Arendal?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:399 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 15.12.2016

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 22.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Dei fleste frå land utanfor EU/EØS må søke om eit besøksvisum. Attendemeldingane frå reiselivet er at behandlingstida for visumsøknader til Noreg, spesielt frå kinesiske reisande, vert opplevd som ein flaskehals. Er ministeren bekvem med at behandlingstida er lengre enn i andre nordiske land?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:398 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mange sjukehusbasseng er stengt og stenges. Pasientene melder om at dette er svært uheldig for behandlingen og rehabiliteringen de trenger. Mange steder er det heller ikke basseng tilgjengelig i lokalsamfunnet. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for spesialisert rehabilitering og habilitering. Hvilke faglig grunnlag ligger til grunn når sjukehusene enkeltvis kan fjerne tilbud om bassengrehabilitering, slik at dette tilbudet kan fjernes fullstendig fra sjukehusenes ansvar?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:397 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 22.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan samferdselsminister Solvik Olsen garantera at han vil leggja fram sak for Stortinget om igangsetjing av Sotrasambandet i så god tid at Stortinget kan ferdigbehandla saka, og at anleggsstart skjer før sommaren 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:396 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 20.12.2016 av kunnskapsminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden rektor kan bruke unntaksbestemmelsene på tross av mer enn 10 % udokumentert fravær i tillegg til dokumentert fravær når dette til sammen overstiger 15 % for å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:395 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Anniken Hauglie

  Støtter statsråden nedprioritering av skriveprøver som læringsstøttende verktøy, samtidig som nasjonale prøver, som ikke har samme funksjon, skal fortsette og ikke gjøres til utvalgsprøver?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:394 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Anniken Hauglie

  Vil statsråden sikre tilstrekkelig bevilgning til utviklingen av nasjonale utvalgsprøver og læringsstøttende prøver i skriving slik at Skrivesenterets utviklingsarbeid med prøvene kan fortsette uavbrutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:393 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 19.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Ser statsråden behov for tiltak, eksempelvis i form av et amnesti, overfor gruppen av asylsøkere som har oppholdt seg i Norge i mer enn ti år, der Norge ikke har noen utleveringsavtale med opprinnelseslandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:392 (2016-2017)

  Innlevert: 14.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Anniken Hauglie

  Kan statsråden utdype hvordan drama som pedagogisk verktøy er lagt inn i den nye lærerutdanningen slik at alle lærere som kommer ut i skolen skal kunne bruke det?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:391 (2016-2017)

  Innlevert: 13.12.2016

  Sendt: 14.12.2016

  Besvart: 15.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvem skal sette ned det kommende domstolsutvalget, når skal det settes ned, hvordan er mandat og sammensetning tenkt å være, tilstrebes det å oppnevne medlemmer basert på geografi, dommerbakgrunn, juridisk utdanning, politiske verv eller andre typer bakgrunner, og vil statsråden legge til rette for at stortingsrepresentanter fra alle partier kan komme med innspill til kandidater til dette utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:390 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Besvart: 19.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvilke konkrete tiltak har statsråden iverksatt for å endre ukulturen i politiet slik at de får reell medbestemmelse på arbeidsplassen, samt sikre at kritiske stemmer slipper til og blir hørt, uten at de ansatte må tåle represalier eller å bli ansett som illojale?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:389 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Besvart: 19.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Mener statsråden at rettsikkerheten til asylsøkerne ivaretas når de ikke blir informert om sine rettigheter slik de har krav på, og hvordan har statsråden tenkt til å følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:388 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Besvart: 19.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  I et intervju med Aftenposten 10.12.2016 uttaler Afghanistans ambassadør til Norge at dette er det verst tenkelige tidspunktet å returnere flyktninger til Afghanistan, og uttaler: "Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser". Mener statsråden at ambassadørens vurdering om situasjonen i Afghanistan for internflyktninger er uriktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:387 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til brev fra leder i Skrivesenteret sendt 12. desember, om at skriveprøvene (de nasjonale utvalgsprøvene og de læringsstøttende prøvene) som Skrivesenteret siden 2003 har utviklet for å avdekke skriveferdighetsnivået til norske skoleelever, skal avvikles med umiddelbar virkning. Hva er begrunnelsen for dette og på hvilken måte er dette varslet og forankret i skolesektoren og i kunnskapsdepartementets styringsdokumenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:386 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 19.12.2016 av finansminister Siv Jensen

  Det har nylig kommet fram at tollen på svensks side i Tøcksfors på har planer om å stenge kontoret på natt og i helger. Dette vil kunne få store konsekvenser for næringslivet i regionen. Kjenner statsråden til dette og hva vil statsråden foreta for å forhindre at dette rammer reisende og næringsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:385 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Besvart: 14.12.2016 av finansminister Siv Jensen

  Ble det gjort endringer i tiltakspakken mot arbeidsledighet, evt. større grad av målretting mot Sør- og Vestlandet, som en konsekvens av forliket i Stortinget, og kan finansministeren videre fremlegge en oppdatert tabell over tiltakspakken slik den foreligger nå etter forliket (sett mot fremstillingen i statsbudsjettet for 2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:384 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Besvart: 16.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  I forbindelse med utesendelsesarbeidet og etterkontroller av avgitte opplysninger som danner grunnlag for opphold og norsk statsborgerskap, hvor mange er i slik vurderingsprosess pr d.d., hvor mange har fått sitt norske statsborgerskap inndradd, hvor mange er returnert til det land Norge mener er deres opprinnelsesland og hvor mange er i Norge uten norsk statsborgerskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:383 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 12.12.2016

  Besvart: 19.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Mener statsråden at den praksis som ble vist i denne saken, både når det gjelder tilgang på rettssikkerhetsgarantier, samt de individuelle vurderingene som loven krever, er i henhold til gjeldende regelverk, og kan statsråden forsikre om at asylsøkerne blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk og får tilgang til de rettssikkerhetsgarantier de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:382 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 12.12.2016

  Besvart: 16.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hva vil justisministeren gjøre for å sørge for at referanseprofiler for DNA slettes, i tråd med avgjørelsene fra Datatilsynet og Personvernnemda?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:381 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 12.12.2016

  Besvart: 19.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

  I helgen ble minst 25 koptere (Egypts kristne minoritet) drept i et grusomt angrep ved Sankt Markus-katedralen i Kairo. Angrepet er det verste hittil i år, men kopterne er stadig utsatt for ulike angrep i Egypt. Det er dessverre grunn til å spørre om egyptiske myndigheter tar kopternes utsatte situasjon tilstrekkelig alvorlig. På hvilken måte vil utenriksministeren følge opp kopternes situasjon overfor egyptiske myndigheter?