Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 595 av 595)
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:595 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Vil statsråden syte for at Statens vegvesen no legg planar for utbetring av begge dei to «flaskehalsane» på strekninga Byrkjelo-Sandane (Gullkista og Jarbrugda), slik Stortinget har bede om?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:594 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Norge skal ensidig og uten dialog med andre land innføre en ny "miljøavgift" på internasjonal luftfart. Er dette i tråd med Open Skies-avtalen og andre internasjonale forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:593 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Mener statsråden at fødsler som stanses med begrunnelse i bemanningssituasjonen, slik det finnes eksempel på ved Haukeland Universitetssykehus, er en indikasjon på at bemanningen ved fødestedet er for lav, eller mener statsråden dette er en forsvarlig løsning på bemanningsutfordringer og oppfyller kvalitetskravene til fødselsomsorgen?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:592 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  I avtalen om tiltak for å møte flyktningkrisa bes regjeringen øke bistand til mottaksapparatet i Sør-Europa. Det vises til EØS-midlene. Nå er avtalene om disse midlene ennå ikke sluttført, og det haster med å øke kapasiteten i mottaksapparatet i Hellas og Italia. Vil statsråden vurdere å bidra til en slik styrking gjennom Frontex, med ressurser til grensevakter og fingeravtrykksmaskiner, som det er mangel på, før avtalen om bruken av EØS-midlene den kommende avtaleperiode er ferdig forhandlet, for ikke å miste tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:591 (2015-2016)

  Innlevert: 12.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Har det statlig eide transport- og distribusjonsselskapet Bring etablert ett eller flere utenlandske selskap, f.eks. i Tsjekkia, som tilbyr sine tjenester, eventuelt som ulovlig kabotasje, i det norske markedet i konkurranse med øvrige tilbydere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:590 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  I Stortinget 19. januar 2016 hadde undertegnede en interpellasjon om hvordan Norge kan ta større ansvar for flyktninger/asylsøkere med funksjonsnedsettelser. Statsråden viste til at det å registrere opplysninger om funksjonsnedsettelser kan være i strid med personvernlovgivningen. Kan statsråden utdype svaret ved konkret å vise til hvilke bestemmelser i personvernlovgivningen som brytes ved slik registering, gitt at formålet er å sikre dem beskyttelse og et bedre tilbud i mottak og ved bosetting?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Nettstedet siste.no hadde 9. februar 2016 en artikkel om det som av fagbevegelsen betegnes som sosial dumping i forbindelse med Avinors utbygging av T3 på Flesland (http://www.siste.no/arbeidsliv/innenriks/nyheter/dette-er-sosial-dumping/s/5-47-54438). Utenlandske arbeidere hevdes å tjene 75 kr. mindre i timen enn andre. Det hevdes også at det store flertallet av innleide ikke har lovlige kontrakter. Deler statsråden fagbevegelsens bekymring, og hva vil han i så fall gjøre for å rette opp i disse forholdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:588 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Hvordan arbeider regjeringen for å sikre framgang og opprettholdelse av norsk deltakelse innen det europeiske tankflyprogrammet (luft-til-luft- tankfly) slik at prosjektet kan realiseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:587 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  Mener statsråden at alle barn med autistismespekterforstyrrelser og deres familier skal ha rett til det beste praktiserende behandlingstilbud uavhengig hvor de bor i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:586 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 12.02.2016

  Til behandling

  De økonomiske konsekvensene av nei eller ja til kommunesammenslåing kan bli svært store for kommuner og næringsliv. Høyere differensiert arbeidsgiveravgift kan bli store beløp for noen bedrifter. Konkrete tall finnes ikke. Stortinget vil ikke være klare med sin behandling av inntektssystemet før medio juni, mens Regjeringens frist går ut 1.7.2016. Det er helt nødvendig å få utsatt fristen, så kommunene ikke må ta beslutninger med bind for øynene. Vil statsråden sørge for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:585 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Vil statsråden klargjøre mulighetene for kostnadsreduksjon ved et eventuelt justert forprosjekt av arkivbygget på Tynset og vil statsråden, før en eventuell avtale underskrives med Dora AS eller Nasjonalbiblioteket i Rana, synliggjøre overfor Stortinget de fremtidige kostnadene som vil komme med en eventuell leieavtale med DORA AS eller Nasjonalbiblioteket i Rana, tillegg til de økte transportkostnadene som vil følge ved frakt av papirer til digitalisering ved Tynset?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:584 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  I EØS-regelverket er narasin ikke regna som et antibiotikum. Hvordan skal Norge gå fram i henhold til EØS-avtalen for å få vedtatt et forbud mot bruk av narasin som fôrtilsetningsstoff i husdyrproduksjon i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:583 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Det har no kome fram at regjeringa ikkje har nytta prisen for firefeltsveg på E39 mellom Kristiansand og Sandnes då ein vurderte kostnadane til prosjekta dei la inn i det nye vegselskapet. Kan statsråden love at det er firefeltsveg med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Stavanger innan år 2036?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:582 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at verger og representanter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger får utbetalt vederlagene de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:581 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Kva er dei totale økonomiske konsekvensane av flyseteavgifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Erik Lundeby (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for omfanget av direktorater og utvikling i antall årsverk i direktoratene de siste 10 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:579 (2015-2016)

  Innlevert: 11.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Hvordan begrunner forsvarsministeren beslutningen om å innlevere håndvåpen, særlig med tanke på potensielle negative konsekvenser for Forsvarets beredskapsrolle – både Forsvarets egen beredskapsevne og Forsvarets rolle innen bredere nasjonal beredskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:578 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for å innhente et uavhengig kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i svangerskapet, og vil statsråden sørge for at alle kvinner i LAR får tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon i mellomtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:577 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Støtter du den planlagte nedleggelsen av togledersentralen på Hamar og fire andre kontorsteder for å flytte virksomheten til Oslo, Bergen og Trondheim?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:576 (2015-2016)

  Innlevert: 10.02.2016

  Sendt: 11.02.2016

  Til behandling

  Skyldes etterlyst utvikling av forskningsinnovasjonssystemet Cristin pengemangel og hvor mye ekstra midler skal til for å få versjon 2.0 i funksjon?