Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1101 - 1120 av 1868)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:771 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 01.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva er de faktiske kostnadene Helse Sør-Øst RHF har i dag ved sin lokasjon i Oslo, antall ansatte, driftskostnader – og hvor er foretaksledelsen lokalisert i sitt daglige virke?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:770 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Jeg spurte statsråden om avklaringer for at diabetikere skal få tilgang på flash glucose measurer som FreeStyle Libre for å få en enklere og bedre hverdag. Spørsmål 669. Statsråden svarer at det er flere juridiske og prinsipielle spørsmål som må avklares, men skriver ikke hvilke avklaringer som mangler. Hvilke prinsipielle og juridiske spørsmål må avklares før det offentlige kan finansiere og sikre tilgang på FGM-målere for diabetikere?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:769 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av statsminister Erna Solberg

  I en pressemelding fra Regjeringen den 17.1.18 går det fram at man vil overføre forvaltningen av "høstbare viltressurser" fra KLD til LMD. Hvorfor vil regjeringen gjennomføre denne klare endringen fra en økologisk helhetsforvaltning til en mer gammeldags "høsteforvaltning," og hva defineres som "høstbare viltressurser"?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:768 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak av 23. mai 2016 om å fremme en sak med sikte på å forby mikroplast i kroppspleieprodukter?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:767 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 26.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Øystre Slidre kommune har søknad om utbygging av vannkraftverk i elva Vinda til behandling hos Olje- og energidepartementet for endelig beslutning. Vil statsråden følge opp Venstres valgkampsak om ikke å bygge ut Vinda?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:766 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 23.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvilke konkrete produkter utgjorde eksporten av forsvarsmateriell fra Norge til Saudi-Arabia i 2017, ifølge SSB til en samlet verdi av 41,5 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:765 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskarlaget slår alarm etter krepsedød ved 7 oppdrettsanlegg. Alle 7 har brukt to legemidler (deltametrin og azametifos) enten sammen eller i kort tid etter hverandre til avlusning av laks. 22. januar 2016 frarådet Fiskeridirektoratet bruk av disse midlene i kombinasjon med hverandre, noe statsråden ikke tok hensyn til. Vil statsråden på bakgrunn av funnene fra Fiskarlaget gjennomgå sine vurderinger på nytt og vil han stanse bruke av disse i kombinasjon med hverandre til nye undersøkelser er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:764 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan er det samlede avrusningstilbudet tenkt løst innen Helse Sør-Øst RHF, og kan statsråden garantere for at man ikke vil få et dårligere tilbud med færre avrusingsplasser etter det nye anbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:763 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke konsekvenser får flertallsmerknaden om at Helfo sine arbeidsplasser er «viktige statlige arbeidsplasser som ikke må sentraliseres»?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:757 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 31.01.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hva vil regjeringen gjøre for å stoppe økningen av snusbruk i Norge, og vil regjeringen fremlegge en ny nasjonal tobakksstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:756 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I Innstilling 12 S (2017-2018) samlet flertallet i Utdannings- og forskningskomiteen seg om følgende vedrørende friluftlivsfag ved Knut Hamsun Vgs i Nordland.: «(...) vil understreke betydningen av at departementet bidrar til at forsøket kan videreføres fram til læreplanen er endelig godkjent» Det nærmer seg nå tid for søkning for neste skoleår. Hvordan vil departementet følge opp flertallsmerknaden slik at tilbudet videreføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:755 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Stortinget er i ferd med å behandle Meld. St. 45 "Avfallsmeldingen". Her kommer det fram lite fram om gjenvinning av plast. Hva vil statsråden gjøre for å bedre de økonomiske rammevilkårene og øke gjenvinningen av plast?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 30.01.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er status for oppfølgingen av Stortingets enstemmige vedtak av 21. juni 2017 knyttet til en utredning av Norges handlingsrom knyttet til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:753 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 29.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Vil regjeringa legge til grunn Stortinget sin jordbrukspolitikk slik den er nedfelt i Innst. 251 S (2016-2017) for sin jordbrukspolitikk eller vil ein berre leggje til grunn politikken som H, FrP, V og KrF står bak?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:752 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 02.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Når og på hvilken måte vil statsråden legge frem for Stortinget regjeringens utredning av bruk av andre baser i Norge til alliert mottakskapasitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:751 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 29.01.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Hvordan vil statsråden kommentere politiinspektørens uttalelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:750 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden redegjøre for på hvilken måte Finansdepartementet (og Finansstilsynet) administrerer og følger opp innbetaling av obligatorisk tjenestepensjon fra norske virksomheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:749 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 24.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Når vil samferdselsministeren iverksette den vedtatte konseptvalgutredningen for riksveg 111/22 gjennom Østfold og Akershus?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:748 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 29.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden forsikre om at alle ansatte ved Statens innkrevingssentral i Mo i Rana vil beholde jobbene sine uten å måtte flytte, eller mener hun at hun ikke lenger er bundet av lovnaden som ble gitt til de ansatte i 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:762 (2017-2018)

  Innlevert: 19.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 25.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke regler som gjelder for tildeling av D-nummer / personnummer for sjølstendig næringsdrivende herunder også personer som ikke er registrert bosatt i Norge?