Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 20 av 46)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2709 (2019-2020)

  Innlevert: 21.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Besvart: 29.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hva mener regjeringen om bruk av leppefisk som rognkjeks og varslede miljø og dyrevelferdsproblemer knyttet til bruken i havbruksnæringen, og hvilke tiltak vurderer regjeringen for å løse disse utfordringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2705 (2019-2020)

  Innlevert: 21.09.2020

  Sendt: 22.09.2020

  Besvart: 29.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan statsråden liste opp hva norske havbrukskommuner har fått årlig gjennom havbruksfond/eiendomsskatt fra 2005 til i dag, og gjerne liste opp beløp på de 10-15 største havbrukskommunene i samme tidsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2603 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  På Pelagisk fagdag i Bergen den 2. september viste ministeren til at Stortingets vedtak i behandling av kvotemeldingen skal konsekvensutredes, og at det skal være klart i god tid før 2027. Kan ministeren redegjøre for fremdriften i de ulike temaene som skal utredes, og på hvilke måte næringsaktørene vil bli involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2585 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Har statsråden i samtaler med næringen fått tilbakemeldinger på at kompensasjonsordningen allerede burde vært etablert og forskudd utbetalt og eller at innføringen av full CO2 avgift var en dårlig løsning så lenge overgangsordningene var etablert og hvordan er tilbakemeldingene fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2569 (2019-2020)

  Innlevert: 10.09.2020

  Sendt: 10.09.2020

  Besvart: 15.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når planlegger departementet å gi klarsignal til Fiskeridirektoratet om å lyse ut rekrutteringsbonusene slik at ordningen kan tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2492 (2019-2020)

  Innlevert: 02.09.2020

  Sendt: 03.09.2020

  Besvart: 10.09.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hittil i år har det vært en meget foruroligende utvikling av antallet nye tilfeller av laksesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi). I følge tall fra Mattilsynet så var det 20. august rapportert om smitte fra 16 oppdrettsanlegg, og 5 ikke bekreftede mistanker så langt i 2020. Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å stanse denne utviklingen, og vil statsråden nå garantere at syk fisk ikke skal settes i åpne ventemerder og at transport skal skje lukket fra 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2382 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 31.08.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Havbruksnæringen er en relativ ung kystnæring som har vokst raskt. Det er store forventninger til videre vekst, sysselsetting og verdiskaping. En god balanse mellom store aktører og et mangfold av små og mellomstore, ofte familieeide selskap er viktig for innovasjon og bærekraftig vekst. Det er også et mål å opprettholde en stor andel norsk eierskap. I år ble en liten andel av veksten solgt til fastpris og resten på auksjon, som favoriserer de økonomisk sterkeste aktører. Hva mener ministeren om utviklingen etter auksjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2338 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 20.08.2020

  Besvart: 27.08.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Som ein del av tiltaka for å bevare kysttorsken i sør varsla regjeringa i mars 2019 ein 20% auke i jaktkvotane på steinkobbe i Østfold, Vestfold og Telemark. Når vil dette tiltaket iverksettast?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  7 av 10 fisk sendes ubearbeidet ut av landet, og det fører til at arbeidsplasser og verdiskaping, som skulle ha trygget bosetning og lokalsamfunn i distriktene, går ut av landet. Kan ministeren skissere hva regjeringa vil gjøre for å styrke helårsdrift og helårsarbeidsplasser i fiskeindustrien i nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 29.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det ble pekt på utfordringer spesielt i nord og vist til 5 mill. kroner fra fiskeriforskningsavgiften som skulle kunne nyttes til et første pilotprosjekt for en slik satsing. Kan ministeren redegjøre konkret for hva en slik satsing så langt omfatter, i friske midler for 2020, samt ev. antall nye stillinger tilknyttet satsingen og hvilket regionkontor pilotprosjektet er lagt/legges til?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1882 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 11.06.2020

  Besvart: 18.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Analyser gjennomført av Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet viser at ved å omfordele biomasse fra de mest smittespredende lokaliteter til de beste lokalitetene vil smitten av lakselus halveres. En slik omstrukturering er krevende, men analysen viser at semi-lukkede anlegg har nesten tilsvarende effekt. For å stimulere til raskere innføring av semi-lukkede merder vil ministeren vurdere å utvide unntaksordningen i trafikklyssystemet til også å omfatte innføring av 0-utslippsteknologi som semi-lukkede merder i sjø?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2019-2020)

  Innlevert: 08.06.2020

  Sendt: 08.06.2020

  Besvart: 15.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil regjeringen sørge for å følge opp og iverksette tiltak i forhold til syk laks i Enningdalselva?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  I en reportasje i NRK fremkom det fra statsråden at det ikke er tillatt å leie ut konsesjoner på laks. Kan statsråden helt konkret i detalj vise til hvilken lov/forskrift som regulerer dette, samtidig som han skisserer hva regjeringa vil gjøre for å styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nordland, herunder helårlige arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1727 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan kan fiskeriforvaltningen tillate at dem som gratis har fått tillatelser til å fange leppefisk – på vegne av det norske folk, som eier norsk fiske i felleskap – kan selge slike «fritak fra forbud» for millioner av kroner, og putte pengene i egen lomme. og hvordan har statsråden tenkt å innkreve pengene slik at de kan bli tilbakebetalt til de rettmessige eiere, dvs., kystfolket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1673 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lokale byråkratiske prosesser i Møre og Romsdal ikke stopper havbruksprosjekter som har potensiale til å gi økonomisk vekst og arbeidsplasser i tiden fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1660 (2019-2020)

  Innlevert: 17.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Tips om teiner som spøkelsesfisker strømmer inn, men Fiskeridirektoratet må la tips ligge. Hva vil regjeringen gjøre for å stanse spøkelsesfiske utover fagre ord?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 18.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden se på muligheten for å endre konsesjonsvilkår som i større grad likestiller oppdrett på land og lukkede anlegg i sjø?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1556 (2019-2020)

  Innlevert: 08.05.2020

  Sendt: 08.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kva element av kvotemeldinga ser statsråden det som naudsynt og ynskjeleg å utgreie konsekvensane av som fylgje av Stortinget sitt vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1478 (2019-2020)

  Innlevert: 30.04.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Fiskeriflåten har store utfordringer. Mange er bekymret for framtida. Forskuttering av CO2-avgiften er et tiltak som kunne avhjulpet situasjonen. Det synes å være vanskelig å få til. Fiskerne langs kysten i Sør-Norge har store utfordringer, og med stor ledighet i andre virksomheter er det nødvendig med tiltak for å kunne fortsette fisket. Hvilke andre tiltak ser fiskeriministeren for seg kan treffe fiskerne langs kysten i Sør-Norge og vil statsråden be finansministeren vurdere en forskuttering av tilbakebetaling av CO2-avgiften?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Besvart: 04.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når det gjelder tråling og yngeldrap – hysefisket - Varangerfjorden, vil statsråden anmelde lovbryterne, begjære skipper og eier av ms «Asbjørn Selsbane» straffet; sørge for at verdien av fangsten blir inndratt; sørge for at slikt fiske ikke får fortsette i år og senere år, og sørge for at slik ressurskriminalitet ikke kvalifiserer for deltakelse i Ferskfiskordningen?