Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 32531)
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:225 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Hvor mye vil det koste at det i forbindelse med de pågående arbeidene i Stavanger domkirke blir gjennomført arkeologiske utgravninger som gjør det mulig å undersøke/grave ut kulturlagene under gulvet i domkirken på en sikker måte før disse blir utilgjengelige?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:224 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Hydro og Lyse slår seg sammen til Lyse Kraft og ni kraftverk i Hydros Røldal Suldal kraftanlegg inngår i porteføljen. Hva skjer med miljøforbedringene i revisjonen av konsesjonsvilkårene for Røldal Suldal som Ullensvang kommune har fremmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:223 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Mange er avhengig av å ta førerprøven, både praktisk og teoretisk, for å kunne bruke bil i forbindelse med jobb, skole og fritidsaktiviteter. Hva gjør statsråden for å sikre at dette viktige tilbudet er godt nok og at køene og ventetidene holdes nede?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:222 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Jeg viser til bompengeforliket fra august 2019, der de fire største byene tilbys 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, samt at byene tilbys økt statlig bidrag til 66% i 50/50-prosjektene (de store kollektivprosjektene i byene). For kommunene som takker ja til denne avtalen, skal halvparten av de økte tilskuddet til 50/50-prosjektene øremerkes reduserte bompenger. Er det mulig for byene å bruke disse midlene til å redusere bompenger for elbilister?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:221 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Er det en systematisk svikt som ligger bak den manglende kommunikasjonen mellom NAV og kommunen i en slik sak og hva kan og vil statsråden gjøre for å forhindre at liknende tilfeller oppstår?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:220 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden påse at rettskraftig dom i Norge etterleves i tilfeller der en forelder er tilkjent omsorgsrett for barnet, men der den annen forelder ulovlig bortfører barnet til utlandet og nekter å innrette seg etter rettskraftig dom?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:219 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at regjeringen bruke denne avtalen for å sikre bedre markedsadgang for norsk sjømat til Storbritannia?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:218 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Hva er summen av kostnader knyttet til læremidler som blir påført videregående skoler knyttet til fagfornyelsen totalt og for hvert fylke, og hvordan vil statsråden følge opp med økonomiske ressurser til å løse disse oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:217 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Forbrukerrådet har klaget 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet. De mener selskapene har drevet med omfattende prisjuks ved at nordmenn blir lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen. Hvilke tiltak vil Energiministeren iverksette for å hindre at forbrukerne i fremtiden blir lurt slik det er beskrevet i VG 22.oktober?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:216 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Familier med barn som mister en eller begge foreldre i ulykker eller ved sykdom, opplever gledelig nok at mange privatpersoner kan stille opp og samle inn penger for å hjelpe de etterlatte. Dessverre blir disse pengene beskattet som vanlig inntekt, noe som både givere og mottaker finner urimelig. Dette er også sterkt egnet til å svekke viljen til å bistå familier i krise med penger. Det ville neppe svekke statsbudsjettet nevneverdig om slike gaver ble fritatt for skatteplikt. Vil statsråden ta initiativ til det?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:215 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å se på ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under jakt med formål om å gjøre den mer lønnsom for jegerne samt mindre byråkratisk for Mattilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:214 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Korleis vil overføringa av Røldal Suldal Kraft-anlegget (RSK) til Lyse Kraft DA påverka moglegheita til å gjennomføra revisjon av konsesjonen for anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:213 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Er statsråden enig i at det er et bekymringsfullt signal når Norske Skog stenger en av sine maskiner ved Saugbrugs i Halden permanent, og hvordan vil statsråden bidra til at "lokomotivene" i norsk treindustri ikke stanser fullstendig opp, men klarer å omstille seg til fortsatt å foredle norsk skog til miljøvennlige varer og produkter?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:212 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Av hensyn til en mer effektiv trafikkavvikling praktiseres det i USA en regel om at kjøretøy kan svinge til høyre i veikryss selv om det er rødt lys. Dette oppleves av de fleste som en praktisk løsning som gir en bedre flyt i trafikken. Vil statsråden ta initiativ til en begrenset forsøksordning med at kjøretøy kan svinge til høyre i veikryss selv om det er rødt lys?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:211 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Til behandling

  Det er uklarheter i myndighetenes aktive plikt til å sørge for at barns rett til et familieliv blir reelt og hva myndigheten skal og kan gjøres for barn som i dag blir utsatt for samværssabotasje og foreldrefiendtligjøring under dagens lovverk. Hvordan kan Statsråden sikre barns retts til et familieliv etter EMK 8 i påvente av ny barnelov?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:210 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Vil næringsministeren foreta seg noe for å bevare maskineringsavdelinga ved Kongsberg Martime i Ulsteinvik?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:209 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Vil statsråden umiddelbart sørge for at Saugbrugs Halden får tilført de nødvendige midler og rammevilkår som kan sørge for at oppsigelser kan unngås?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:208 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  På Post 65 kap 1320 er det etablert ei søknadsbasert tilskuddsordning for viktige fylkesveier for næringstransport på kr 100 mill for 2020. Hvordan er disse midlene fordelt, og hvilke prosjekt er det søkt om midler til?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:207 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  Hvordan skal statsråden sørge for at de nye SAR Queen-helikoptrene kan lande på Universitetssykehuset i Nord-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:206 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Til behandling

  På hvor mange av landets sykehus vil de nye redningshelikoptrene får vanskeligheter med å lande og hva er regjeringens plan for å løse dette problemet?