Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Bjørnø, Christian Tynning (1 - 19 av 19)
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1548 (2016-2017)

  Innlevert: 01.09.2017

  Sendt: 01.09.2017

  Besvart: 12.09.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at DuVerden får en uforutsigbar finansieringssituasjon på grunn av nok et mulig kutt i den statlige finansieringen av senteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1515 (2016-2017)

  Innlevert: 25.08.2017

  Sendt: 25.08.2017

  Besvart: 04.09.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvorfor har ikke regjeringen kommet med innspill til Porsgrunns arealplan om deponi for farlig avfall i Heistad/Brevik innenfor fristen 18. august d.å., og er det valgstrategiske vurderinger som ligger bak at regjeringen har utsatt utredningsplanene sine til etter stortingsvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1470 (2016-2017)

  Innlevert: 10.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Besvart: 18.08.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten og framkommeligheten for utrykningskjøretøy på erstatningsveiene for E18 gjennom Heistad, Brevik og Stathelle?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1469 (2016-2017)

  Innlevert: 10.08.2017

  Sendt: 11.08.2017

  Besvart: 21.08.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden at skoler som bestiller bøker i punktskrift skal få disse levert i punktskrift, og hvordan vil statsråden sikre at elevene faktisk får de bøkene som er bestilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1346 (2016-2017)

  Innlevert: 21.06.2017

  Sendt: 22.06.2017

  Besvart: 28.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hva betyr det at statsråden "legger til grunn" at fylkesadministrasjonen legges til Skien, og betyr det at statsråden vil overstyre prosessen og sørge for at fylkesadministrasjonen blir lagt til Skien?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1344 (2016-2017)

  Innlevert: 21.06.2017

  Sendt: 22.06.2017

  Besvart: 07.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I regjeringens forslag til NTP står det: «Bygging av ytre inter-city på jernbanen til Porsgrunn (Eidanger) i 2032." Hvilke planer har regjeringen for resten av strekningen inn mot Porsgrunn stasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:989 (2016-2017)

  Innlevert: 19.04.2017

  Sendt: 20.04.2017

  Besvart: 27.04.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

  Grenland Friteater har kjempet i mange år for å være finansiert over kulturdepartementets budsjetter. Hvorfor vil statsråden det annerledes, og kan hun garantere at en overflytting mot teatrets vilje, vil bidra til en styrking av teatret og Porsgrunn internasjonale Teaterfestival?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:448 (2016-2017)

  Innlevert: 20.12.2016

  Sendt: 21.12.2016

  Besvart: 22.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvor mye mindre ressurser vil Sykehuset Telemark få i 2017 som følge av effektiviseringskravet i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjett, og hva er departementets anslag på hva Sykehuset Telemark ville fått hvis den totale bevilgnngen til RHFene hadde vært på 1040 millioner mer enn Regjeringens budsjettforslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:387 (2016-2017)

  Innlevert: 12.12.2016

  Sendt: 13.12.2016

  Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til brev fra leder i Skrivesenteret sendt 12. desember, om at skriveprøvene (de nasjonale utvalgsprøvene og de læringsstøttende prøvene) som Skrivesenteret siden 2003 har utviklet for å avdekke skriveferdighetsnivået til norske skoleelever, skal avvikles med umiddelbar virkning. Hva er begrunnelsen for dette og på hvilken måte er dette varslet og forankret i skolesektoren og i kunnskapsdepartementets styringsdokumenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1045 (2015-2016)

  Innlevert: 04.05.2016

  Sendt: 04.05.2016

  Besvart: 12.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvilken tidsplan legger statsråden opp til for avgjørelse av lokasjon for deponi for uorganisk farlig avfall og hvordan vil statsråden sørge for at både de miljøfaglige konsekvensene, omdømmemessige konsekvensene og konsekvensene for lokalmiljøet blir tilstrekkelig belyst før avgjørelsen fattes?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2015-2016)

  Innlevert: 28.04.2016

  Sendt: 29.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan er de ulike tiltakene i "Strategi for å øke antallet lærlinger i staten" fulgt opp, og hvor mange flere læreplasser er opprettet som et resultat av strategien?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:318 (2015-2016)

  Innlevert: 08.12.2015

  Sendt: 09.12.2015

  Besvart: 16.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete kriterier legges til grunn for profilskoler som søker godkjenning til skoleåret 2016/2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2015-2016)

  Innlevert: 07.10.2015

  Sendt: 08.10.2015

  Besvart: 16.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  E18 Rugtvedt-Dørdal er en av strekningene som er overført til det nye vegselskapet. De siste dagene er det skapt usikkerhet om prosjektets fremdrift. Flere forhold som eksempelvis nye arbeidsformer med anbud og gjennomføring, at det vil ta tid før det nye vegselskapet er operativt og at vegselskapet selv skal kunne prioritere strekningene trekkes frem. Kan statsråden garantere at prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres så raskt som mulig, og at prosjektets fremdrift ikke påvirkes av overnevnte forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2014-2015)

  Innlevert: 21.05.2015

  Sendt: 22.05.2015

  Besvart: 02.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Snart to år er gått siden Bypakke Grenland i juni 2013 ble vedtatt av kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, samt Telemark fylkeskommune. Det faglige grunnlaget ble oversendt vegdirektoratet august samme år. Etter at den sterkt forsinkede uavhengige kvalitetssikringsrapporten endelig ble overlevert departementet i januar 2015 skulle alt ligge til rette for en hurtig fremdrift. Kan statsråden bekrefte at Stortinget får mulighet til å behandle Bypakke Grenland før sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:699 (2014-2015)

  Innlevert: 03.03.2015

  Sendt: 04.03.2015

  Besvart: 13.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mener samferdselsministeren at statens tidsplan for å reparere Herøyakrysset (Riksveg 36 gjennom Porsgrunn) er akseptabel og vil statsråden foreta seg noe for at krysset blir reparert nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:180 (2014-2015)

  Innlevert: 06.11.2014

  Sendt: 06.11.2014

  Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at Rjukan sykehus blir stengt før jul, og mener statsråden dette er en akseptabel måte av STHF å gå frem på?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2013-2014)

  Innlevert: 29.08.2014

  Sendt: 29.08.2014

  Besvart: 05.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mye har den øremerka statlige støtten til etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringa økt hvert år siden 2001, og hva utgjør denne støtten i 2014? Hvor mange prosent av økningen har kommet under den rød-grønne regjeringen og hvor mye har kommet i Høyres regjeringstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:863 (2013-2014)

  Innlevert: 27.05.2014

  Sendt: 28.05.2014

  Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nylig offentliggjorde Røde Kors en befolkningsundersøkelse som viser at ungdoms kunnskap om internasjonale spørsmål, internasjonal humanitær rett og pågående væpnede konflikter er lav. Er ministeren tilfreds med funnene i denne undersøkelsen, og hvilken rolle mener han skolen skal spille for å heve barn og unges kunnskap om disse temaene?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2013-2014)

  Innlevert: 01.11.2013

  Sendt: 04.11.2013

  Besvart: 14.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I en årrekke har grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune jobbet med utarbeidelsen av en bypakke som løser de trafikale utfordringene i grenlandsregionen. I juni 2013 fattet kommunestyrene i Grenland og Telemark fylkesting de nødvendige vedtak for at saken skal kunne fremmes for Stortinget. Bypakke Grenland er planlagt finansiert med en tredeling mellom stat, kommune og brukerfinansiering (cirka 60 pst.). Prosjektene har en total ramme på 2,5 mrd. kr. Samferdselsministeren har uttalt at hans mål er å redusere bompengeandelen på "alle typer prosjekt". Vil samferdselsministeren sørge for at bompengeandelen i Bypakke Grenland blir redusert?