Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Opsal, Kari-Anne (1 - 3 av 3)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:95 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å halvere budsjettposten som er avsatt til næringstiltak i fiskeriene. Denne posten gjelder bl.a. bevilgninger til føringstilskuddet, for frakt av fersk fisk. Tilskudd til selfangst skal iflg. Prop. 1 prioriteres under posten, noe som innebærer at føringstilskuddet blir mer enn halvert. Hvilke konsekvenser vil et slikt kutt få for fiskemottakene på land, men også for strukturen på fiskeflåten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:94 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 22.10.2018 av helseminister Bent Høie

  Rapporten om lederskifte ved UNN dokumenter flere lovbrudd og brudd på god ledelsespraksis i Helse Nord RHF. Vil dette få konsekvenser for styret og ledelsen i foretaket, hvordan vil ministeren sikre seg at praksisen opphører, og hvordan vil ministeren framover sikre en enhetlig og medisinsk faglig ledelse i Helse Nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:825 (2017-2018)

  Innlevert: 31.01.2018

  Sendt: 01.02.2018

  Besvart: 08.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil og kan statsråden medvirke til at Harstadpakkens andel av handlingsprogrammet økes, eller at det statlige bidraget til spleiselaget økes på annen måte?