Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Tetzschner, Michael (1 - 12 av 12)
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1254 (2019-2020)

  Innlevert: 19.03.2020

  Sendt: 19.03.2020

  Besvart: 27.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan eksamen avvikles for ordinære elever, er det vanskelig å forstå at det ikke også kan avholdes eksamen for privatister selv om det betyr visse praktiske utfordringer mht. lokaler og vakter, og hva vil departementet gjøre for å sikre at privatister får avviklet sine eksamen i år?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:266 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Mener regjeringen at norsk eksportkontroll er godt nok tilpasset en mer sammensatt produksjons- og leverandørkjede ved moderne forsvarssystemer?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:1373 (2012-2013)

  Innlevert: 27.05.2013

  Sendt: 28.05.2013

  Besvart: 05.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

  Hvor mange innsigelsessaker ligger for tiden til avgjørelse i Miljøverndepartementet, hvor lenge har de ulike sakene ligget, og om lag hvor mange boliger omhandler hver av disse sakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2012-2013)

  Innlevert: 20.11.2012

  Sendt: 21.11.2012

  Besvart: 27.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Hvordan mener statsråden dette reflekteres i Stoltenberg-regjeringens bevilgninger til Oslo politidistrikt, og hvordan kan vi øke oslofolks bevegelsesfrihet og trygghetsbehov?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:1208 (2011-2012)

  Innlevert: 11.04.2012

  Sendt: 12.04.2012

  Besvart: 24.04.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

  Vil statsråden ta initiativ til at det innføres offentlige svartidsgarantier?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:980 (2011-2012)

  Innlevert: 05.03.2012

  Sendt: 06.03.2012

  Besvart: 16.03.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

  Vil statsråden sørge for at saken vurderes på nytt, med personopplysningsloven og EUs regelverk på feltet som grunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:587 (2011-2012)

  Innlevert: 09.01.2012

  Sendt: 10.01.2012

  Besvart: 18.01.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

  Vil statsråden følge opp tiltakene som foreslås i planen til Boligprodusentenes Forening og Byggnæringens Landsforening, slik at boligbyggingen i Norge kan holde følge med befolkningsutviklingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:495 (2011-2012)

  Innlevert: 15.12.2011

  Sendt: 16.12.2011

  Besvart: 20.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Mener statsråden at psykiatridekningen i Oslo er for høy, og at nedleggelsen av Diakonhjemmets tilbud ikke vil gå ut over svært utsatte pasientgrupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2010-2011)

  Innlevert: 09.09.2011

  Sendt: 09.09.2011

  Besvart: 21.09.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Hva vil statsråden foreta seg for å rette opp de bakenforliggende årsakene og uholdbare tilstandene som er grunnlaget for den uro Oslos befolkning nå føler overfor Helse Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til justisministeren

  Dokument nr. 15:1735 (2010-2011)

  Innlevert: 27.06.2011

  Sendt: 29.06.2011

  Besvart: 07.07.2011 av justisminister Knut Storberget

  Hvordan vurderer ministeren muligheten for å forvare asylsøkere som begår gjentatte kriminelle handlinger inntil asylsøknadene er ferdigbehandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2010-2011)

  Innlevert: 13.04.2011

  Sendt: 14.04.2011

  Besvart: 28.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Er statsråden innforstått og bekvem med at Helse Sør-Øst på sitt styremøte 14. april 2011 planlegger svært omfattende kutt i Oslo sykehusområde som innebærer en aktivitetsnedgang på godt over en halv milliard kr. pr. år, og har departementet gjort beregninger for hvordan dette vil slå ut i økt ventetid for Oslopasienter som venter på sykehusbehandling og psykiatriske tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1469 (2009-2010)

  Innlevert: 17.06.2010

  Sendt: 18.06.2010

  Besvart: 25.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  I høringsnotatet om nytt finansieringssystem for barnehagene står det: "Departementet mener at barnehageloven også i tiden framover skal legge til rette for at ikke-kommunale aktører kan og vil etablere barnehager, uavhengig av organisasjonsform." Samtidig slår høringsnotatet fast at restriksjoner på utbytte på lang sikt "kan redusere interessen for å etablere nye ikke-kommunale barnehager". Kan da forslaget Regjeringen har sendt på høring sies å ivareta intensjonene Regjeringen selv gir uttrykk for?