Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Trellevik, Ove (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:947 (2021-2022)

  Innlevert: 18.01.2022

  Sendt: 19.01.2022

  Til behandling

  Kollsnes treng mer kraft raskt. Er statsråden tilfreds med framdriftsplanen for spennings oppgradering til Kollsnes som Statnett presenterte i KVU med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for Bergen og omland, jfr Høringsbrev ref.: 20/1588, og meiner statsråden at sjøkabel fra enten Samnanger eller Modalen nå bør vurderes i tillegg til luftspenn-alternativa Statnett har skissert i KVUen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:819 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Besvart: 14.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvor mye av de uoppdagede mengdene på 24 milliarder fat oljeekvivalenter er anslagsvis olje og naturgass, hvordan fordeler dette seg på de ulike åpnede områder, og på de ulike områder som i dag ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:642 (2021-2022)

  Innlevert: 10.12.2021

  Sendt: 10.12.2021

  Besvart: 16.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hvordan vil forsvarsministeren sikre at nasjonale forsvarsinteresser blir ivaretatt, samtidig som både fiskere og andre næringsdrivende ikke blir unødig hindret eller avskåret fra å ivareta sitt virke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:459 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Når ser regjeringen for seg at behandlingen av denne utredningen er ferdig, slik at Statnett kan sende melding/starte opp arbeidet med en ny tredje forbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Er det aktuelt for regjeringen å se på KOFA sine sanksjonsmuligheter overfor nye kommuner, når kommuner som ikke lengre eksisterer grunnet kommunesammenslåing har gjort lovbrudd, og regningen må betales av den nye kommunen og innbyggerne i den nye kommunene i form av reduserte tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:294 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 15.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Når ser regjeringen for seg at endelig avgjørelse kan bli fattet slik at driftslisensen vil bli beholdt slik den ble gitt i juni 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:225 (2021-2022)

  Innlevert: 01.11.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Besvart: 09.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvilken strategi har regjeringen for norsk naturgass, og arbeider regjeringen aktivt for at EU skal godkjenne norsk naturgass som "miljømessig bærekraftig" i EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:224 (2021-2022)

  Innlevert: 01.11.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Besvart: 03.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene RV 13 Skare - Sogndal, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i dette prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2913 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 07.09.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan vil de endringene som Sp har foreslått i alternativt statsbudsjett, og i sommer, påvirke kommuneøkonomien i hver enkelt kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1513 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvor mange asylsøkere har vi bedt Hellas om å ta ansvar for i tråd med sine forpliktelser etter Dublin-regelverket, hvor mange enslige mindreårige asylsøkere har Norge tatt imot fra Hellas de siste årene, hva skjer med asylsøkerne som Hellas ikke aksepterer ansvar for, og hvor mange har de faktisk tatt ansvar for?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1098 (2018-2019)

  Innlevert: 27.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Stemmer påstandene i innlegget til Stødle, og om ja, vil statsråden jobbe for å se en større helhet i den økonomiske situasjonen for referansepersonen til de som søker om familiegjenforening, slik at lovens intensjon om og reelt ha 260.000 i inntekt følges, og kan eventuelt gjeldsinformasjonsloven, eller andre tiltak, brukes til å bistå slik at referansepersoner ikke har vesentlig (forbruks)lån når de forventes å understøtte de som har søkt om familiegjenforening?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Besvart: 22.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsråden enig i en slik fortolkning, og hva er status på arbeidet med oppfølging av Stortingets merknader, og dertil justering av retningslinjene for fergeavløysing?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart: 04.03.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Ser statsministeren for seg at det vil være mulig å øke både Statens og demokratiets formelle bruk av Bergenhus festning, og på hvilken måte kan vi bidra?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:821 (2018-2019)

  Innlevert: 28.01.2019

  Sendt: 28.01.2019

  Besvart: 04.02.2019 av finansminister Siv Jensen

  Dersom en budgiver ved sitt bud oppnår mer enn 50 % eierskap, men mindre enn to tredjedelers flertall, vil det kunne føre til uønskede virkninger for børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet (jf. verdipapirhandelloven § 13-3(4)). Dermed bør man heller ikke få konsesjon til å eie mere enn 20 %. Er statsråden enig i et slikt syn? Dersom nei, hvilke krav vil så departementet stille til budgiver for å sikre små- og mellomstore selskaper kapitaltilgang gjennom Oslo Børs?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2356 (2017-2018)

  Innlevert: 26.09.2018

  Sendt: 26.09.2018

  Besvart: 04.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan ser statsråden for seg at de negative konsekvensene korrupsjonslignende returbetalingene blant ulike aktører i reiselivsbransjen og som hemmer effektiv konkurranse kan reduseres eller stoppes?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2355 (2017-2018)

  Innlevert: 26.09.2018

  Sendt: 26.09.2018

  Besvart: 03.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Det knytter seg stor forventning fra næringslivet på Vestlandet til en snarlig avgjørelse på det grundige planarbeidet Statens Vegvesen har gjort med Hordfast-prosjektet. Når kan det forventes at statsråden gjør vedtak og godkjenner den statlige kommunedelplanen med konsekvensutgreiing for E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjøn?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1088 (2016-2017)

  Innlevert: 09.05.2017

  Sendt: 10.05.2017

  Besvart: 16.05.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Dersom det er slik at også data innsamlet utenfor selve elvene (i brakkvannsonen eller i sjøen utenfor) inngår i vurderingsgrunnlaget for Overvåkningsprogrammet, hvordan vil da statsråden argumentere for at dette er data som er relevante for å beskrive effekten av rømt oppdrettslaks har for villaksen i elvene, sett i lys av kritikken fra Norsk Regnesentral?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2015-2016)

  Innlevert: 07.12.2015

  Sendt: 07.12.2015

  Besvart: 11.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Korleis vurderer statsråden muligheitene for at ein felles bompengesøknad kan fremmas dersom det er lokal einigheit om dette mellom kommunar og Hordaland fylkeskommune. Løysinga vil då være ein statlig veg som skal finansierast som OPS-prosjekt, og ein fylkeskommunal veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:260 (2015-2016)

  Innlevert: 26.11.2015

  Sendt: 26.11.2015

  Besvart: 01.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Hvordan vurderes statsråden behovet for et lovendringsforslag for å kunne gi oppreisningserstatning i de saker der en uavhengig granskning påviser alvorlige mangler ved staten sine tjenestemenn og kvinner sin utførelse av sitt arbeid, og når kan en proposisjon fremmes for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2014-2015)

  Innlevert: 26.05.2015

  Sendt: 26.05.2015

  Besvart: 05.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil regjeringen vurdere å samordne eller overføre ansvaret fra Fylkeskommunene til Staten for å sikre at både komfort, sikkerhet, ytelse, miljø- og teknologiutvikling ivaretas på en måte som maksimerer samfunnets nytte fremfor at den enkelte Fylkeskommune kan sub-optimalisere?