Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Holten, Odd (1 - 7 av 7)
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:354 (2002-2003)

  Innlevert: 27.02.2003

  Sendt: 27.02.2003

  Besvart: 06.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

  Vil statsråden vurdere å endre kjøretøyforskriftene slik at vektgrensen for 7-akslet, 22 meter tømmervogntog heves fra 50 til 56 tonn?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:52 (2001-2002)

  Innlevert: 27.11.2001

  Sendt: 28.11.2001

  Besvart: 03.12.2001 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

  Kan statsråden gi til kjenne at en fremtidig gassledning for salg til Polen kan gå via Grenland/Østfold via Sverige til Polen?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:514 (2000-2001)

  Innlevert: 28.06.2001

  Sendt: 29.06.2001

  Besvart: 10.07.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

  Østfoldpakken fase 1 - inneholder gradvis utbygging av E6 og E18 gjennom Østfold, samt tunnelløsning for NSB gjennom Moss. Hva kan statsråden gjøre for å få satt fortgang i plan- og utredningsarbeidet som knytter alt. 2B gjennom Moss til dagens jernbanetrasé?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2000-2001)

  Innlevert: 28.06.2001

  Sendt: 29.06.2001

  Besvart: 06.07.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

  Forsvaret er en meget stor eiendomsbesitter i Fredrikstad, nå når Garnisonen nedlegges blir store bygningsmasser stående tomme. Hva har statsråden tilrettelagt av planer for fremtidig sikring av bruk og vedlikehold, slik at Østre Fredrikstad fortsatt blir et attraktivt lokalmiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

  Dokument nr. 15:418 (2000-2001)

  Innlevert: 28.05.2001

  Sendt: 29.05.2001

  Besvart: 07.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

  P.t. er soningskøene ekstremt lange for domfelte i Norge. Har statsråden mulighet for å sette i gang strakstiltak for å øke antall soningsplasser, f.eks. ved bruk av ledige militæranlegg og lignende?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

  Dokument nr. 15:417 (2000-2001)

  Innlevert: 28.05.2001

  Sendt: 29.05.2001

  Besvart: 05.06.2001 av justisminister Hanne Harlem

  Medfører det riktighet i påstand om at fengslene er de sikreste stedene å få tak i narkotika, og hva vil bli gjort med disse forhold dersom påstanden medfører riktighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Holten (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:266 (2000-2001)

  Innlevert: 07.03.2001

  Sendt: 08.03.2001

  Besvart: 15.03.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

  Rakkestad Tekniske Verksted skal nå ifølge omorganiseringen i Forsvaret nedlegges/avvikles. I denne forbindelse tillater jeg meg å stille spørsmål om eiendommen som Rakkestad Tekniske Verksted i dag benytter kan stilles vederlagsfritt til Rakkestad Kommune som kompensasjon for tap av arbeidsplasser, og at Rakkestad Kommune danner et eiendomsselskap for utlån av lokaler til småbedrifter?