Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Heggem, Ola T. (1 - 4 av 4)
 • Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til kultur- og kirkeministeren

  Dokument nr. 15:333 (2002-2003)

  Innlevert: 20.02.2003

  Sendt: 21.02.2003

  Besvart: 28.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

  Møre og Romsdal fylkeskommune har siden høsten 1998 deltatt i et prøveprosjekt med forenklet ordning for tildeling av midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Ordningen har gitt svært positive effekter i fylket og gitt mulighet til å realisere anlegg som ellers ikke ville blitt realisert. Prøveordningen er nå inne i sitt siste år, samtidig som fylkeskommunene registrerer fortsatt stor interesse og behov for ordningen. Vil statsråden sørge for at en slik forenklet ordning kan gjøres permanent?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:269 (2002-2003)

  Innlevert: 29.01.2003

  Sendt: 30.01.2003

  Besvart: 06.02.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

  Styret i Forbrukerrådet vedtok i møte 20. januar i år å omorganisere organisasjonen ved å legge ned 8 av i dag 18 fylkeskontor. Hvordan mener statsråden at forbrukernes interesser skal kunne ivaretas på en like god måte ved en slik omorganisering når det gjelder tilgjengelighet og bistand, og vil statsråden sikre at etableringen av en styrket fag- og ledelsesenhet i Oslo ikke skjer på bekostning av bemanningen ved de regionale enhetene som yter service overfor publikum?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til kommunal- og regionalministeren

  Dokument nr. 15:146 (2002-2003)

  Innlevert: 29.11.2002

  Sendt: 02.12.2002

  Besvart: 04.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

  En privat barnehage i Tønsberg mottar ikke tilskudd fra kommunen tilsvarende statstilskuddet til plasser for barn som ikke er bosatt i Tønsberg kommune. Tønsberg er frikommune. Ligger en slik praktisering innenfor forståelsen av hvordan frikommuneprosjektene skal fungere?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:135 (2002-2003)

  Innlevert: 27.11.2002

  Sendt: 27.11.2002

  Besvart: 05.12.2002 av miljøvernminister Børge Brende

  I gjeldende lov om kulturminner må tiltakshaver bære alle kostnader. Stortinget bad ved behandlingen av Dokument nr. 8:14 (1999-2002) departementet komme tilbake med en vurdering av spørsmålet om statlig finansiering av arkeologiske utgravninger ved funn av viktige kulturminner. Har statsråden foretatt denne vurderingen, og når blir saken forelagt Stortinget til ny gjennomgang?