Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Henriksen, Per Rune (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:318 (2016-2017)

  Innlevert: 29.11.2016

  Sendt: 30.11.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 06.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mener statsråden at Norges ansvar for forvaltning av den europeiske villreinstammen og dens behov for tilgang til beiteområder er tilfredsstillende når store villreinflokker ikke får tilgang til beiteområder fordi de ikke kan krysse rv 7?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1201 (2015-2016)

  Innlevert: 01.06.2016

  Sendt: 01.06.2016

  Besvart: 06.06.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden fremskynde arbeidet med å få besluttet bygging av flytekai til Longyearbyen slik at byen får en tjenlig havnestruktur samtidig som at denne kontrakten kan bidra til å skape sysselsetting i Norge som nå opplever rekordhøy arbeidsledighet, jf. SSB?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:742 (2015-2016)

  Innlevert: 11.03.2016

  Sendt: 11.03.2016

  Besvart: 16.03.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Kan statsråden redegjøre for de vurderinger departementet har gjort av problemstillingen i forbindelse med endringene i industrikonsesjonsloven som har skapt situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1175 (2014-2015)

  Innlevert: 19.06.2015

  Sendt: 19.06.2015

  Besvart: 25.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Boligblokker nektes i dag å ta i bruk felles måling som er en forutsetning for å bli plusskunder. Nærings- og boligbygg har identiske tilkoplinger til nettet. Det er ingen faglig begrunnelse for forskjellsbehandling mellom boligblokker og næringsbygg. Vil statsråden vurdere å gi boligblokker og næringsbygg samme mulighet til å bli plusskunder ved å fjerne forbudet mot felles måling i boligblokker?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:538 (2014-2015)

  Innlevert: 03.02.2015

  Sendt: 04.02.2015

  Besvart: 11.02.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Vil olje- og energiministeren legge frem en melding til Stortinget om EUs energipolitikk og virkninger dette har for norsk energipolitikk, kraftutveksling og salg av gass?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2014-2015)

  Innlevert: 01.12.2014

  Sendt: 01.12.2014

  Besvart: 08.12.2014 av næringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden sikre at Konkurransetilsynets prisoversikt for kraftmarkedet blir opprettholdt fram til Forbrukerrådets nye kraftprisportal er klar?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:271 (2014-2015)

  Innlevert: 26.11.2014

  Sendt: 27.11.2014

  Besvart: 03.12.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hvilke konsekvenser vil budsjettavtalens kutt i videreutviklingen av TCM få for den videre driften av senteret og hvordan vil regjeringen informere Stortinget om den videre utviklingen av strategien for fangst og lagring av CO2, gitt at regjeringens «bærende element» nå ikke vil få nødvendige investeringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:161 (2014-2015)

  Innlevert: 04.11.2014

  Sendt: 04.11.2014

  Besvart: 10.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at it-sikkerheten i det norske el-nettet er tilfredsstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:75 (2014-2015)

  Innlevert: 16.10.2014

  Sendt: 17.10.2014

  Besvart: 22.10.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Vil statsråden godkjenne LetterOnes oppkjøp av RWE DEA?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1121 (2013-2014)

  Innlevert: 20.08.2014

  Sendt: 21.08.2014

  Besvart: 27.08.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva vil olje og energiministeren gjøre for å få en raskest mulig oppgradering av overføringsnettet fra Hordaland til Rogaland?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:784 (2013-2014)

  Innlevert: 13.05.2014

  Sendt: 14.05.2014

  Besvart: 22.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Er det, slik statsråden ser det, forskjell på norske utslipp i 2020 om oljefyr i statlige bygg fases ut i 2016 eller 2017, når all bruk av oljefyr til grunnlast forbys fra 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:783 (2013-2014)

  Innlevert: 13.05.2014

  Sendt: 14.05.2014

  Besvart: 22.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om statsråden vil sikre at «klimahensyn blir en del av vurderingen når det offentlige foretar innkjøp», hvorfor la da regjeringen ned kontoret i DIFI som arbeidet med denne problemstillingen i inneværende års budsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:735 (2013-2014)

  Innlevert: 05.05.2014

  Sendt: 05.05.2014

  Besvart: 14.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva er status i arbeidet med EUs gassmarkedsdirektiv, og når kan Stortinget forvente å bli orientert om den videre prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:227 (2013-2014)

  Innlevert: 19.12.2013

  Sendt: 19.12.2013

  Besvart: 06.01.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

  Hva gjør statsråden for å forsikre at plattformdesign på Edvard Grieg blir gjort med hensyntaken til vilkårene om tilknytning til en kraft fra land løsning på Utsira slik disse ligger i godkjenningen av Plan for utbygging og drift som Stortinget gav sitt enstemmige samtykke til 11. juni 2012, jf. Innst 356 S (2011-2012)?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:124 (2013-2014)

  Innlevert: 26.11.2013

  Sendt: 27.11.2013

  Besvart: 04.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

  Kan statsråden forklare hva regjeringen legger i forskjellen på de to forslagene som er sitert nedenfor?