Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Haarstad, Ragnhild Queseth (1 - 2 av 2)
 • Skriftlig spørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:100 (1996-97)

  Innlevert: 17.03.1997

  Sendt: 18.03.1997

  Besvart: 21.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Ifølge Dagbladet 17. mars 1997 har departementet gått med på å utsette Norske Skogs bygging av en ny papirgjenvinningsfabrikk med avsvertingsanlegg på ubestemt tid. Hva inneholder avtalen mellom departementet og Norske Skog, og med hvilken begrunnelse har departementet gått med på en utsettelse på ubestemt tid?"
 • Skriftlig spørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til miljøvernministeren

  Dokument nr. 15:94 (1996-97)

  Innlevert: 06.03.1997

  Sendt: 07.03.1997

  Besvart: 14.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

  "Ved ratifikasjonen av NOx-protokollen har Norge forpliktet seg til å begrense sine utslipp til 1987-nivå, samt å anvende nasjonalt fastsatte utslippsstandarder basert på best mulig teknologi på nye større stasjonære utslippskilder. Hvordan vil regjeringen følge opp dette i forbindelse med konsesjonssøknaden om bygging av gasskraftverk?"