Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Giske, Trond (1 - 20 av 53)
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2274 (2020-2021)

  Innlevert: 25.05.2021

  Sendt: 25.05.2021

  Besvart: 02.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden lytte til de faglige vurderingene og sørge for gjenåpning av breddefotball for utøvere over 20 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1385 (2020-2021)

  Innlevert: 22.02.2021

  Sendt: 22.02.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 02.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Norges idrettsforbund har reagert på at regjeringen ikke gir større rom for idrettsaktivitet for voksne og frykter stort frafall. Hva er grunnen til at regjeringen prioriterer alle andre lettelser før idretten?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:512 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 27.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan har kulturministeren fulgt opp arbeidet for å se på mulighetene for at sjakk kan få en rettmessig støtte i størrelse med forbund innenfor idretten av samme størrelse, gjennom tippemidler eller på annen måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:508 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil regjeringen gjøre nye vurderinger av plassering av kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgiften når sentraliseringen gjør at arbeidsplasser forsvinner og næringsutviklingen er svak?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2020-2021)

  Innlevert: 26.10.2020

  Sendt: 26.10.2020

  Besvart: 02.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvor stor regional medfinansiering vil bli krevd til regionale dansesentrene som får støtte over 320.74, og vil tilskuddsmottakere på 320.74 og 75 kunne søke andre typer tilskudd fra kulturrådet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan vil kulturministeren bidra til at breddeidretten kan komme i gang for fullt, slik at aktiviteten opprettholdes og årets sesong ikke må avlyses i sin helhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan vil kulturministeren bidra til å sikre konkurranse og mangfold i mediesektoren, i en situasjon med økt vertikal integrering?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2019-2020)

  Innlevert: 09.06.2020

  Sendt: 10.06.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 18.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil kulturministeren bidra til å legge til rette for at grupper på inntil 200 personer kan oppleve et arrangement samtidig?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Besvart: 08.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan vil kulturministeren legge til rette for at utenlandske kulturarbeidere som er nøkkelpersonell i planlagte norske konserter, teater osv. kan delta i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1644 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Danmark har åpnet for noe større mulighet for utøvelse av breddeidrett. Er det faglige eller politiske grunner til at regjeringen har andre grenser for norsk breddeidrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1498 (2019-2020)

  Innlevert: 04.05.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 11.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan vil statsråden bidra til at lag og foreninger får gitt et så godt idrettstilbud for barn og unge som mulig, innenfor forsvarlige smittevernhensyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1457 (2019-2020)

  Innlevert: 28.04.2020

  Sendt: 29.04.2020

  Besvart: 07.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva vil regjeringen gjøre for å bidra til at årets sesong for toppfotball i størst mulig grad kan gjennomføres, innenfor de rammene som publikumsbegrensningene legger?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1318 (2019-2020)

  Innlevert: 05.04.2020

  Sendt: 14.04.2020

  Besvart: 16.04.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Tre rapporter som regjeringen har bestilt i forbindelse med korona-pandemien er besluttet unntatt offentlighet. Hva er begrunnelsen for dette, og hva vil statsråden gjøre for å gi pressen og offentligheten innsyn i disse viktige offentlige dokumentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1144 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Norsk Rikstoto ivaretar en viktig rolle for norsk hestesport og hesteinteressen. Vil regjeringen videreføre denne vellykkede modellen, eller slå sammen Norsk Rikstoto og Norsk Tipping?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:942 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Det er kommet fram opplysninger om at midler fra Norsk Tipping er brukt på et idrettssamarbeid mellom Kina og Norge som ikke er initiert fra idretten selv, men fra politisk hold. Er dette riktig, og mener statsråden at en slik bruk av midlene er i tråd med rammene for bruk av tippemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:860 (2019-2020)

  Innlevert: 04.02.2020

  Sendt: 05.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets føringer om å ivareta de ansatte ved lisenskontoret Mo i Rana på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:441 (2019-2020)

  Innlevert: 29.11.2019

  Sendt: 02.12.2019

  Besvart: 06.12.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva gjør kulturministeren for å sikre at de ansatte ved lisenskontoret i Mo i Rana ikke står uten jobb fra 1.1.2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:206 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener næringsministeren det er en del av forventningene til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:110 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva er status for de 5 landsomfattende lotteritillatelsene Regjeringen ga tillatelsene til, når det gjelder årlig omsetning, og det enkelte lotteris reklameforbruk, og er lotteriene underlagt de samme ansvarlighetskriteriene som Norsk Tipping?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1262 (2018-2019)

  Innlevert: 19.03.2019

  Sendt: 19.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  I Meld St. 13 Muligheter for alle - er omtalen av kontantstøtten svært beskjeden, og det gis ingen signaler om fordelingsvirkningene. Hvilke fordelingspolitiske virkninger har regjeringen kunnskap om at kontantstøtten bidrar til?