Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 496)
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:496 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I forrige uke mottok statsråden evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder fra Proba samfunnsanalyse. Hvilken prosess har regjeringen lagt opp for behandlingen av denne, når sendes evalueringen på høring, og når vil Stortinget få den til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:495 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Proposisjonen om E134 Oslofjordforbindelsen var ventet til Stortinget i 2021. Hva er grunnen til at denne proposisjonen ikke er fremmet og når kan den ventes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Regjeringen har foreslått å endre avkortingsreglene i uføretrygden, slik at fribeløpet på 0,4G fjernes og det innføres halv avkorting til 1,2G. Dette berører også uføre pårørende som har inntekter fra helse- og omsorgsytelser for omsorgsoppgaver de utfører, f. eks. omsorgsstønad. Hva er provenyeffekten i 2022 dersom man legger til grunn at inntekter fra helse- og omsorgsytelser som omsorgsstønad ikke skal avkortes, gitt at et slikt forslag er praktisk mulig å gjennomføre og at regjeringens forslag for øvrig vedtas?
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:493 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Ser ministeren behov for å styrke ordninger for pårørende til kriminelle og hvordan vil ministeren jobbe videre med denne problematikken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:492 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil statsministeren følge sin sosialdemokratiske motpart, påtroppende forbundskansler Olaf Scholz, i å fremme forslag om å gi stemmerett til 16-åringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:491 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva skal til for at statsråden følger motparter i Storbritannia som ikke planlegger å sende britiske statsråder til OL i Beijing i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:490 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil justisministeren sørge for at arbeidere fra EØS som må vente i inntil 5 måneder på å få sin søknad om opphold behandlet av politiet, får de nødvendige godkjenninger slik at de kan få norsk lønnskonto og kan jobbe slik de har rett til frem til de kan få time hos politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:489 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden konkret foreta seg i kampen mot vold og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:488 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Er det eller blir det utforma nye mandat til komande og allereie starta diskusjonar og forhandlingar for norske forhandlarar i forkant av ministermøtet til WTO i november/desember?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:487 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren ta initiativ til at etterlattes søknader om erstatning blir prioritert i FD inn mot FN?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til finansministeren

  Dokument nr. 15:486 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hvilke konkrete tiltak i tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022 mener finansministeren vil gi kutt i klimagasser i løpet av 2022, utover de som allerede er foreslått i regjeringen Solberg sitt forslag til Statsbudsjett 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:485 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I et oppslag i Nettavisen 21.11.21, hevder Senterpartiets Geir Pollestad at bensin- og dieselavgiften nominelt kun øker med ca. 12-13 øre/liter i AP/SP regjeringens forslag til statsbudsjett. I budsjettsvar til Stortinget har finansminister Vedum derimot dokumentert en langt høyere avgiftsøkning. Kan statsråden beregne hva som er reell og nominell økning i drivstoffavgiftene for 2022 sammenlignet med 2021 dersom AP/SP regjeringens foreslåtte budsjett blir vedtatt, samt hva det til slutt betyr i økt pumpepris ink mva?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:484 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I et oppslag i Nettavisen 21.11.21, gir Senterpartiets Geir Pollestad inntrykk av at drivstoffavgiftene økte kraftig i perioden 2013-21, og langt høyere enn i perioden 2005-2013. Tallene fra finansminister Vedum i budsjettsvar 382 til FrP viser derimot at avgiftene reelt sett økte under rødgrønn regjering men gikk ned i perioden 2013-21. Har representanten Pollestad bommet på tallene i sitt intervju med Nettavisen, eller har finansministeren feilinformert Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:483 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva vil næringsministeren konkret gjøre for å styrke veiledningen til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organer når de skal gjøre offentlige anskaffelser, herunder sørge for bedre utnyttelse av handlingsrommet i ulike regelverk slik som EØS-avtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:482 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hvordan har regjeringa tenkt å bruke det påståtte handlingsrommet i EØS-avtalen i inneværende stortingsperiode og i hvilke saker mener statsråden at det er riktig å bruke handlingsrommet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:481 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen bidra til å sikre videre drift av Stella og Castor kompetansesenter i Tønsberg?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:480 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil det være aktuelt for fiskeri- og havministeren å se på kvotefordelingen mellom fartøygruppene når regjeringen skal lage en ny kvotemelding?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:479 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil Statsråden gi kommuner som er i gang med å utarbeide ny løypeforskrift etter nye krav til utredninger, mulighet for midlertidig godkjenning av snøskuterløyper for scootersesongen 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å forebygge partnerdrap og annen vold mot kvinner, hvor stor andel av voldtektsofrene som søkte om voldsoffererstatning i 2020 fikk innvilget erstatning og hva gjør regjeringen for å sikre at kvinner som blir utsatt for voldtekt og annen vold får rettmessig oppreisning i form av voldsoffererstatning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at helseforetakene samarbeider med og tar i bruk ledig kapasitet hos de private sykehusene for å unngå økte ventetider?