Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (61 - 4 av 4)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:15 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Til behandling

  Kan statsråden opplyse om hvor mange mottakere av arbeidsavklaringspenger som har gått og vil gå til maksimal stønadsperiode i hhv. hver av ukene 39-52 og i september, oktober, november og desember?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:14 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 19.10.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden opplyse om hvor mange mottakere av dagpenger som har gått og vil gå til maksimal stønadsperiode i hhv. september, oktober, november og desember?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:11 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 19.10.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil Regjeringa legge til rette for at det blir lettare for bedrifter å rekruttere arbeidskraft frå land utanfor EØS-området ut frå dokumentert realkompetanse, på fagområde med mangel på kvalifisert arbeidskraft både i Noreg og i EØS-området elles?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:9 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen sikre at NAVs tilskuddsordning til bil gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge elbil, og vil anbudet som skal inngås innen 1. november tilstrebe å innfri kravet om at det offentlige skal velge nullutslippsbiler fra 2022?