Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og likestillingsministeren BARNL (1 - 5 av 5)
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:106 (2017-2018)

  Innlevert: 23.10.2017

  Sendt: 23.10.2017

  Til behandling

  Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes, og en 12 år gammel jente utsettes for seksuelle overgrep av en person som aldri burde vært benyttet som fosterfar?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:95 (2017-2018)

  Innlevert: 19.10.2017

  Sendt: 20.10.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn i Norge ikke risikerer å bli avlyttet eller sporet av fremmede gjennom bruk av smartklokker eller lignende produkter?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:82 (2017-2018)

  Innlevert: 18.10.2017

  Sendt: 19.10.2017

  Til behandling

  Deler statsråden sine regjeringskollegers positive syn på at det skal være lovlig å reservere konkurransen for ideelle aktører innen helse- og sosialtjenestene, og hvordan vil statsråden evt. følge dette opp og bruke det handlingsrommet Esas konklusjon har åpnet for innen barnevernssektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:28 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 10.10.2017

  Besvart: 17.10.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Mange private barnevernsaktører har fått store oppgaver av kommunene. Hvordan har utviklingen vært av private aktører i barnevernstjenesten (en-til-en tjenester og institusjoner samt evt. andre tiltak) fra 2013 og frem til nå tabellarisk oppstilt, hvor mange penger årlig er brukt på slike aktører i denne perioden, hva er tatt ut i årlige overskudd og er ministeren tilfreds med bruken av private i barnevernstjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:22 (2017-2018)

  Innlevert: 09.10.2017

  Sendt: 09.10.2017

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 16.10.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  12. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om å innføre fem års botid for å kunne motta kontantstøtte. Det ble ikke gitt egne bestemmelser om unntak fra den nye lovregelen. Vil statsråden - i lys av avdekkede utilsiktede virkninger av den nye bestemmelsen - vurdere å åpne for unntak gjennom lov eller forskrift?