Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og likestillingsministeren BARNL (1 - 20 av 24)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at barnevernet, familievernet og andre relevante organer bidrar til at barn og ungdom ikke sendes til skoler og andre institusjoner i utlandet, hvor de blir fysisk og psykisk avstraffet og hvor det er grunn til å tro at barnas rettigheter tilsidesettes eller krenkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Når sist ble de offentlige oppreisningssatsene for ofre for alvorlige feil og overtramp i barnevernet oppdatert, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke oppreisningsbeløp som er utbetalt siden forrige justering og kriteriene som legges til grunn for tildelingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:660 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Fra i år må islandske bedrifter og etater bevise at kvinner lønnes like mye som menn for likt arbeid. Hva tenker statsråden om en slik lovfesting av likelønn, og vil statsråden ta initiativ til lignende lov i Norge for å sikre lik lønn for likt arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Rowena von Ohle (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2017-2018)

  Innlevert: 14.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Besvart: 20.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hvordan er utviklingen i bruk av familieråd og omsorgsplassering i familie, slekt og nettverk de siste 12 årene, og hvordan vil statsråden følge opp bruk av familieråd, slik at det blir mer implementert i barnevernets arbeid, påse at dette blir brukt korrekt, slik at omsorgsoverdragelse ikke blir vurdert, før det er siste utvei?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:549 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Besvart: 20.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Barneombudet mener Alarmtelefonen må forbedres, slik at barn i krise kan møte bedre hjelp. Hva tenker statsråden kan gjøres for å bedre tilbudet, slik at vi sikrer at barn i krise møter en tilgjengelig tjeneste når de ringer eller tar kontakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Rowena von Ohle (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:468 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva vil statsråden foreta seg for å redusere problemet med samværssabotasje i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:400 (2017-2018)

  Innlevert: 29.11.2017

  Sendt: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Regjeringen innførte ABE-reformen i 2015. Det er kutt på 0,5 prosent, som er blitt forhøyet i forhandlingene i Stortinget. Kan ministeren legge fram en tabellarisk oversikt over hva som er igjen til frie driftsmidler fratrukket ABE-kutt (etter forhandlinger i Stortinget), ukompensert pris- og lønnsvekst, bundne midler til nye tiltak på kapitler/poster i budsjettet og en oversikt over utviklingen i antall byråkrater fra 2015-2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:368 (2017-2018)

  Innlevert: 24.11.2017

  Sendt: 27.11.2017

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 01.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hva slags tiltak og virkemidler skal til for delvis eller helt å nå Stortingets mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg, uten å regne med de 6 TWh reduserte energibruk som regjeringen beregner at kommer fra riving av bygg fram mot 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:358 (2017-2018)

  Innlevert: 24.11.2017

  Sendt: 24.11.2017

  Besvart: 05.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Regjeringen etablerer en barnevernsinstitusjon med helse- og barnevernsfaglig innhold i Søgne. Det er omgjøring av eneste eksisterende statlige omsorgsplasser/institusjon på Sørlandet. Kristiansand kommune må opprette nye omsorgsplasser for de som omgjøres. Hva vil statsråden gjøre for at Kristiansand kommune fortsatt skal kunne tilby offentlige barnevernsplasser som de som nå omgjøres og vil statsråden dekke merutgiftene barnevernet i Kristisand vil få for å dekke behovet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:340 (2017-2018)

  Innlevert: 23.11.2017

  Sendt: 23.11.2017

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 30.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Er statsministeren enig med fiskeriministeren om at ørefikstrategien er en god strategi mot seksuell trakassering, og hvordan vil hun følge opp saken videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  EØS-tilsynet ESA leverte nylig en uttalelse til Norge om at vi bryter EØS-reglene ved ikke å gi fedre selvstendig uttaksrett. Skal Norge fortsette å bryte disse helt elementære likebehandlingsreglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Zaineb Al-Samarai (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:272 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Forskjellene i samfunnet øker. I Oslo er de svært synlige. Hvilke spesifikke tiltak i budsjettet vil bidra til å utjevne forskjellene, og få ned barnefattigdommen i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2017-2018)

  Innlevert: 14.11.2017

  Sendt: 15.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Mandag 13.11.17 sendte Bufdir ut brev til alle ideelle leverandører av fosterhjemstjenester med melding om at ingen av dem ville få forlenget avtalene som ble inngått i 2012. Årsaken som oppgis er at direktoratet på grunnlag av presiseringer gitt av statsråden i brev av oktober må gjennomgå alle rammeavtalene på nytt. Mitt spørsmål er om det var statsrådens hensikt at direktoratet skulle avslutte sitt samarbeid med ideelle aktører på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2017-2018)

  Innlevert: 14.11.2017

  Sendt: 14.11.2017

  Besvart: 20.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hvorfor mener regjeringen at det er lurt i 2017 å betale folk for å være hjemme fremfor å komme seg ut i arbeid, og hvorfor mener man at det å øke satsene for kontantstøtta er en genial ide?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:179 (2017-2018)

  Innlevert: 03.11.2017

  Sendt: 06.11.2017

  Besvart: 13.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Har regjeringen en oversikt over hvor mye profitt som årlig tas ut av kommersielle selskaper som driver innenfor barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:169 (2017-2018)

  Innlevert: 02.11.2017

  Sendt: 03.11.2017

  Besvart: 10.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Stortinget har bedt regjeringen utrede et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering. I statsbudsjettet for 2018 sier regjeringen at den vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om hvordan anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp. Hva ser statsråden for seg av initiativ og framdrift i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:155 (2017-2018)

  Innlevert: 31.10.2017

  Sendt: 31.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hvilken prosess ser statsråden for seg, og hvordan vil hun sikre barn og unges medvirkning når det neste år skal ansettes et nytt barneombud?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2017-2018)

  Innlevert: 26.10.2017

  Sendt: 27.10.2017

  Besvart: 03.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  På bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget departementet har gjennom ulike utredninger de siste årene- mener statsråden at det er tilstrekkelig å skrive et brev til kommunene, eller vil statsråden på annet vis se til at kunnskapen og praktiseringen av lovverket styrkes i kommunene, samt sikre god kvalitet i det kommunale barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:118 (2017-2018)

  Innlevert: 25.10.2017

  Sendt: 26.10.2017

  Besvart: 03.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Jeg viser til anmodningsvedtak 785 av 7.juni 2016 «Stortinget ber regjeringen sørge for mer kunnskap om årsakene til at barn opplever kroppspress og sliter med dårlig selvbilde.» Det foreligger kunnskap om at unge mellom 15 og 20 år har et mindre positivt syn på egen kropp enn tidligere. Hvordan har statsråden tenkt å følge opp rapportene levert av NOVA om kroppsbilde, skole- og kroppspress, samt rapporten fra Ipsos MMI «Slik er ungdommen»?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:106 (2017-2018)

  Innlevert: 23.10.2017

  Sendt: 23.10.2017

  Besvart: 27.10.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Hvilke konsekvenser får det for involverte ledere i Barnevernet når loven brytes, og en 12 år gammel jente utsettes for seksuelle overgrep av en person som aldri burde vært benyttet som fosterfar?