Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Eldre- og folkehelseministeren HODE (1 - 5 av 5)
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:622 (2018-2019)

  Innlevert: 18.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Til behandling

  Medieoppslag forteller om mangelsituasjon på en vaksine mot lungebetennelse. Selv om akkurat denne saken blir løst, er det en stadig stigende global etterspørsel etter vaksiner. Kombinert med lang produksjonstid, gjør dette vaksiner til et knapphetsgode. Hva vil statsråden gjøre for å sikre Norge tilstrekkelige leveranser for å møte den økte etterspørselen etter vaksiner på kort og lang sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:469 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 28.11.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 10.12.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Regjeringen foreslår å endre navnet på Statens strålevern til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, i prop. 13L (2018-2019). Under punkt 4.3 fremkommer det imidlertid ikke noe beløp på hva det vil koste å endre navnet på Statens strålevern. Hva vil de totale kostnadene ved navneskiftet være i kroner, når man også inkluderer det tekniske ved endringen, informasjonstiltak om navneendringen og eventuelt skifte av logo?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:369 (2018-2019)

  Innlevert: 14.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Besvart: 20.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Jeg viser til statsrådens besvarelse på mitt skriftlige spørsmål sendt 31. august 2018, jf. Dokument nr. 15:2165 (2017-2018). Statsråden opplyste i august i år at forskrift om salg av rå melk og fløte ville blir sendt på offentlig høring i september. Nå viser kalenderen november. Jeg spør derfor igjen om når forskriften kommer på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:368 (2018-2019)

  Innlevert: 14.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 22.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere som har fått etter- og videreutdanning gjennom Kompetanseløft 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:224 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Besvart: 31.10.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil Eldre- og folkehelseministeren se på om Helsedirektoratet har gitt aktørene en reell behandling i saken, og om nødvendig instruere Helsedirektoratet til å behandle søknadene om å tillate salg av tobakksfri snus i Norge på nytt?