Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 126)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:764 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Besvart: 03.02.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvor mye av budsjettet til Sørlandet sykehus gikk til private aktører innen ordningen med fritt behandlingsvalg i 2018 og 2019, og hvor store var ABE-kuttene for Sørlandet sykehus de samme årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:763 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av helseminister Bent Høie

  Er kravet som ble gitt i foretaksmøtene for 2011, om at betaling for parkering kun skal dekke kostnadene ved parkeringstilbudet ved sykehusene fortsatt gjeldende, og hvordan vurderer statsråden en parkeringspolicy som fraviker føringer med bakgrunn i eksempelvis klimagassutslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:759 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Kva for initiativ vil statsråden ta for å sørge for at denne pasientgruppa blir tatt på alvor og vil statsråden nytte høve til å betre dette i samband med revisjonen av rettleiaren i gynekologi nå i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:751 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Mange barn og unge sliter med alvorlige psykiske lidelser. Det tar lang tid å utdanne barnepsykiatere og BUP i Helse-Bergen har mistet to som ble privatspesialister pluss en psykolog. Mener statsråden det er klokt å tilrettelegge for privatspesialister innen barne- og ungdomspsykiatri samtidig som det stilles så store krav til spesialisthelsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:750 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden sørge for at vi får en bred og åpen prosess når systemet for Nye metoder nå skal evalueres, og sørge for at de mest sentrale aktørene på dette området inviteres til å gi innspill om hva den kommende evalueringen må dekke?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:730 (2019-2020)

  Innlevert: 19.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Har IS-familien fått full helsesjekk for alle smittsomme og alvorlige sykdommer de kan ha tatt med seg til Norge og vil det kreves at de vaksineres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:729 (2019-2020)

  Innlevert: 18.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Drammens Tidende hadde 14. november 2019 en artikkel om en hjemmeboende sønn på 21 år som hadde fått egenandel for praktisk bistand i hjemmet beregnet med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt, i strid med § 10 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at kommunene følger forskriften, og at de som på grunn av feil fortolkning har betalt for mye, får tilbakebetalt pengene sine?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:718 (2019-2020)

  Innlevert: 16.01.2020

  Sendt: 17.01.2020

  Besvart: 28.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvor langt er man kommet i dette, og kan man få en status om arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:715 (2019-2020)

  Innlevert: 16.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre raskere responstid i ambulansetjenesten i Gudbrandsdalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:712 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av helseminister Bent Høie

  I juni 2018 vedtok Stortinget at Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag om lovregulering av skjønnhetsregulering. Til tidsskriftet Sykepleien uttalte statssekretær Bjerke oktober 2019 at "Regjeringen er i gang med å utrede med tanke på lovendring." og at det ville bli sendt ut sak på høring når arbeidet var ferdig. Hvor står saken i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:711 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvordan sikrer helseministeren sikkerhetskrav, lønns- og arbeidsforhold for ansatte på innleide tjenester i luftambulansen og er kravene for innleide de samme som for dagens operatør?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:706 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvilke tiltak vil helseministeren iverksette for å få ned antall selvmord, vil regjeringen vurdere å stoppe en videre nedbygging av døgnplasser i psykiatrien, og hvordan vil helseministeren sørge for at personer som trenger hjelp innen psykisk helsevern ikke blir avvist av helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:696 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 15.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hva gjør Norge alene og/eller i samarbeid med andre land, for å finne og lage nye antibiotika?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:694 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hva gjør helseministeren for å styrke oppfølgingen av pårørende til rusavhengige, og vil han ta initiativ for å bedre tilgangen på ruskoordinatorer i kommunene, som også pårørende kan henvende seg til?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:690 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Er statsråden enig i at det å trekke permanente tenner pga. trang tannstilling er en irreversibel og oppstartet behandling og dermed kvalifiserer til gr. C12a (funksjonelt avvik; med fare for skade på nabotenner), og mener statsråden det bør være fleksible overgangsordninger for pasienter i gammel gruppe C som har gjennomgått en slik behandling over 1-2 år med tett oppfølging av reguleringstannlegen, selv om det ikke er utløst takst 601?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:689 (2019-2020)

  Innlevert: 13.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  I hvilke grad har helseforetakene lykkes med gjennomføring av den "gyldne regel", der økningen innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og psykisk helsevern skal være større enn somatikk. Kan det bes om en oversikt fra de 5 siste regnskapsår med prosentvis fordeling av utvikling mellom somatikk og TSB/psykisk helsevern, fordelt på de ulike regionale helseforetak?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:677 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvordan registreres selvmord der vedkommende har blitt avvist eller ikke fått tilstrekkelig hjelp i hjelpeapparatet, og hva er omfanget de siste fem årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:672 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Hvordan sikres norske kvinner som er rammet av lipødem likeverdig tilgang til behandling, og har tilbudet i Tromsø nok kapasitet til å behandle alle?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:671 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Vil statsråden si at modellen for drift av flyambulansetjenesten som nåværende operatør benytter er avhengig av fridagskjøp av piloter for å kunne gå opp og dermed gjør beredskapen mer sårbar?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:657 (2019-2020)

  Innlevert: 08.01.2020

  Sendt: 09.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Vil helseministeren gjennom de varslede økte bevilgningene til Mental Helse og Kirkens SOS sine hjelpetelefoner, gå i dialog med disse tjenestene, for å sikre en utvidet og fortrinnsvis døgnbemannet hjelpetjeneste på chat?