Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 307)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2309 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sikre at avvikling eller reduksjon av innsatsstyrt finansiering i fødselsomsorgen blir ett av tiltakene som skal vurderes i gjennomgangen av arbeidsforholdene i kvinneklinikkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2304 (2018-2019)

  Innlevert: 19.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren gripe inn dersom helseføretaket vedtek at Volda sjukehus ikkje skal ha traumefunksjon, eller vil helseministeren godta at innbyggjarar på Sunnmøre og i delar av Nordfjord slik får dårlegare traumeberedskap, og meiner helseminister det er forsvarleg og rett bruk av helseressursar dersom Volda sjukehus med fullgod akuttberedskap, inkludert blautdelskirurgi, ikkje skal kunne få ta i mot og gi livreddande behandling til alvorleg skadde pasientar når tilstanden for pasienten er tidskritisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2296 (2018-2019)

  Innlevert: 17.09.2019

  Sendt: 17.09.2019

  Til behandling

  Helprivatiserte legekontor driver en pågående markedsføring av egne tjenester, uten at det offentlige har kontroll over hvem som tilbyr det eller kvaliteten i tjenesten. Det er i dag registre for om et rengjøringsfirma har sitt på det tørre i forhold til lover og regler, mens et tilsvarende register for legetjenester ikke finnes. Vil helseministeren ta initiativ for å etablere et slikt register?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2279 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 16.09.2019

  Til behandling

  Ved hvilke helseforetak forekommer det at kvinner som må to ganger på barselpoliklinikk eller ammepoliklinikk må betale egenandel den andre gangen, mener statsråden at dette er i tråd med gratisprinsippet som for øvrig gjelder i fødsels- og barselomsorgen, og vil statsråden i motsatt tilfelle gripe inn mot at helseforetak krever slik egenandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:2277 (2018-2019)

  Innlevert: 13.09.2019

  Sendt: 13.09.2019

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å fjerne døgnkontinuerlig tilstedevakt i anestesi ved Kristiansund sykehus, og hva har i så fall forandret seg siden februar 2015, da det ifølge foretaksledelsen var uforsvarlig å fortsette driften uten tilstedeværende døgnberedskap i anestesi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2269 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Besvart: 17.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Står statsråden fast ved utsagnet om at driften ved Oslo universitetssykehus (OUS) er rundt 20 prosent for dyr, mener statsråden at inntektsmodellen for sykehusene gir riktig tildeling til OUS, og hvordan forklarer han i så fall at helseforetaket ikke går med underskudd i milliardklassen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2266 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 09.09.2019

  Besvart: 17.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  I hvilken grad følger Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn opp rettsikkerheten knyttet til tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming, og i hvilken grad har Fylkesmannen et selvstendig ansvar for å følge opp de rettssikkerhetsgarantiene som lovgiver har gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2264 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Besvart: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Rehabiliteringstilbudet ved avdeling Granheim er i endring. Hvordan kan sykehuset ved flytting og omlegging av flere avdelinger gjøre gode vurderinger av praktiske og økonomiske konsekvenser for hva slags resultat det vil gi både å bygge ned behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og sammenligne med tilbudet i kommunal helsetjeneste, og på bakgrunn av alt dette avklare ny plassering for behandlingstilbudet ved Granheim lungesykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2259 (2018-2019)

  Innlevert: 05.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Besvart: 12.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for nettverksbygging mellom pengesterke aktører på helsefeltet, ønsker statsråden å etablere en praksis der slike aktører kan betale for å få presentert innholdet fra stortingsmeldinger før de legges frem for Stortinget, og hva er ellers hensikten med å arrangere en «tjuvstart» på Nasjonal helse- og sykehusplan som kun er åpen for dem som kan betale inngangsbilletten på flere tusen kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2254 (2018-2019)

  Innlevert: 04.09.2019

  Sendt: 05.09.2019

  Besvart: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Ved Raufosstun i Vestre Toten kommune står 3 plasser for dialyse stengt tre dager i uka. Flere pasienter med behov for livsnødvendig dialysebehandling i Vest-Oppland opplever mye ekstra transport til Lillehammer. Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for disse pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2240 (2018-2019)

  Innlevert: 03.09.2019

  Sendt: 03.09.2019

  Besvart: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren gi Akupunkturforeningen anledning til å fremme en ny autorisasjonssøknad for akupunktører som helsepersonell?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2227 (2018-2019)

  Innlevert: 02.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Til behandling

  Dersom det politiske flertallet i Oslo etter valget går imot nedleggelse av Ullevål sykehus, vil statsråden likevel presse gjennom nedlegging av Ullevål sykehus og insistere på et storstilt sykehus på Gaustad som politikerne i Oslo ikke ønsker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2220 (2018-2019)

  Innlevert: 01.09.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Besvart: 09.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at kreftpasienter får oppfølging av kontaktlege, herunder sikre at pasienter får tilstrekkelig oppfølging og testing for å få riktig behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2207 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Besvart: 09.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva har helseministeren tenkt å gjøre for å sikre at også pasientene i Nordlandssykehuset får den rehabiliteringen de har krav på, og når kan vi forvente å motta en bekreftelse på at antallet sengeplasser er økt til det nivået Helse Nord setter som minimum, altså 16 plasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det er bred politisk enighet om å øke antall kliniske studier og at Norge skal være konkurransedyktig for å tiltrekke seg gode forsøksstudier. I Aftenposten vises det til at uhensiktsmessig regler og komplisert byråkrati hindrer at norske pasienter får tilgang til kliniske studier med genterapi. Hva vil ministeren gjøre for å rydde opp i søknadsprosessen for kliniske studier med genterapi?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2198 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 06.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Har antall utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og TSB økt, og har regjeringen oversikt over tilbudet de har fått i kommunene, siden 1. januar 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2197 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Besvart: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren bidra til å utvikle Norges beste hjerteavdeling ved sykehuset i Arendal videre, og vil han være en pådriver for at man får på plass en tredje lab, samt at man i fremtiden også kan få muligheten til å operere hjerteklaffer ved PCI-senteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2187 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Besvart: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva er status i dette arbeidet og hvordan har statsråden tenkt å inkludere de ansatte i tjenesten i dette arbeidet for å sikre den faglige kvaliteten i en slik utredning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2186 (2018-2019)

  Innlevert: 27.08.2019

  Sendt: 28.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak og de medisinsk ansvarlige sine bekymringer for luftambulansetjenesten og den akuttmedisinske beredskapen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2181 (2018-2019)

  Innlevert: 26.08.2019

  Sendt: 27.08.2019

  Besvart: 03.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden gjennomgå de aktuelle refusjons- og stønadsordningene for å sikre at pasienter med diagnosen lamellær iktyose ikke blir sittende igjen med store utgifter som følge av sykdommen?