Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helseministeren HODH (1 - 20 av 183)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1873 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 19.06.2018

  Til behandling

  Når vil Freestyle Libre kunne innføres til behandling og oppfølging av unge under 18 år, i tråd med beslutningsforums vedtak av 14.05.2018, og når vil vi få en avklaring på finansieringsansvaret for medisinsk utstyr utenfor sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hvordan har regjeringen fulgt opp målene om ideell andel i helse- og omsorgssektoren i sum, og hvilke mål er anbefalt for det enkelte helse- og omsorgsområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden begrunne hvorfor helsetjenesten som innkjøper bruker taushetsplikten i kjøp av legemidler, og hvorfor mener statsråden det er viktig at pris i alle slike anskaffelser er unntatt offentlighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden svare på om det er utført risiko og sårbarhetsanalyser for Alta-regionen, og hvis ikke hva er begrunnelsen for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1848 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Styret i Helse Sør- øst har den 14. juni besluttet å terminere kontrakten om utflagging av IKT systemer i helseforetaket. Vil helseministeren ut fra dette endre sin beslutning om å ikke hindre utflagging av grunnleggende IKT- infrastruktur i helseforetakene (jfr. stortingsdebatt 12/6-18), vil helseministeren sørge for å definere grunnleggende IKT- infrastruktur inn under sikkerhetsloven og kan statsråden informere om hvem som skal ta kostnaden for det IKT- skandalen og terminering av kontrakten, koster?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1829 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Hva har det å si for satsningen på Notodden sykehus og akuttilbudet til de titusenvis som sokner til dette sykehuset, at en del viktige funksjoner i den akutte beredskapen på Notodden sykehus er blitt redusert, og er disse reduksjonene i tråd med ministerens ambisjoner for et sykehus med et robust akutt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1823 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  I juni 2017 vedtok Stortinget at det skal gjennomføres en NOU av tilbudet til mennesker med autisme i Norge. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom. Utvalget er ennå ikke satt ned ett år etter dette vedtaket. Vil statsråden ta initiativ til at det settes ned et bredt sammensatt utvalg som følger opp dette vedtaket og når vil dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1815 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  Babcock Scandinavian Airlines (BSAA) hadde i sitt tilbud i anbudskonkurransen for tiårsperiode for flyambulansetjenesten lagt til grunn at beredskap skulle dekkes inn gjennom at flygere skulle selge fridagene sine til selskapet. Hvordan vurderer helseministeren forsvarligheten i en bemanning basert på en slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1814 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvorfor er det behov for å unnta for offentligheten utredningen knyttet til det juridiske handlingsrommet som Luftambulansetjenesten (LAT HF) har fått gjennomført i forbindelse med anbudsrunden på luftambulanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  Revmatikere og andre har tidligere hatt stor medisinsk nytte av en periode med mer intensiv fysioterapibehandling kombinert med varme, aktivitet og sosialt samvær i varmere strøk enn Norge. Helfos praksisendring kan bidra til at færre får mulighet til denne type behandling. Mener regjeringen at dette er en ønsket utvikling, må Helfos hjemler eller regelverket eventuelt endres for å hindre at færre får mulighet til å motta slik behandling, og mener regjeringen at innføringen av praksisendringen har vært forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1809 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Blå Kors har besluttet at Blå Kors Behandlingssenter Loland blir midlertidig stengt fordi HELFO ikke har gitt godkjenning til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV). Dette rammer pasienter og ansatte. Femti ansatte står uten jobb fram til godkjenningen er gitt. Mener statsråden HELFOs saksbehandlingstid i denne saken er forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1806 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sikre etablering av hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1777 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren ta initiativ slik at komplikasjoner som skjer under fødsel blir erstatningspliktige på lik linje med andre tilstander i helsevesenet, og vil helseministeren ta initiativ til å endre praktiseringen i pasientskadeordningen eller lovendring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1776 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at helseforetakenes praktisering av hemmelighold om legemiddelpriser er lovlig og hva begrunner statsråden i såfall dette med, og hvorfor er ikke Stortinget opplyst om at dette kan være lovstridig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva er omfanget av AMD/Makula-behandling utført av Aleris på oppdrag fra Helse Sør-Øst, og hvordan kompenseres Aleris for behandlingen sammenlignet med de offentlige sykehusene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1769 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden ta initiativ til å endre forskrift om vederlag for tannhelsetjenester slik at personer med alvorlige psykiske lidelser får rett til vederlagsfri tannbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1766 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vi møter nye helseutforinger med en aldrende befolkning og stadig flere med kroniske sykdommer og livsstilsykdommer. Helseutfordringene blir mer sammensatte og krevende. Muskelskjelettlidelser er blant de største enkeltårsakene til sykefravær og utenforskap i den norske befolkningen. Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å styrke utdanning og forskning i primærhelsetjenesten generelt og innen muskelskjelettlidelser spesielt?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1753 (2017-2018)

  Innlevert: 05.06.2018

  Sendt: 06.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Er statsråden nå klar til å ta ansvar og bidra til at alle sykehus, inklusive sykehusene i Møre og Romsdal, nå må følge stortingsvedtaket om stedlig ledelse, for å sikre både god økonomistyring og gode pasientforløp med fokus på faglighet og kvalitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Er det planlagt en utredning, eller har det vært utredet, at en tjeneste innenfor helsetjenesten har det overordnede ansvaret for å kartlegge behov, oppføling og koordinering av helsehjelp for barn og familier som har opplevd vold i nære relasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1736 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren sikre at eldre som bor i institusjon eller som mottar hjemmesykepleie får oppfylt sine rettigheter om gratis tannbehandling?