Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren JBI (1 - 20 av 156)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Er det i tråd med instruks å stenge 02800 for innkommende samtaler ved stor pågang og mange oppdrag, hvor mange ganger har dette skjedd siste tre år, samlet og fordelt på månedlige tall og tall for den enkelte operasjonssentral, og hva kommer statsråden til å foreta seg overfor Øst politidistrikt etter hendelsen 15. juni der 02800 for et område på ca. 700 000 innbyggere ble stengt for innkommende samtaler i nærmere to timer?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at Kongsvinger ikke vil bli utelukket som alternativ ved vurdering av lokalisering for ny politihøgskole, og hvor realistisk er dette når en nedleggelse av bachelorutdanningen ved Kongsvinger i revidert fører til at 15 statlige årsverk forsvinner fra Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1857 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kva konkret er gjort for å få sendt mullah Krekar ut av landet i dei snart 5 åra sidan FrP overtok ansvaret for justisdepartementet i 2013, og vert det framleis arbeida med saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å sikre at borgerne lettere kan få innsikt i gjeldende rett og for at pressen skal få tilgang til rettsavgjørelser og saksdokumenter for å utøve sin kontrollfunksjon, og kan det finnes en bedre løsning eller en annen innretning enn dagens kostbare løsning gjennom Lovdata Pro?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1845 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hvilke passkontor har POD foreslått for justisdepartementet at skal legges ned, hvilke er besluttet nedlagt, og er det øvrige passkontor som vurderes nedlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1841 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Hva er status for arbeidet med kompensasjonsordningen til de kommuner som mister sin 110-sentral, hvilke kriterier vil bli lagt til grunn for en slik kompensasjon, og når kan de kommunene dette gjelder vente en avklaring på hvordan de vil bli kompensert?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Deler justisminister Wara tidligere justisminister Listhaug og Amundsens beskrivelse av Oslo-politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1839 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Vil justisministeren ta initiativ til et nytt kriminalitetsforebyggende råd, bestående av et tverrfaglig team hvor både politi, frivillige og forskere er med, men også hvor det er særlig god representasjon av ungdom fra Holmlia og Groruddalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1832 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Hva er de estimerte årlige kostnadene knyttet til ankomst av asylsøkere nå, i forhold til året da det kom flest asylsøkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1828 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at dømte seksualforbrytere kan reise til utlandet for å begå nye overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1826 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Til behandling

  Hvilke grep vil justisministeren ta for at dette blir rettet opp og for at Politidistrikt Øst kan behandle saker innen frister i framtiden.
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1818 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Hvordan jobber statsråden for at det skal bli tryggere å kjøpe og selge bolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  En norsk statsborger på ni år risikerer nå å bli skilt enten fra sin mor som har vært omsorgsperson, eller sin far som er norsk. Far mener barnet har det best hos mor. Saken er at mor er blitt utvist fra landet. Saken vil nå bli fremmet for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Norge har forpliktelser overfor henne både som statsborger og etter barnekonvensjonen som må tillegges mest vekt. Vil statsråden sikre at utsending stilles i bero inntil EMD har behandlet saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan kreditor ta pant i kryptovaluta, og kan man i så tilfelle begjære urealisert verdi for tvangssolgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  8 februar 2018 kunne vi i Fosna-Folket lese at passkontoret i Indre Fosen kommune ville bli nedlagt som en del av politireformen. Nå fikk Krf heldigvis gjennomslag i RNB på at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 % av innbyggerne og ikke 60 min som regjeringen la opp til. Vil passkontoret i Indre Fosen kommune bli opprettholdt etter denne enigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har konkludert med at kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn. I 2017 ble det lansert en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring (2017 – 2020) med formål om å sikre kvinner likeverdige forhold som menn, også når det gjelder innholdet i soningen. Strategien inneholder fem delmål, med tilhørende tiltak. Hvilke tiltak i strategien er planlagt, igangsatt eller iverksatt, og hvilke tiltak iverksettes for å sikre at kvinner skal sone adskilt fra menn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1758 (2017-2018)

  Innlevert: 06.06.2018

  Sendt: 06.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Når vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av NOU 2016:9 som vil sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 06.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Etter det nye sentraliseringsopplegget skal Kongsberg politistasjon nedlegge tjenesten med å utstede pass. Jeg kjenner til de generelle kriteriene som er satt for dette vedtaket og til forhandlingsresultatet om RNB som Regjeringspartiene og Krf har kommet fram til. Kongsberg er en ingeniørby med internasjonale høyteknologibedrifter som har betydelig reisevirksomhet. Er det rom for at regjeringen kan ta individuelle, faglige vurderinger i tillegg til de matematiske, generelle når saken skal avgjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1720 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 06.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Jeg viser til statsrådens svar i Dokument nr. 15:1611 (2017-2018). Når anslår statsråden at han vil beslutte prosessen for arbeidet med å vurdere ny lokalisering av Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1717 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan justisministeren redegjøre for hvilke særlige grunner som foreligger for at DA nå går inn for felles ledelse mellom Halden og Sarpsborg tingrett, sett opp mot forskriften og punktet om at felles domstolleder kan fastsettes i «særlige tilfeller»?