Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren JBI (1 - 20 av 97)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:773 (2018-2019)

  Innlevert: 18.01.2019

  Sendt: 21.01.2019

  Besvart: 29.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan statsråden legge frem en oversikt over hvilke deler av norsk infrastruktur som driftes av selskaper fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med og hvilke sektorer av offentlig forvaltning som i dag kjøper tjenester av selskaper fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med, og vil regjeringen sørge for å utelukke selskaper fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med fra samfunnskritisk infrastruktur i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:763 (2018-2019)

  Innlevert: 18.01.2019

  Sendt: 21.01.2019

  Besvart: 28.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvilke faglige begrunnelser ligger bak Politidirektoratets anbefaling om ytterligere nedtrekk av antall politistudenter ved Politihøyskolen i Stavern ved å avvikle bacheloravdelingen, og hvor langt har prosessen med omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet i Oslo kommet?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:762 (2018-2019)

  Innlevert: 18.01.2019

  Sendt: 21.01.2019

  Besvart: 28.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvordan mener justisministeren at politidistriktene skal klare oppgaven med å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen med de økonomiske rammene regjeringen har gitt dem, og hva mener han at politidistriktene skal prioritere bort for å få dette til?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Melin Collectors har fått tilnærmet monopol på faktura og inkassoløsninger i primærhelsetjenesten. NRK Dagsrevyen melder den 26.12.2018 at svært mange pasienter blir utsatt for harde inkassometoder og lovstridige innfordringstiltak fra Melin Collectors. Vil justisministeren be Finanstilsynet om å foreta ny og grundig stedlig tilsyn av Melin Collectors?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:713 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap offentliggjorde 2. januar 2019 at 39 personer omkom i brann i 2018, en økning fra 2017 med 13 ofre. I tillegg kommer samfunnsmessige tap i form av materielle skader. Forebygging krever at man på solid faglig grunnlag kan avdekke direkte og bakenforliggende årsaker. Er beredskapsministeren i gang med å utrede behovet for en fast brannkommisjon, og når kan Stortinget i så fall vente å få seg forelagt et forslag om å opprette en slik kommisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Guro Angell Gimse (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:702 (2018-2019)

  Innlevert: 10.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 15.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvordan er muligheten for å kunne overvåke mindre transaksjoner mot et aktuelt land, som eksempelvis Filippinene, hvor nettovergrep forekommer hyppig, hvordan stiller justisministeren seg til at barn fra andre land enn Norge kan få voldsoffererstatning fra Norge, og hvilke tiltak planlegger regjeringen å gjennomføre for å få bukt med den store økningen i nettovergrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2018-2019)

  Innlevert: 09.01.2019

  Sendt: 10.01.2019

  Besvart: 14.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvilke råd har Justis- og beredskapsdepartementet fått av Politidirektoratet (POD) i tilknytning til statsbudsjettarbeidet vedrørende strukturen på bachelorutdanningen ved Politihøgskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:663 (2018-2019)

  Innlevert: 02.01.2019

  Sendt: 02.01.2019

  Besvart: 08.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva har statsråden foretatt seg for å sikre at trossamfunn organiserer sin virksomhet i tråd med norske lover og rett og hva vil statsråden gjøre for at denne praksis i trossamfunn opphører?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:661 (2018-2019)

  Innlevert: 29.12.2018

  Sendt: 02.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Var det intensjonen under arbeidet med våpenforskriften § 7 tredje ledd at denne skulle avgrense mot land som deltar i EØS-avtalen, men som er med i EU, og vil statsråden se på dagens praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:651 (2018-2019)

  Innlevert: 19.12.2018

  Sendt: 20.12.2018

  Besvart: 18.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er statsråden enig med sin partifelle Jon Helgheim i at signeringen av FNs migrasjonsplattform forplikter oss til å endre norsk innvandringspolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:640 (2018-2019)

  Innlevert: 19.12.2018

  Sendt: 19.12.2018

  Besvart: 03.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Dersom det skulle bli Brexit uten avtale: Vil dette på noen måte påvirke dem som allerede har fått autorisasjon som advokatfullmektig basert på en jussgrad fra Storbritannia, og vil statsråden sørge for å etablere en overgangsordning for å sikre forutsigbarhet for dem som allerede har påbegynt en slik grad i Storbritannia med forutsetning om at de senere kan søke om autorisasjon som advokatfullmektig i Norge etter de reglene som i dag gjelder for utdanning tatt i EU/EØS-land?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:638 (2018-2019)

  Innlevert: 19.12.2018

  Sendt: 19.12.2018

  Besvart: 02.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden vurdere å innføre en ny fordelingsnøkkel for kostnadene til bruk av Nødnett som sørger for at ikke enkelte kommuner kommer særlig dårlig ut - slik tilfellet i dag er bl.a. for kommuner med deltidsmannskap i brann- og redningstjenesten - og vil han vurdere en statlig medfinansiering?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:623 (2018-2019)

  Innlevert: 18.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Besvart: 02.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I budsjettdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet fremgår det at de nye redningshelikoptrene ikke vil være i drift innen utgangen av 2021, men at «Tidspunkt for driftssetting er til vurdering». Når kan vi forvente en avklaring av tidspunktet for driftsettelse av de nye AW101-helikoptrene, og kan statsråden garanterer at Sea King-systemet vil kunne operere på tilfredsstillende beredskapsnivå til de nye er innfaset?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:620 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Besvart: 03.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det pågår for tiden arbeid med å utvikle ny stillings- og ressursfordelingsmodell for politidistriktene. Vil statsråden sørge for at modellen tar hensyn til geografi og antall lensmannskontor/politistasjoner i politidistriktene, slik at ikke politidistrikt med lange avstander og krevende geografiske forhold kommer særlig dårlig ut sammenlignet med politidistrikt med høy befolkningstetthet og korte avstander?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:619 (2018-2019)

  Innlevert: 17.12.2018

  Sendt: 18.12.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 03.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden følge opp Justiskomiteens enstemmige merknad om at regjeringen må sette i verk tiltak som er nødvendige for å sørge for at nivået på satser i inkassobransjen reguleres ned, herunder å redusere inkassosatsen, og hva mener ministeren er en passelig inkassosats?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:608 (2018-2019)

  Innlevert: 15.12.2018

  Sendt: 17.12.2018

  Besvart: 20.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Røros lensmannskontor har i dag myndighet til å utstede nødpass til innbyggerne i Fjellregionen. Det er foreslått å avvikle passutstedelse ved dette kontoret. Når passfunksjonen ved Røros lensmannskontor legges ned, hvor skal innbyggerne i Fjellregionen reise for å få nødpass?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:597 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Besvart: 18.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden sørge for at UDI endrer sitt regelverk slik at eritreiske flyktninger som oppholder seg i Etiopia uten å være registrert av UNHCR i minst 6 måneder, kan levere søknad om familiegjenforening i Addis Abeba i stedet for i Khartoum i Sudan dit de ikke kan dra uten gyldige reisedokumenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:578 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 13.12.2018

  Besvart: 18.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Tv2 nyhetene meldte 24.11 at iranske borgere bosatt i Irakisk Kurdistan, som har et anerkjent beskyttelsesbehov på grunn av politiske aktivitet mot det iranske regimet, blir nektet flyktningstatus i Norge fordi de har beskyttet kurdiske landområder i Irak og Yezidier mot IS. Etter det vi vet er Norge det eneste landet i Europa med slik praksis. Det bes om redegjørelse for praksisen og om statsråden mener den er i samsvar med vår bestemmelsene i flyktningkonvensjonen artikkel 1-f og rettferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:577 (2018-2019)

  Innlevert: 12.12.2018

  Sendt: 13.12.2018

  Besvart: 19.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det er i dag mulig å straffeforfølge personer i Norge for bruk av seksuell vold i krig. Årets Nobels fredspris har satt fokus på viktigheta av at land bruker denne muligheten. Kan statsråden redegjøre for hvor mange saker hvor det er tatt ut tiltale hel- eller delvis for handlinger knyttet til seksualisert vold i krig, og hva gjøres for å etterforske personer som oppholder seg i Norge som har begått krigsforbrytelser knyttet til seksualisert vold i krig?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:567 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva mener statsråden om de sikkerhetsmessige utfordringene for Agder Politidistrikt i dagens lokaler i Kristiansand og hva er grunnen til at det tar lang tid å få avklaring på hvor politiet skal ha sitt hovedkontor på Sørlandet etter 2022?