Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og innvandringsministeren JJD (1 - 20 av 75)
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:766 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange handlingsplaner politiet er bundet av, helt eller delvis, inkludert en oversikt over hovedmål og tiltak i disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:747 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 22.01.2020

  Til behandling

  Har statsråden fortsatt ikke grunnlag for å besvare spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:713 (2019-2020)

  Innlevert: 16.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 22.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil regjeringen gjøre for å sikre tilstrekkelig rettslig vern for forbrukere mot id-tyveri og svindel, slik at personer som har blitt svindlet selv ikke må stå som erstatningspliktig ovenfor bankene, og når vil det eventuelt komme forslag til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:704 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 15.01.2020

  Til behandling

  Er justisministaren samd med FrP sin stortingsrepresentant i at norske innbyggjarar no har dårlegare vern mot terrorfare som resultat av ei avgjerd regjeringa har teke?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:650 (2019-2020)

  Innlevert: 07.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil statsråden påse at politiet overholder opplysningsplikten overfor offentligheten, også med større åpenhet enn i dag, for eksempel ved å opplyse om kriminelles eventuelle innvandrerbakgrunn, og vil statsråden stille seg bak Oslopolitiets omtale av grov vold som en «helt ordinær voldshendelse»?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:648 (2019-2020)

  Innlevert: 07.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  6. januar skrev Vårt Land om flere saker der UDI/UNE har gjort feilvurderinger som har ført til at personer har blitt fengslet i hjemlandet. Vårt Oslo skrev 5. og 28.10.19 om en mann som ble tvangssendt tilbake til tortur i Iran etter avslag på oppholdstillatelse. Hva gjør utlendingsmyndighetene for å rette opp de alvorlige feilene som er begått slik at personene kan komme tilbake til Norge og få en ny vurdering, og hvilke endringer vil statsråden gjøre for at ikke Norge sender tilbake asylsøkere til tortur?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:638 (2019-2020)

  Innlevert: 05.01.2020

  Sendt: 06.01.2020

  Besvart: 09.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva var politidekning pr. 1000 innb. pr. 31.12.2019 for det enkelte politidistrikt, totalt for politidistriktene, totalt inklusiv særorgan og totalt inklusiv PST?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:633 (2019-2020)

  Innlevert: 03.01.2020

  Sendt: 03.01.2020

  Besvart: 09.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mange kulturtilbud har frivillige og ordensvakthold som en del av sin drift for å ha et godt og trygt tilbud. Endringer for vaktvirksomhet og egenvakthold kan få store konsekvenser. Hvordan har prosessen for potensielle endringer for vaktvirksomhetslova og ordensvaktopplæring vært fra 2017 og til dags dato, og hva konkluderes det med at vil skje videre knyttet til læreplan og krav for ordensvakter i egenvakthold?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:628 (2019-2020)

  Innlevert: 29.12.2019

  Sendt: 02.01.2020

  Besvart: 09.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  En student fra Swaziland som nå bor i Norge, kjøpte et sør-afrikansk pass for å unngå å bli sendt tilbake til Swaziland og for å komme seg til Norge i 2015. Flyktningkonvenskjonens artikkel 31 gir flyktninger rett til å bruke falske dokumenter når de er på flukt. Nå risikerer vedkommende å bli sendt ut av Norge på grunn av dette passet og får ikke asylsaken sin behandlet her. Hvorfor respekterer ikke Norge flyktningers rett til bruk av falske dokumenter når de er på flukt, i henhold til Flyktningkonvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:627 (2019-2020)

  Innlevert: 29.12.2019

  Sendt: 02.01.2020

  Besvart: 07.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  En student fra Swaziland ble i 2015 invitert til Norge gjennom Students at risk som gir forfulgte og politisk engasjerte studenter sjansen til å fullføre utdannelsen i et annet land. Oppholdet var basert på at han var forfulgt og fengselet for politisk virksomhet og hadde flyttet til Sør-Afrika. Nå nekter Norge å godta at han er fra Swaziland og nekter ham å legge fram DNA-bevis som fakta. Mener justisministeren asylsøkeren skal kunne nektes å legge fram DNA-bevis for sin reelle identitet, og i så fall hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:613 (2019-2020)

  Innlevert: 20.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Besvart: 07.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Statsråden hevder i spørretimen 16. oktober at budsjettet for politiet i 2020 vil gi vekst, men nå i desember har flere lensmannskontor og politistasjoner fått varsel om kutt, blant annet Fagernes og Gran i Innlandet politidistrikt. Dette kan gjøre at det blir færre ansatte til å gå vakt, og det blir flere i hvilende vakt hjemme. Terskelen for å rykke ut blir høyere. Hvordan mener statsråden kutt i midler for lensmannskontor kan bedre rekruttering, arbeidsvilkår gi flere ansettelser og økt beredskap i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:619 (2019-2020)

  Innlevert: 19.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Besvart: 07.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Viser til svar på spørsmål 546. Svaret viser at andre lands myndigheter gis tilgang til innsatte i norske institusjoner, herunder til myndigheter i land som innsatte tidligere har flyktet fra og søkt beskyttelse mot. Hvilken hjemmel ble brukt for at den irakiske delegasjonen fikk tilgang til innsatte irakere på Trandum, kunne de innsatte velge å ikke møte dem, og hvorfor skjer dette når Irakiske myndigheter ikke vil ta mot tvangsreturnerte?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:618 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Besvart: 07.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I oktober avviste justisministeren at det var blitt 100 færre i politipatruljen i Oslo. I en sak hos Dagbladet 26. oktober ble justisministeren konfrontert med denne uttalelsen, men det fremkommer av saken at han ikke ville svare på avisens spørsmål. Kan statsråden utdype hva han mener med at tallet er feil, og hva han mener er epler og pærer?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:617 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Besvart: 09.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mener justisministeren det er hensiktsmessig dersom forskere og studenter må gå gjennom et dobbelt byråkrati på 6-9 måneder før de får svar på om den kan intervjue noen i politiet til sin oppgave, og hvilke konsekvenser kan et slikt regime få for forskningen på politiet og ikke minst politireformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:602 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 19.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Er justisministeren enig med stortingsrepresentant Jon Helgheim i at vilkåret om underholdskrav i familiegjenforeningsaker må lempes til slik at i de sakene hvor intensjonen om at familien kan forsørge seg selv er nådd, så skal familiene få bo sammen i Norge, og vil justisministeren foreta nødvendig endringer i regelverket for å lempe på dette slik at familien som nevnt nedenfor fortsatt kan bo sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:586 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 18.12.2019

  Besvart: 02.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I 2017 hadde den daværende Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen satt opp Politihøgskolen i Oslo på en liste over institusjoner det var planer om å flytte ut av Oslo. Vi opplevde det som en viktig seier da det i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen med Venstre fra januar 2018 står at regjeringen vil "vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum" (side 16). Dette ble forklart og forstått slik at steder utenfor Oslo sentrum med billigere tomter og større plass, som f.eks. flere steder i Groruddalen, er i høy grad aktuelle. Men i NRK Debatten torsdag 5. desember sa justisministeren: "Men så handler egentlig den debatten her om én ting. Og det er regjeringas signal om at vi ønsker å flytte Politihøgskolen ut av Oslo." Betyr dette at regjeringen har gått bort fra formuleringen i Jeløya-erklæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 17.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Det velfungerende Utrykningspolitiet (UP) er en svært viktig grunn til at tallet på alvorlig skadde og drepte i trafikken er lavt i forhold til mange andre land. Er det grunn til å bekymre seg for at regjeringen ønsker å legge ned UP eller omstrukturere UP fra dagens modell?
 • Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Besvart: 02.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva hadde konsekvensene for Justis- og beredskapsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 125 millioner kroner og 158,9 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Flere personer er dømt og har sonet fengselsstraff pga en feiltolkning av flyktningkonvensjonen, noe Høyesterett påpekte i 2014. Det gjaldt personer som søkte om asyl med falske id-dokumenter. Advokater sier til TV2 at mange kan ha sonet fengselsstraff uriktig, som i Nav-saken. Personene det gjelder er ikke kontaktet og feilen ikke rettet opp, noe som er i strid med rettsstatsprinsipper. Vil statsråden sikre at de som uriktig er blitt dømt, får saken omgjort og sikre at praksisen heretter følger flyktningkonvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:546 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Besvart: 18.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Viser til spørsmål 393 (2019-2020). Tidligere justisminister Wara sa i 2018 at det var "et kjempeproblem" å få tvangsreturnert irakere. Har den situasjonen forandret seg nå, og er de 7 som er tvangssendt tilbake til Irak kurdere som er sendt til Nord-Irak, hva var formålet med besøket fra irakiske myndigheter som var i Norge for to uker siden, hvorfor måtte de irakiske innsatte på Trandum møte dem og hvordan vurderer regjeringen sikkerhetssituasjonen i Irak på nåværende tidspunkt for returnerte asylsøkere?