Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 137)
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2205 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden revurdere UDIs anbudskriterier, som i praksis utkonkurrerer bynære asylmottak, for å bedre ivareta kompetanse og trygghet for beboerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2191 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hvordan ser justisministeren på at bonden og husdyrene ser ut til å ha mye lavere rettssikkerhet enn rovviltet i praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2186 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hvorfor har kriminalomsorgen pålagt restriksjoner som gjør straffeavbrudd på grunn av covid 19 tilnærmelsesvis lik hjemmesoning, og vil justisministeren ta initiativ til å gå gjennom disse sakene med en vurdering om disse personene bør få fratrekk i soningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2185 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hvordan har denne regjeringa arbeidet for kunnskapen og oppmerksomheten i politiet i arbeidet mot høyreekstremisme, og medfører det riktighet at det først er for 2 år siden dette kom høyere på agendaen fra regjeringa side?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2184 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hva er årsaken til at så mange saker om hatefulle trusler henlegges, hvem i politiet har ansvaret for det – og vil statsråden gjøre noe med at ikke flere trusler blir straffeforfulgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2180 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hvordan er utviklingen de siste årene, når det gjelder anmeldelser og domfellelser hva gjelder hatefulle ytringer i saker om etnisitet, kjønn, tro og seksuell legning?
 • Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2179 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Balansegangen mellom ytringsfriheten og begrensningen i § 185 er krevende. Saken viser at det kan være nødvendig med noen prinsipielle avklaringer. Jeg vil derfor rette følgende spørsmål til statsråden: Mener statsråden ytringsfriheten gir rett til å uten samtykke ta seg til rette på privat grunn for å aksjonere for sitt syn gjennom bruk av flagg, bannere o.l., og er statsråden enig med statsadvokaten i at bruk av symboler ikke kan anses som en hatefull ytring mot bestemte grupper selv om disse gruppene er klart definert i aksjonistenes ideologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2167 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for en konsekvensutredning av den planlagte satsendring for kommunenes egeninkasso, der bl.a. konsekvensene for brukerne, og arbeidsplasser og kompetanse utredes nærmere og der brukerorganisasjoner, kommunene og inkassobransjen inkluderes i dette arbeidet, og vil statsråden utsette iverksettelse av satsendring for egeninkasso inntil konklusjonen på en slik konsekvensutredning foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2164 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  På hvilken måte vil statsråden sikre at samfunnsvernet sikres i situasjoner hvor truende og farlige personer havner i juridiske gråsoner mellom helse og justis, og hva kan statsråden gjøre for at innbyggerne får nødvendig sikkerhet og at den som opptrer farlig får nødvendig helsehjelp i slike situasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2163 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I Aftenposten den 26. juni uttaler statsministeren: «den kriminaliteten som nå er mest nær folk, er faktisk nettkriminalitet». Kan statsministeren underbygge denne påstanden med fakta, og vet statsministeren noe mer om omfanget av nettkriminaliteten enn det som fremkommer i politimeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2162 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Møre og Romsdal politidistrikt har landets eldste bilpark og responstiden er per 2020 dårligere enn tidligere i både by og bygd. Når skal satsingen på politiet bli synlig også utenfor det sentrale Østlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2161 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kommer politistasjonene- og lensmannskontorenes åpningstid til å utvides dersom smittesituasjonen tilsier det?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2160 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden gi en oversikt over utgifter til henholdsvis vedlikehold og innkjøp av biler per politidistrikt per måned fra januar 2015 til juni 2020 i kroner, samt oversikt over hvor mange biler (brutt ned på ulike modeller) som er bestilt per politidistrikt per måned fra januar 2015 til juni 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2156 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden gi en oversikt over hva responstiden er for politiet i alle kommunene i Troms, og helst en statistikk over det siste året?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2149 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er det slik at regjeringen nå har gått bort fra navnet "Nærpolitireformen", og hva er eventuelt begrunnelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden garantere at målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere nås i løpet av 2020 og hvor skal disse drøyt 600 stillingene som behøves for å nå måltallet ansettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilke vurderinger gjør justis- og beredskapsministeren rundt å se på regelverket og vurdere mulighetene for at ektefeller og barn fra land også utenfor EØS- området kan unntas fra reiserestriksjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2118 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil ministeren sikre lokal ledelse i henholdsvis Ofoten og Vesterålen tingrett og når vil sorenskriverembetene i så fall bli utlyst?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2117 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvordan vil departementet forklare den drastiske nedgangen i andelen innvilgede søknader om voldsoffererstatning i voldtektssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2099 (2019-2020)

  Innlevert: 28.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  De siste ukene er det observert turister fra flere land, utenfor Norden, spesielt i Nordland og Nord-Norge. På spørsmål svarer turistene at ingen stopper de på grensen, eller at det ikke er betjente grenseoverganger. Det er innreiseforbud, men ingen kontroll. Mener statsråden det er riktig at campingplasser, hoteller og innbyggere i nord skal erstatte politiets oppgave med å bortvise utlendinger, hvem har ansvaret for grensekontroll?