Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1275 (2019-2020)

  Innlevert: 26.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at politipersonell som blir utsatt for potensiell smitte eller trusler om smitte av koronavirus blir testet for viruset omgående?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1271 (2019-2020)

  Innlevert: 25.03.2020

  Sendt: 26.03.2020

  Besvart: 31.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det er forståelig at når testkapasiteten er begrenset må helsepersonell og de som har særlige symptomer og er minst motstandsdyktige, prioriteres i første omgang. Men politiet som også er samfunnskritisk personell bør deretter få en høy prioritet. Vil regjeringen sørge for at politiet blir prioritert når testkapasiteten økes, og når vil dette kunne skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1266 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 25.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er det noe til hinder i finansavtaleloven eller annet regelverk for at bankene kan sette ned renten til gunst for låntakerne før den generelle varslingstiden på 6 uker er gått?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1263 (2019-2020)

  Innlevert: 22.03.2020

  Sendt: 23.03.2020

  Besvart: 27.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva har regjeringen gjort for å utbedre de kritiske manglene på bemanning, øving og ressurser som sivilforsvaret varslet om i 2018 og 2019; mener regjeringen at sivilforsvaret i dag har den operative evne som forutsettes i nasjonale og kommunale beredskapsplaner og hva kan gjøres i dag for å styrke Sivilforsvarets evne til å bidra med håndtering av krisen forårsaket av koronaepidemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2019-2020)

  Innlevert: 19.03.2020

  Sendt: 20.03.2020

  Besvart: 25.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Regjeringen publiserte 16.03.20 en oppdatert liste på hvilke yrker som har samfunnskritiske funksjoner. Disse kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. Vi er avhengig av renholdsarbeiderne for å hindre spredning, både i helsevesenet, og andre områder. Det er også viktig at tjenestetilbudene for voldsutsatte (inkl. ofre for menneskehandel) opprettholdes i størst mulig grad. De kan få akutt behov for hjelp og beskyttelse gjennom krisesentrenes botilbud. Når flere er hjemme kan det betyr at mange trolig vil tilbringe flere timer enn vanlig med voldsutøver. Vil statsråden inkludere krisesentrene som kritisk samfunnsfunksjon under helse og omsorgstjenester, og er statsråden enig i at renhold utgjør en samfunnskritiske funksjon nå, også utover helsevesenet, og vurderer regjeringa å inkludere andre grupper?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1234 (2019-2020)

  Innlevert: 13.03.2020

  Sendt: 13.03.2020

  Besvart: 23.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden forsikre at politiet prioriterer å etterforske narkotikakriminalitet og håndheve forbudet mot narkotika, til tross for at man avventer en ny rusreform, og samtidig forsikre at manglende prioritering fra politiets side ikke er årsaken til økende narkotikamisbruk blant unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Monica Carmen Gåsvatn (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1228 (2019-2020)

  Innlevert: 12.03.2020

  Sendt: 12.03.2020

  Besvart: 17.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Sarpsborg kommune har i en årrekke bedrevet omfattende persontransport mot vederlag uten å ha løyve for slik virksomhet. Hva slags konsekvenser mener statsråden at slikt lovbrudd bør få, brukerne, som har betalt for tjenesten, har fått beskjed av kommunen om at de ikke kan påregne noen som helst form for kompensasjon/tilbakebetaling, og hva tenker statsråden om det?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1212 (2019-2020)

  Innlevert: 10.03.2020

  Sendt: 11.03.2020

  Besvart: 17.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva mener statsråden må gjøres for å rette opp i de utilsiktede bivirkningene, og er statsråden enig i at denne endringen av salærforskriften var et lite treffende virkemiddel slik evalueringen viser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1208 (2019-2020)

  Innlevert: 10.03.2020

  Sendt: 10.03.2020

  Besvart: 16.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva er justisministerens forklaring på at vi har fått flere forvaringsdommer mot barn de siste årene, og anser statsråden at det er en politisk ønsket utvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1207 (2019-2020)

  Innlevert: 10.03.2020

  Sendt: 10.03.2020

  Besvart: 16.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Justisministeren sa i spørretimen 4.3 at «dette er migranter, det er ikke flyktninger fra Idlib vi nå ser på grensen til Hellas». På Dagsrevyen 3.3 før ble en flyktning fra Idlib intervjuet på grensen mellom Tyrkia og Syria. Han hadde opphold seg i Tyrkia i 6 år, men har ingen rettigheter der. Både justisministeren og utenriksministeren omtaler de på grensa som migranter og leirene i Hellas som migrasjonsleirer. Mener regjeringen at personer som har flyktet fra krig i Syria eller andre steder, ikke lenge er flyktninger fordi de har tålt opphold i Tyrkia, og på hvilket grunnlag mener regjeringen at det er migranter som bor i flyktningleirene i Hellas?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1200 (2019-2020)

  Innlevert: 09.03.2020

  Sendt: 10.03.2020

  Besvart: 16.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Sivilforsvaret representerer beredskap i krig og fredstid. Det er med bekymring vi hører om at bemanningen i enkelte enheter nå er drastisk redusert på grunn av dårlig kapasitet på utdanningstilbud. F.eks. er styrken i Tinn blitt halvert på få år. Hvordan ser statsråden på sivilforsvarets rolle, og hvilke grep vil hun ta for å hindre at utdanningstilbudet nå utgjør en flaskehals, og dermed en betydelig svekkelse av en beredskap som har fått enda mer aktualitet gjennom klimaendringer og virusspredning?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1199 (2019-2020)

  Innlevert: 09.03.2020

  Sendt: 10.03.2020

  Besvart: 17.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil justisministeren gjøre for å forsikre seg om at Clearview AI ikke brukes av noen offentlige myndigheter, som politidistrikter, tolletaten, etteretningstjenesten eller andre instanser i Norge, og vil Justisdepartementet vurdere å utstede retningslinjer for bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi for å sikre at personvernet ivaretas?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1183 (2019-2020)

  Innlevert: 08.03.2020

  Sendt: 09.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bekrefte at folks nærhet til domstolen i Akershus, Østfold og Buskerud vil bli opprettholdt gjennom at alle dagens rettssteder/tinghus skal beholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1176 (2019-2020)

  Innlevert: 06.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kva gjer regjeringa for å avhjelpe den spente situasjonen i Hellas, og hjelpe dei som no er på flukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1168 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Har regjeringa sidan ein ikkje omtalte den løysinga i høringsdokumentet vurdert og avvist framlegget eller er ein open for å vurdere det framleis?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1166 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Besvart: 12.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kva kriterier låg til grunn for å plassere sjefen for Hovedredningssentralen i Bodø og ikkje i Sola?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1161 (2019-2020)

  Innlevert: 05.03.2020

  Sendt: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden innhente informasjon om omfanget og utviklingen i antall straffbare handlinger som blir oppgjort på stedet av politiet, og kartlegge hvorvidt det har vært en utvikling hvor stadig flere og mer alvorlige lovbrudd blir oppgjort på stedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1141 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil statsråden se på mulighetene for å oppheve foreldelsesfristene i saker som omhandler seksuelle handlinger begått mot mindreårige, slik som ble gjort for seksuell omgang med mindreårige i 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1126 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden bekrefte at norske justismyndigheter benytter seg av Clearview AI, og hva brukes de i så fall til?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1122 (2019-2020)

  Innlevert: 28.02.2020

  Sendt: 02.03.2020

  Besvart: 09.03.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva har regjeringen gjort for å sikre at ofre for partnervold, i all hovedsak kvinner, får nødvendig beskyttelse, etter at Politiforum i mars 2019 avdekket at ingen norske politidistrikter oppfyller Politidirektoratets krav om at det skal foretas risikovurdering i samtlige partnervoldssakene, og at det i seks av 12 politidistrikt foretas risikovurdering i under halvparten av tilfellene, og når har regjeringen tenkt at krav om vurdering av beskyttelsesbehov for samtlige partnervoldsofre skal oppfylles?