Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Justis- og beredskapsministeren JUJUD (1 - 20 av 61)
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:544 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilke rutiner og tiltak er iverksatt for å hindre videre smitteutbrudd på asylmottak, og vil statsråden vurdere midlertidig stopp i overføring mellom mottak som et slikt tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:529 (2020-2021)

  Innlevert: 22.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Til behandling

  Ansvarlige overleger uttrykker et ønsker om en grensekontroll som er slik at man kan spørre folk hvor de skal jobbe og hva skal de skal jobbe med slik at de kan ha kontakt med vedkommende og arbeidsplassen for å se hvordan det er innrettet i forhold til smittevern. Det kommer gjerne flere i samme bil som har kjørt fra land i Europa og passere grensen på et tidspunkt det ikke finnes noen der. Ser ministeren noen mulighet for å unngå denne smitterisikoen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:525 (2020-2021)

  Innlevert: 21.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Hvorfor kan utenlandsstudenter avvikle ti dagers karantene hjemme sammen med nær familie mens barn som jobber i et av våre naboland ikke kan avvikle karantenedager alene i foreldrenes hus?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 27.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  "Politikerne har aldri lagt ned Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, og på papiret eksisterer den i beste velgående. I realiteten har det ikke vært noen ansatte i Vågå siden 2013. Kontorlokalene er også fjernet fra dette tidspunktet. Dette er fra samme tidspunkt som det ble innført felles ledelse med Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett på Lillehammer. De to jordskiftedommerstillingene som var i Vågå, er heller ikke erstattet." skriver jordskiftedommer Brandsar i GD 13.11. Vil dette skje domstolene som nå blir rettssteder?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:503 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 27.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden redegjøre for nåværende status for utbedringer for landing av nye SAR Queen-helikopter ved de åtte dedikerte sykehusene som skulle være en del av anskaffelsesprosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:501 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Kan statsråden redegjøre for hvorvidt det medfører riktighet at etterlyste via Interpol, ikke vil bli pågrepet av norsk politi innenlands, fordi politiets registre ikke samsvarer med registrene ved grenseovergangene, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å påse at informasjon i disse registrene samsvarer?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:499 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 19.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Statsråden uttalte i den ordinære spørretimen 18/11 «ingen skal flyttes, ingen mister jobben» i forbindelse med domstolsreformen. Det samme budskapet gjentas av en rekke stortingsrepresentanter fra Høyre over hele landet. Vil da stillinger som blir ledige grunnet utløpende konstitusjoner og at noen slutter av andre grunner bli erstatta?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:498 (2020-2021)

  Innlevert: 19.11.2020

  Sendt: 19.11.2020

  Besvart: 24.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I spørretimen 18. november sa statsråden vedrørende undertegnedes spørsmål rundt effektivitet knyttet til at dommere må reise rundt i de foreslåtte rettskretsene: «Det er ikke slik at dommerne må reise rundt». Avkrefter dermed statsråden det som står i proposisjonen, og skal Stortinget informeres om disse endringene på en mer egnet måte enn i spørretimen?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:492 (2020-2021)

  Innlevert: 18.11.2020

  Sendt: 19.11.2020

  Besvart: 23.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  I NRK Brennpunkt settes det nå søkelys på at Jehovas vitner har egne domsutvalg hvor de dømmer sine egne. Sanksjonene kan ødelegge folks liv, som livsvarig utestengelse fra menighet og egen familie. Hvordan ser justisministeren på at Jehovas Vitner har et parallelt internt rettssystem med egne straffereaksjoner, som kan dømme personer på områder som er ellers er lov i Norge; på hvilken måte mener justisministeren at EMK art 8, om Retten til familieliv og privatliv, forplikter staten Norge til å stoppe denne praksisen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:455 (2020-2021)

  Innlevert: 14.11.2020

  Sendt: 16.11.2020

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 25.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva er grunnen til at det er ulike karantenekrav for norske statsborgere bosatt i Danmark som jobber eller tar doktorgrad, og norske statsborgere bosatt i Danmark som er studenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:441 (2020-2021)

  Innlevert: 13.11.2020

  Sendt: 16.11.2020

  Besvart: 20.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva er den prosentvise veksten i antall politifolk fra 2005-2013 sammenlignet med perioden 2013-2020, og hva er den prosentvise veksten i beredskapstroppen fra 2005-2013 sammenlignet med perioden 2013-2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:428 (2020-2021)

  Innlevert: 12.11.2020

  Sendt: 13.11.2020

  Besvart: 20.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Smittevernoppgavene som nå er tillagt politiet vil kreve kapasitet, kapasitet som politiet normalt ikke har. Samtidig antar vi at ved nedstengningen av samfunnet vil vi risikere en økning i kriminalitet knyttet til vold i nære relasjoner (jf. pressekonferanse statsråd Ropstad 10.11.20). Hvordan vil justisministeren sikre at politiets oppgaver med smittevernhåndtering ikke stjeler kapasitet fra andre politioppgaver som etterforskning og påtale knyttet til vold i nære relasjoner og voldtekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2020-2021)

  Innlevert: 12.11.2020

  Sendt: 13.11.2020

  Besvart: 19.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Viser til tidligere spørsmål, og svar; dokument 15:296(2020-2021) Jeg gjentar mitt spørsmål, fra 30.10.2020; har statsråden mottatt rapporten, og når kommer den til politisk behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:418 (2020-2021)

  Innlevert: 12.11.2020

  Sendt: 12.11.2020

  Besvart: 20.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for at nye redningshelikopter skal kunne å lande trygt ved akuttsykehusene i Nord-Norge der de ikke kan det i dag, altså Tromsø, Harstad, Vesterålen, Mo i Rana og Sandnessjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:406 (2020-2021)

  Innlevert: 11.11.2020

  Sendt: 12.11.2020

  Besvart: 19.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil statsråden gjøre for å unnta norske studenter i Norden fra plikten til å være på karantenehotell?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:380 (2020-2021)

  Innlevert: 08.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 16.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Er det mulig for de nye SAR Queen-helikoptrene å lande ved akuttmottakene i Bodø, Vesterålen, Lofoten, Rana og Sandnessjøen, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for at det skal bli mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:376 (2020-2021)

  Innlevert: 08.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 16.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre FrPs gjennomslag for en satsing på et eget dyrepoliti?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:373 (2020-2021)

  Innlevert: 08.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 16.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål i Dokument 15:259 (2020-2021). Vil satsråden be Riksadvokaten vurdere forholdsmessigheten i virkemiddelbruken i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:388 (2020-2021)

  Innlevert: 06.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 16.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det er nå gått en lang tid, og jeg stiller spørsmål med hva som er gjort i forhold til gjenåpningsreglene etter tvisteloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:365 (2020-2021)

  Innlevert: 06.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Viser til leserbrev fra Høyre i Gudbrandsdølen Dagningen 6. november og Avisa Valdres 4. november. Stemmer det at ingen domstoler blir lagt ned som selvstendige domstoler, kan statsråden garantere at rettsstedene vil være intakt og bli rustet opp for å kunne være fungerende arbeidsplass og rettslokaler i lang tid framover, eller vil kommunene etter Domstolloven § 25 risikere å måtte ta kostnaden med å ivareta og stille med egna rettslokaler ved behov lokalt?