Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 18 av 18)
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:685 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 12.01.2018

  Til behandling

  Hvordan mener medieministeren NRK klarer å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:663 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke føringer har Statsråden gitt NFI for de kutt til bransjefilmfestivalene og hva mener Statsråden disse to festivaler skal kutte av oppgaver?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:593 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre eiermangfold og innholdsbredde etter slukkingen av FM-nettet, og hvordan vil statsråden stanse den negative utviklingen hvor stadig flere lokalradioer må legge ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:587 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 19.12.2017

  Besvart: 03.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva vil kulturministeren – som også er visepresident i WADA - gjøre for å forsikre utøvere, frivillige og tilskuere om at OL neste år vil være fritt for doping, og dermed være basert på idrettens verdier?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:581 (2017-2018)

  Innlevert: 18.12.2017

  Sendt: 18.12.2017

  Besvart: 02.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan kulturministeren si hva den totale utbyggingskostnaden på DAB har blitt pr 01.12.2017 sett opp imot de kostnader en ville ha hatt med vedlikehold og oppgradering av FM nettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:526 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Besvart: 20.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt for å sikre at skuespillere, musikere og andre kulturarbeidere ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:522 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Besvart: 19.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Ansettelse av direktør og andre tilsettingsoppgaver har hittil vært at ansvar som tilligger styret i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Hva er årsaken til at departementet nå vil overta tilsettingsansvar for direktør og endre annet tilsettingsansvar i organisasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:508 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil kulturministeren konkret følge opp Lokalradioforbundets bekymringer, for å sikre et større eiermangfold i radiotilbudet i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:471 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 15.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Vil statsråden ta initiativ til at det ved neste års revidering av tippemidler eller "Bestemmelser om tilskudd for idrett og fysisk aktivitet" vil bli stilt krav til etablering, rehabilitering, drift og vedlikehold av kunstgress for å redusere negative miljøkonsekvenser ved tap av gummigranulat fra kunstgressbaner?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:462 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 07.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er status for forhandlingene om fremtidig kommersiell allmennkringkaster?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:425 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 11.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke krav om budsjettering og økonomistyring har kulturministeren satt til arrangementet Sykkel-VM når regjeringen har bevilget millioner i tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:399 (2017-2018)

  Innlevert: 29.11.2017

  Sendt: 30.11.2017

  Besvart: 07.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva kostet statsrådens mottakelse for kunstnere og kulturpersonligheter som ble holdt i regjeringens representasjonsbolig i september?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:371 (2017-2018)

  Innlevert: 27.11.2017

  Sendt: 27.11.2017

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 04.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Er justisministeren bevisst utfordringen med «lootboxes» og spillvaluta, og akter statsråden å ta opp problematikken i relevante europapolitiske fora for å sikre en europeisk løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:271 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 23.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  I dag er det kun kommuner som kan inngå i samarbeid om interkommunale idrettsanlegg og dermed utløse toppfinansiering gjennom spillemiddelordningen på 30 %. Fylkeskommunene kan ikke inngå som partner og dermed utløse disse midlene i samarbeid med en kommune. Vil statsråden vurdere å endre praksis slik at både kommuner og fylkeskommuner kan inngå i interkommunale samarbeid om idrettsanlegg og få dette godtgjort gjennom spillemiddelordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:197 (2017-2018)

  Innlevert: 07.11.2017

  Sendt: 07.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Med virkning fra 1.1.2018 inntrer det krav til opplæring av frivillige ordensvakter. For frivillige organisasjoner innebærer dette en merkostnad, og en bekymring for rekrutteringen av ordensvakter. Bekymringen forsterkes ved at regjeringens budsjettforslag innebærer kutt i støtte til studieforbundene og kursvirksomhet i frivillige organisasjoner. Hvordan vil statsråden sikre at aktiviteten ved små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber ikke blir redusert som følge av regelendringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:186 (2017-2018)

  Innlevert: 03.11.2017

  Sendt: 06.11.2017

  Besvart: 13.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  En stor utfordring for frilanskunstnere er at de har uforutsigbar og lav inntekt, på grunn av mange tidsbegrensede oppdrag med pauser i mellom. Skuespiller- og dansealliansen har delvis bøtet på dette for skuespillere og dansere ved å ansette dem mellom oppdrag, ved hjelp av statlige midler. Vil ministeren støtte et forslag om å utrede og også opprette en musikerallianse som etablerer et lignende system for musikere, med statlig støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:152 (2017-2018)

  Innlevert: 31.10.2017

  Sendt: 31.10.2017

  Besvart: 07.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Er arbeidet med å endre stadnemnlova igangsatt, og når kommer saken til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2017-2018)

  Innlevert: 27.10.2017

  Sendt: 30.10.2017

  Besvart: 06.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden redegjøre for hvilket samfunnsoppdrag hun mener NRKs distriktskontorer skal løse, og ser statsråden at en sentralisering av NRKs hovedvirksomhet i Hedmark fra Elverum til Hamar vil påvirke dekningen av Østerdalen, Solør og Kongsvingerregionen?