Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 20 av 46)
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1401 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.07.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva mener Kulturministeren om å se på muligheten for å vise kino tidligere enn kl. 13:00 på søndager og vil Kulturministeren ta initiativ til at kino likestilles med bibliotek og museer?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1333 (2016-2017)

  Innlevert: 20.06.2017

  Sendt: 21.06.2017

  Besvart: 28.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilket tallgrunnlag har statsråden for å konkludere med at ordningen fungerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1325 (2016-2017)

  Innlevert: 19.06.2017

  Sendt: 20.06.2017

  Besvart: 28.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan har kulturministeren sett for seg at denne situasjon skal løses?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1306 (2016-2017)

  Innlevert: 16.06.2017

  Sendt: 19.06.2017

  Besvart: 26.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil statsråden møte de utfordringene som museene i innlandsfylkene har når det gjelder klimautfordringer for gamle trehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Lasse Juliussen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1294 (2016-2017)

  Innlevert: 15.06.2017

  Sendt: 15.06.2017

  Besvart: 22.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke kriterier legger regjeringen til grunn når de vurderer støtte til idrettsarrangement, hvilke krav stilles knyttet til bruk av statlig støtte til for eksempel utbytte og pengepremier, og har regjeringen vurdert støtten opp mot reglene for offentlig støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1282 (2016-2017)

  Innlevert: 13.06.2017

  Sendt: 14.06.2017

  Besvart: 21.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Gjennom ulike medier er det gjort kjent at kulturministeren vil gi Den norske turistforeningen en ufinanisert jubileumsgave på 15 mill. kr. Kan også andre organisasjoner forvente seg en lignende behandling ved store jubileer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1278 (2016-2017)

  Innlevert: 13.06.2017

  Sendt: 13.06.2017

  Besvart: 20.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Den 4. april i år vedtok Stortinget en enstemmig støtte til en kommersiell allmennkringaster for å sikre mediemangfold, kvalitet og en positiv konkurrent til NRK. Kulturministeren lovde å kunngjøre avtalen så snart som mulig, med en kompensasjon på inntil 15 mill. euro for å lage allmennkringkastingsinnhold med daglige nyhetssendinger utenfor Oslo. Stortinget har en forventning om at det skulle skje før sommeren. Når vil regjeringen kunngjøre en avtale for kommersiell allmennkringkasting?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1262 (2016-2017)

  Innlevert: 09.06.2017

  Sendt: 12.06.2017

  Besvart: 19.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva har statsråden gjort og hva vil statsråden gjøre for å sikre at merinntekter som følge av utvidelse av nullmomsen går til formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1231 (2016-2017)

  Innlevert: 06.06.2017

  Sendt: 07.06.2017

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 14.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan vil utenriksministeren bidra til at Sterk TV kan fortsette sin virksomhet i samsvar med internasjonale avtaler som beskytter ytringsfrihet og retten til å kringkaste?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1197 (2016-2017)

  Innlevert: 31.05.2017

  Sendt: 01.06.2017

  Besvart: 08.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Vil det være mulig å sikre NRK fradragsrett for mva. dersom innkreving av komiteflertallets foreslåtte «NRK-bidraget» skal skje i regi av Skatteetaten, og vil det være mulig å sikre NRK fradragsrett for mva. dersom innkreving av komiteflertallets foreslåtte «NRK-bidraget» skal kreves inn av NRK selv?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1174 (2016-2017)

  Innlevert: 26.05.2017

  Sendt: 29.05.2017

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 06.06.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva er behovet beregnet til å være for full merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg for 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1120 (2016-2017)

  Innlevert: 16.05.2017

  Sendt: 16.05.2017

  Besvart: 23.05.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden svare på hvorfor Fortidsminneforeningen ikke får svar på sine spørsmål?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2016-2017)

  Innlevert: 05.05.2017

  Sendt: 05.05.2017

  Besvart: 12.05.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Viser til bevarelse 1003. Ministeren viser til at departementet trenger mer informasjon om blant annet fredning og antikvariske hensyn for å finne den riktige løsningen for Den Nationale Scene. Vil ministeren snarest gi et slikt mandat, og eventuelt økonomisk støtte til et slikt oppdrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2016-2017)

  Innlevert: 04.05.2017

  Sendt: 04.05.2017

  Besvart: 10.05.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva mener kulturministeren om at Nærbø kirke ikke vil gi tillatelse til at homofile får gifte seg i deres kirke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2016-2017)

  Innlevert: 21.04.2017

  Sendt: 24.04.2017

  Besvart: 03.05.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Nasjonalteateret fikk nylig 1,9 milliarder kr. til rehabilitering og oppussing av hovedscenen. Den Nationale Scene (DNS) i Bergen er kommet like langt i prosessen for nybygg og oppgradering av det gamle huset. Kostnadene er beregnet til rundt 800 mill. DNS trenger ikke bare rehabilitering av helt grunnleggende scenefasiliteter som har konsekvenser for drift og HMS, men mangler også areal. Når vil kulturministeren komme med tilsvarende gode nyheter for det statlige teateret i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:989 (2016-2017)

  Innlevert: 19.04.2017

  Sendt: 20.04.2017

  Besvart: 27.04.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Grenland Friteater har kjempet i mange år for å være finansiert over kulturdepartementets budsjetter. Hvorfor vil statsråden det annerledes, og kan hun garantere at en overflytting mot teatrets vilje, vil bidra til en styrking av teatret og Porsgrunn internasjonale Teaterfestival?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:985 (2016-2017)

  Innlevert: 18.04.2017

  Sendt: 18.04.2017

  Besvart: 24.04.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Mener statsråden at «digitalisering for kassasjon» er en egnet strategi for eldre arkivmateriale, og når vil statsråden legge omorganiseringen av Arkivverket fram for Stortinget på egnet måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:914 (2016-2017)

  Innlevert: 29.03.2017

  Sendt: 29.03.2017

  Besvart: 05.04.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Er økningen i midlertidige stillinger, etter Kulturministerens syn en villet utvikling, eller mener Kulturministeren dette har sammenheng med de inntekter NRK har fått under dagens regjering?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:912 (2016-2017)

  Innlevert: 28.03.2017

  Sendt: 29.03.2017

  Besvart: 05.04.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Stadnamnutvalet har vedteke å endre bygdenamnet Vassgård, i Eide kommune i Møre og Romsdal, til Vasskor. Dei som bur i bygda vil ikkje merke postkassane sine med det nye namnet og nektar å ta imot og returnerer post med den nye adressa Vasskor. Det einaste bygdefolket krev er å få behalde det opprinnelege bygdenamnet sitt Vassgård. Kva vil statsråden gjere med at det som framstår som eit brot på stadnamnlova har ført til at bygdenamnet Vassgård, brukt gjennom meir enn 100 år, er endra til Vasskor?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:910 (2016-2017)

  Innlevert: 28.03.2017

  Sendt: 29.03.2017

  Besvart: 05.04.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Rokkansenteret fullførte nylig en kartlegging av kulturarenaer i Norge. Rapporten inneholder flere interessante funn som burde følges opp av regjeringen. Hvordan vil statsråden følge opp rapporten og de hovedfunnene som Rokkansenteret har gjort og vil statsråden ta initiativ til en nasjonal kartlegging av kulturanlegg, for eksempel etter modell av idretstanleggsregisteret?