Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 20 av 31)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1227 (2017-2018)

  Innlevert: 22.03.2018

  Sendt: 23.03.2018

  Til behandling

  Det er nå bekreftet at hver fjerde medarbeider i Medietilsynet vil bli overtallig. «Noen sitter og gråter på kontoret, andre er forbannet, men de fleste er livredde.», sier en av de ansatte ved tilsynet til Klassekampen. Mener statsråden det er fornuftig mediepolitikk at Medietilsynet reduseres så drastisk, og støtter statsråden omorganisering utfra et næringspolitisk og distriktspolitisk perspektiv når disse arbeidsplassene i utgangspunktet ble flyttet til Fredrikstad for å sørge for statlige arbeidsplasser utenfor Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1209 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Det er enighet om at det har vært nødvendig å gjøre endringer i den nasjonale organiseringen av den kulturelle skolesekken. Likevel er mange i kunst- og kulturfeltet nå bekymret for utviklingen til Kulturtanken, for at byråkratiet i Kulturtanken har est ut samtidig som at kvalitetskontrollen på produksjonene har blitt svakere, og scenekunstfeltet er bekymret for Kulturtankens forhold til det velfungerende Scenekunstbruket. Hvordan svarer statsråden på disse bekymringene og vil Scenekunstbruket bestå som i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1201 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Til behandling

  Nylig kunne NRK fortelle at mange i Den kulturelle skolesekken (DKS) lokalt lurer på hva Kulturtanken i Oslo gjør. Det vises bl.a. til at av de 70 millioner kronene i etatens nettobudsjett har 42 millioner kroner gått til å dekke lønninger til ansatte. Mange etterspør reelle kulturelle aktiviteter, noe de opplever Kulturtanken ikke har levert siden det ble opprettet. Vil statsråden følge opp denne kritikken og se nærmere på organiseringen og ressursbruken i Kulturtanken?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden sørge for at Nobels Fredssenter får oppfylt behovet sitt for mer plass, ved å gi de tilgang til Lokalstasjonen når leieavtalen med Nasjonalmuseet utgår?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:906 (2017-2018)

  Innlevert: 08.02.2018

  Sendt: 09.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden arbeide for at det sikres likebehandling av den Nasjonale Scene som nasjonal kulturinstitusjon, også etter eventuell desentralisering til regionene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:899 (2017-2018)

  Innlevert: 08.02.2018

  Sendt: 08.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre en gjennomgang av innsparingspotensial for Norsk rikskringkasting?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:866 (2017-2018)

  Innlevert: 05.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det har oppstått en diskusjon om det såkalte «Kongshornet», et utsmykket norsk drikkehorn fra middelalderen som befinner seg i Nationalmuseum i København. Mange mener at hornet helst burde komme tilbake til Norge. Vil statsråden ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:860 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  E-sport er en av de raskest voksende idrettene i verden, med potensiale til å innlemme mange grupper i idrettskulturen som ikke allerede er en del av et etablert miljø. Hvordan vil statsråden arbeide for at e-sporten får en naturlig plass i norsk idrett og kan bidra til kultur og samfunnsutvikling på en sunn måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:853 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket, og vil statsråden sørge for at de aktuelle aktørene som er varslet å bli faset ut av den 12 årlige støtteordningen i Kulturfondene ikke står uten muligheter til støtte fra 1.1.2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:852 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 12.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvorfor velger statsråden, som ellers er opptatt av NRKs uavhengighet, å utnevne en rådsleder med sterk partitilhørighet i stedet for å følge opp tidligere signaler om at man har gått bort fra prinsippet om å utnevne en leder som hører til i et politisk parti, og i stedet skal vektlegge faglig relevant bakgrunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:837 (2017-2018)

  Innlevert: 01.02.2018

  Sendt: 01.02.2018

  Besvart: 08.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva mener kulturministeren om gjeldssituasjonen etter sykkel VM 2017 i Bergen og at offentlige midler er misbrukt, mener regjeringen det er behov for en gransking av Bergen 2017 sitt arbeid, hva gjør regjeringen for å hindre at liknende skjer igjen og vil regjeringen vurdere å opprette en nasjonal organisasjon for idrettsarrangement slik det er i Danmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:782 (2017-2018)

  Innlevert: 23.01.2018

  Sendt: 24.01.2018

  Besvart: 31.01.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at kvinnerepresentasjonen i filmbransjen går opp og vedtaket fra filmmeldingen blir fulgt opp av konkret handling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:747 (2017-2018)

  Innlevert: 19.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden gjere ei evaluering av omorganiseringa av Arkivverket og legge dette fram for Stortinget, korleis vil statsråden sikre ei anna og meir positiv utvikling av Statsarkiva og deira regionale arbeid og historiefagleg kompetanse, korleis vurderer statsråden magasinkapasiteten, vil statsråden sikre statsarkivaren som reell leiar for statsarkiva og korleis vurderer statsråden opplysningane om at historiefaglege tilsette i Arkivverket ikkje får signere eigne fagartiklar?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:685 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 12.01.2018

  Besvart: 18.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvordan mener medieministeren NRK klarer å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:663 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke føringer har Statsråden gitt NFI for de kutt til bransjefilmfestivalene og hva mener Statsråden disse to festivaler skal kutte av oppgaver?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:593 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre eiermangfold og innholdsbredde etter slukkingen av FM-nettet, og hvordan vil statsråden stanse den negative utviklingen hvor stadig flere lokalradioer må legge ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:587 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 19.12.2017

  Besvart: 03.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva vil kulturministeren – som også er visepresident i WADA - gjøre for å forsikre utøvere, frivillige og tilskuere om at OL neste år vil være fritt for doping, og dermed være basert på idrettens verdier?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:581 (2017-2018)

  Innlevert: 18.12.2017

  Sendt: 18.12.2017

  Besvart: 02.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan kulturministeren si hva den totale utbyggingskostnaden på DAB har blitt pr 01.12.2017 sett opp imot de kostnader en ville ha hatt med vedlikehold og oppgradering av FM nettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:526 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Besvart: 20.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt for å sikre at skuespillere, musikere og andre kulturarbeidere ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:522 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Besvart: 19.12.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Ansettelse av direktør og andre tilsettingsoppgaver har hittil vært at ansvar som tilligger styret i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). Hva er årsaken til at departementet nå vil overta tilsettingsansvar for direktør og endre annet tilsettingsansvar i organisasjonen?