Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:511 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren se nærmere på om også aviser med Nordsamiske sider burde vært en del av tilskuddsordningen for samiske aviser, og kan hun gi en oversikt over hvordan tilskuddene til samiske aviser i 2019 vil fordele mellom de ulike mottakerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:451 (2018-2019)

  Innlevert: 23.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Besvart: 03.12.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden, i lys av vedtaket i EU, nå se på søknaden fra Bodø kommune på nytt og gi statsgaranti?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:421 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 22.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om overføring av det eldste bevarte avtrykk av Bergen bys segl og andre norske middelalderdokumenter til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:404 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Under en høring i Stortinget i november trakk en kommersiell aktør en inngått avtale om kjøp av annonseplass hos en frivillig aktør som var på høringen fordi den hadde ytret seg negativt om kommersialisering/utbytte i barnevern. Økonomiske sanksjoner grunnet en ytring i Stortinget. Denne regjeringen åpner for mer kommersialisering av velferdstjenester. Hvordan vurderer ministeren slike represalier ut fra prinsippet om at høringer i Stortinget er åpne og demokratiske og at alle skal kunne ytre seg fritt?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:381 (2018-2019)

  Innlevert: 15.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Besvart: 23.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Viser avtale om levering av kommersielle allmenkringkastertjenester mellom staten og TV2. Ett av kravene i avtalen er at majoriteten av redaksjonen skal være ansatt minst 10 mil utenfor Oslo. TV2 tolker det slik at majoriteten må da være ansatt i Bergen som hovedredaksjon. Konsekvensen er at distriktskontorene ikke vil få et redaksjonelt løft etter avtalen. Deler statsråden TV2s vurdering av avtalen at det kun er Bergen som ligger 10 mil utenfor Oslo, men ikke Trondheim, Tromsø, Aalesund, Stavanger, Bodø og Hamar?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:327 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 16.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan stiller ministeren seg til at den statsfinansierte kanalen TV2, finansierer «The Voice» og «Idol», som tilbyr umyndige deltakere kontrakter, som vurderes som både lovstridige og uetiske på flere punkter, med kontrakter som hverken gjør det realistisk å leve av en musikkarriere eller pålegger selskapene noen forpliktelse til å forvalte rettighetene deres på en rimelig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Haukland (H) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:311 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 08.11.2018

  Besvart: 09.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden fått signaler fra de kommunene som skal slås sammen om at det vil føre til en nedleggelse av bibliotekfilialer som en konsekvens av kommunesammenslåingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:170 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Besvart: 25.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har kulturministeren vurdert de negative konsekvensene for arbeidsintensive kunstneriske virksomheter, som de norske symfoniorkestrene, av de siste årenes real reduksjon av rammetilskuddene som følge av ABE-reformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:153 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 22.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:139 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvorfor har ikke regjeringen økt potten til rettighetshavere når selve ordningen er utvidet til å gjelde flere aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:135 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  I møte med global konkurranse fra strømmetjenester er norsk film- og serieproduksjon avhengig av en offensiv filmpolitikk for å lykkes, derfor har mange tatt til orde for en såkalt strømmeavgift som skal sikre finansiering av norsk innhold. I filmforliket fra 2015 ble regjeringen bedt om å komme tilbake til Stortinget med sak om dette, og siden har det kommet flere avklaringer fra EU. Vil statsråden nå ta initiativ til en sak overfor Stortinget om å innføre en slik avgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:118 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 19.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Det amerikanske hangarskipet Harry S Truman har kommet til Norge i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture og de vil trenge tilgang til "SSSB" - Ship-Shore-Ship Buffer - som jeg har forstått er tilhørende i DABs frekvensbånd. Hva vil statsråden foreta seg for at ikke DAB-nettet blir rammet av Natos bruk av samme frekvenser som f.eks. benyttes av beredskapsradioen NRK P1 på DAB?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:37 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Har statsråden vurdert å innlemme Norske Redningshunder (NRH) som fast mottaker av Norsk tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:12 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 09.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hva vil statsråden foreta seg dersom EU godkjenner Bodøs søknad, vil hun da fortsette å avvise støtte og stille seg over EUs fagjury og imøtegå denne?