Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kulturministeren KD (1 - 5 av 5)
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:271 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Til behandling

  I dag er det kun kommuner som kan inngå i samarbeid om interkommunale idrettsanlegg og dermed utløse toppfinansiering gjennom spillemiddelordningen på 30 %. Fylkeskommunene kan ikke inngå som partner og dermed utløse disse midlene i samarbeid med en kommune. Vil statsråden vurdere å endre praksis slik at både kommuner og fylkeskommuner kan inngå i interkommunale samarbeid om idrettsanlegg og få dette godtgjort gjennom spillemiddelordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:197 (2017-2018)

  Innlevert: 07.11.2017

  Sendt: 07.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Med virkning fra 1.1.2018 inntrer det krav til opplæring av frivillige ordensvakter. For frivillige organisasjoner innebærer dette en merkostnad, og en bekymring for rekrutteringen av ordensvakter. Bekymringen forsterkes ved at regjeringens budsjettforslag innebærer kutt i støtte til studieforbundene og kursvirksomhet i frivillige organisasjoner. Hvordan vil statsråden sikre at aktiviteten ved små lokale festivaler, studentsamlingssteder og puber ikke blir redusert som følge av regelendringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:186 (2017-2018)

  Innlevert: 03.11.2017

  Sendt: 06.11.2017

  Besvart: 13.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  En stor utfordring for frilanskunstnere er at de har uforutsigbar og lav inntekt, på grunn av mange tidsbegrensede oppdrag med pauser i mellom. Skuespiller- og dansealliansen har delivs bøtet på dette for skuespillere og dansere ved å ansette dem mellom oppdrag, ved hjelp av statlige midler. Vil ministeren støtte et forslag om å utrede og også opprette en musikerallianse som etablerer et lignende system for musikere, med statlig støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:152 (2017-2018)

  Innlevert: 31.10.2017

  Sendt: 31.10.2017

  Besvart: 07.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Er arbeidet med å endre stadnemnlova igangsatt, og når kommer saken til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2017-2018)

  Innlevert: 27.10.2017

  Sendt: 30.10.2017

  Besvart: 06.11.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan statsråden redegjøre for hvilket samfunnsoppdrag hun mener NRKs distriktskontorer skal løse, og ser statsråden at en sentralisering av NRKs hovedvirksomhet i Hedmark fra Elverum til Hamar vil påvirke dekningen av Østerdalen, Solør og Kongsvingerregionen?