Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 75)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2462 (2022-2023)

  Innlevert: 06.06.2023

  Sendt: 07.06.2023

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for begrunnelsen for at den frivillige organisasjonen Hopeful nå blir vurdert som en virksomhet som faller inn under det offentliges ansvarsområde, slik at den ikke får kompensert for merverdiavgift når organisasjonsform og drift er den samme som før?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2455 (2022-2023)

  Innlevert: 06.06.2023

  Sendt: 06.06.2023

  Til behandling

  Vil statsråden ta med seg prinsippet fra den nye Folkehelsemeldingen om at “virkemidler skal settes inn der de har størst effekt for de som trenger det mest, men samtidig være bra for alle” til arbeidet med gjennomgangen av spillemiddelordningen, og hvordan har statsråden tenkt til å ivareta behovene til de som driver egenorganisert idrett og aktivitet i en ny anleggsplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2426 (2022-2023)

  Innlevert: 02.06.2023

  Sendt: 05.06.2023

  Til behandling

  Hvordan vurderes stiftelsen Statsraad Lehmkul sin søknad om ekstra 6 millioner til nødvendig vedlikehold, som må gjøres i en periode hvor det vil gå utover de ordinære inntekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2415 (2022-2023)

  Innlevert: 02.06.2023

  Sendt: 02.06.2023

  Besvart: 09.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vil statsråden følge opp vedtak 607 i stortinget om funksjonshindredes økonomiske levekår, der det blir bedt om en vurdering av de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie, og vil et eget offentlig utvalg om temaet være aktuelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åse Kristin Ask Bakke (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2400 (2022-2023)

  Innlevert: 31.05.2023

  Sendt: 31.05.2023

  Besvart: 07.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Minimum 0,5 pst. av overskuddet til Norsk Tipping forutsettes brukt til tiltak mot spilleproblemer. Hvordan fordeles midlene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2389 (2022-2023)

  Innlevert: 30.05.2023

  Sendt: 31.05.2023

  Besvart: 07.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Flere lag innen friluftsliv melder om forskjellsbehandling mellom de og lokale idrettslag som begge er søknadsberettiget til å søke anleggsmidler over spillemidlene. Hva mener statsråden om forskjellen mellom lokale lag innen friluftslivet og lokale idrettslag, og hvem mener statsråden er søknadsberettiget til å søke om tilskudd til friluftslivsanlegg?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2387 (2022-2023)

  Innlevert: 30.05.2023

  Sendt: 30.05.2023

  Besvart: 06.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  I DKS-ordningen er utøverne - kunstnerne og kulturarbeiderne - den viktigste innsatsfaktoren. Uten disse, ingen DKS-ordning. Hva mener statsråden om at det i rapporten om DKS og Kulturtanken som statsråden nettopp fikk overlevet ikke er berørt hvilke tilknytningsforhold som er det riktige i forhold til de vedtatte presiseringene i arbeidsmiljøloven, og heller ikke har vurdert de økonomiske konsekvensene dette kan få både for kunstnerne og for oppdragsgiverne (kommunene)?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2345 (2022-2023)

  Innlevert: 26.05.2023

  Sendt: 26.05.2023

  Besvart: 05.06.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Er statsråden enig i at det er et problem at svartebørsloven ikke omfatter videresalg av billetter til utenlandske arrangementer, og hvordan vil hun i så fall følge opp saken for å hindre at viktige arrangementer kun blir forbeholdt de med størst lommebok?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2305 (2022-2023)

  Innlevert: 22.05.2023

  Sendt: 23.05.2023

  Besvart: 31.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvilke mål og prinsipper skal ligge til grunn for den videre utformingen av DKS, og hvordan stiller statsråden seg til anbefalingen om å gi slipp på det kunstneriske og kulturfaglige kvalitetsmålet og samtidig styrke Kulturtanken ytterligere til tross for en tiltakende ubalanse mellom administrasjonsapparatet for ordningen og antall kunstmøter for elevene?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2297 (2022-2023)

  Innlevert: 21.05.2023

  Sendt: 22.05.2023

  Besvart: 30.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden mener at ikke er så mange personer med spilleproblemer i Norge, hvorfor velger da regjeringen å innføre et såpass inngripende tiltak som DNS-blokkering, all den tid det allerede er innført begrensende tiltak som reklameforbud og sterke begrensninger i betalingsformidling?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2022-2023)

  Innlevert: 11.05.2023

  Sendt: 12.05.2023

  Besvart: 23.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvilke grep har kulturministeren gjort for å følge opp anbefalingene som ble fremmet og for å koordinere arbeidet med aktuelle departement etter at høringsfristen for Ytringsfrihetskommisjonens rapport gikk ut for snart ett år siden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2199 (2022-2023)

  Innlevert: 11.05.2023

  Sendt: 12.05.2023

  Besvart: 22.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Mikroplast fra gummigranulat på kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplastforurensning i Norge. EU varsler nå at det vil komme et forbud mot gummigranulat, med en overgangsperiode på åtte år. Da blir det viktig å gi idretten og norske kommuner gode rammer for hvordan de skal omstille seg vekk fra gummigranulat. Vil regjeringen utarbeide en nasjonal strategi slik at omstillingen de kommende årene gjøres på en forutsigbar måte for idretten, norske kommuner og for alle som er glade i fotball?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2169 (2022-2023)

  Innlevert: 09.05.2023

  Sendt: 09.05.2023

  Besvart: 16.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Er statsråden bekymret for at opprettholdelsen av fjorårets store kutt i tildeling og manglende prisjustering av frifondsmidlene til LNU vil kunne resultere i dalende frivillig og demokratisk deltakelse og økt utenforskap blant unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2154 (2022-2023)

  Innlevert: 07.05.2023

  Sendt: 08.05.2023

  Besvart: 15.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Sett bort ifra metodeforskjeller, hvor i Skandinavia har man den høyeste andelen personer med alvorlige spilleproblemer i henhold til de siste offentlige tilgjengelige tallene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2042 (2022-2023)

  Innlevert: 24.04.2023

  Sendt: 25.04.2023

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 02.05.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Den norske seterkulturen er nominert til Unescos kulturarvliste. I følge kritikere vil kan en Unesco-status for norske setre føre til økt byråkrati og mer subsidier til seterdriften. Kan statsråden redegjøre for hva en Unesco-status for norske setre vil innebære i praksis, inkludert hvilke krav og begrensninger en Unesco-status vil stille til driften av norske setre og hvilke krav som stilles til staten for å bevare setrene?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2022-2023)

  Innlevert: 23.04.2023

  Sendt: 24.04.2023

  Besvart: 26.04.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil kulturministeren sørge for at regelverket blir endra slik at idrettshallar og andre offentlege lokale finansiert med spelemidlar kan nyttast til gjennomføring av e-sportarrangement, på linje med andre sports- og idrettsarrangement?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2010 (2022-2023)

  Innlevert: 21.04.2023

  Sendt: 21.04.2023

  Besvart: 29.04.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Jeg kan ikke se hvordan statsråden har kommet frem til at Norge har færre spilleavhengige per innbygger enn Sverige og Danmark, eller at antall spilleavhengige i Norge har gått ned, og lurer på om hun kan oppklare sine egne uttalelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2022-2023)

  Innlevert: 20.04.2023

  Sendt: 20.04.2023

  Besvart: 27.04.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  På Rogalandstinget fortalte filmselskapet Chezville at det i et avslag fra filminstituttet sto «Jeg vurderer dette prosjektet til å bli veldig lokalt. «Mongoland» har åpenbart en posisjon i Stavanger-regionen, men nasjonalt blir dette smalt. (...) Dermed blir det en film for en lokal liten fanskare. Lokal bransje og politikere ber om at tildelingsbrevet til de regionale filmsentre endres ved at setningen «For spillefilm og dramaserie skal eventuelle tilskudd begrenses til utvikling.» Kan kulturministeren sørge for at det blir gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2022-2023)

  Innlevert: 19.04.2023

  Sendt: 19.04.2023

  Besvart: 26.04.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre en jevnere geografisk fordeling av Kulturrådets midler?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2022-2023)

  Innlevert: 17.04.2023

  Sendt: 17.04.2023

  Besvart: 24.04.2023 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvordan vurderer kulturministeren fremdriften på Arkivverkets utviklingsarbeid sett opp imot Stortingets ambisjoner, og er det en prioritert oppgave å legge frem en ny arkivlov?