Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 35)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1095 (2019-2020)

  Innlevert: 28.02.2020

  Sendt: 28.02.2020

  Til behandling

  Ungarske myndigheter har besluttet fjerne jødisk litteratur fra sin nasjonale litteraturliste, som brukes som utgangspunkt for hva som er obligatorisk lesestoff for skolebarn. Hvordan reagerer kulturministeren på dette, og tar Norges regjering opp situasjonen med Ungarn direkte eller i relevante forum?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1039 (2019-2020)

  Innlevert: 23.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  Hvilken formell kontakt, med hvem og på hvilke tidspunkter, var det mellom Norges idrettsforbund (NIF) og norske myndigheter før idrettsavtalen mellom Norge og Kina ble signert i april 2017, hevdet Gerhard Heiberg å operere på vegne av NIF, på hvilket tidspunkt ble Kulturdepartementet (KUD) involvert i arbeidet med avtalen, når ga politisk ledelse i KUD klarsignal til at avtalen kunne inngås og hvilken kontakt hadde KUD med NIF før dette skjedde?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:980 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak 15. mai 2018 om åndverkslovens klasseromsbestemmelse, og hva er statsrådens syn på at klasserommet i gjeldende lov er å anse som «privat sfære»?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:942 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er kommet fram opplysninger om at midler fra Norsk Tipping er brukt på et idrettssamarbeid mellom Kina og Norge som ikke er initiert fra idretten selv, men fra politisk hold. Er dette riktig, og mener statsråden at en slik bruk av midlene er i tråd med rammene for bruk av tippemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:919 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Kulturrådet forvalter offentlige midler på en forsvarlig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:866 (2019-2020)

  Innlevert: 05.02.2020

  Sendt: 06.02.2020

  Besvart: 13.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvordan vil statsråden sikre likestilling i idretten, der det er forskjellsbehandling fra internasjonale organisasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:862 (2019-2020)

  Innlevert: 05.02.2020

  Sendt: 05.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor vil regjeringen legge ned en velfungerende ordning for å etablere en ny ordning med tilskudd til privat forsikring, og hvor skal midlene til denne nye ordningen hentes fra?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:860 (2019-2020)

  Innlevert: 04.02.2020

  Sendt: 05.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets føringer om å ivareta de ansatte ved lisenskontoret Mo i Rana på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:822 (2019-2020)

  Innlevert: 30.01.2020

  Sendt: 31.01.2020

  Besvart: 07.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Er slik og lignende praksis lovlig, jf. dagens lovverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:776 (2019-2020)

  Innlevert: 24.01.2020

  Sendt: 27.01.2020

  Besvart: 31.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at et sterkt skøytemiljø i Bergen får hensiktsmessige treningsforhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:762 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Besvart: 31.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Kva slags retningsliner har Kulturdepartementet i høve til referat- og notatskriving i samband med møter dei held med ulike organisasjonar, og korleis sikrer departementet i etterkant at innhaldet i desse møta blir gjort kjend for deltakarane?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:757 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart: 30.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva betyr det for de videre prosessene og regjeringens varslede helhetlige forslag om ansvarsdeling og finansieringsmodeller på kulturområdet at kulturministeren ikke vil foreslå å overføre ansvar fra stat til fylkeskommune «dersom fylket sier nei»?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:741 (2019-2020)

  Innlevert: 20.01.2020

  Sendt: 21.01.2020

  Besvart: 28.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil statsråden nå gjøre for å sikre at forskriftene endres slik at vi sikrer at ikke internasjonale aktører med eierskap til rettighetene til norske produksjoner vil kvalifisere til støtte fra filmfondet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:740 (2019-2020)

  Innlevert: 20.01.2020

  Sendt: 21.01.2020

  Besvart: 28.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor følger ikke regjeringen opp Stortingets anmodningsvedtak, samt bransjens egne ønsker, og utreder ulike modeller for medfinansieringsplikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:719 (2019-2020)

  Innlevert: 16.01.2020

  Sendt: 17.01.2020

  Besvart: 24.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Er statsråden fornøyd med bidraget til Regjeringen og ikke minst resultatet av de tiltakene som er gjort for å sikre nye jobber til de som blir arbeidsledige når NRKs lisenskontor i Mo i Rana legges ned, og har statsråden drøftet med andre i Regjeringen mulighetene for å tilføre flere oppgaver knyttet til innkreving eller dokumenthåndtering til Mo i Rana?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:716 (2019-2020)

  Innlevert: 16.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 24.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hva mener statsråden om, og har statsråden ønske om å motvirke, utskiftingen av norsk til fordel for engelsk i det offentlige rom?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:616 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 23.12.2019

  Besvart: 09.01.2020 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hvilke tilskuddsordninger er ikke omfattet av «de fleste av tilskuddsbevilgningene» og hva er det generelle innsparingskuttet på Kulturdepartementets budsjett for budsjettårene 2015- 2020 på henholdsvis kap. 321 -Kunstnerformål og kap. 328- Museum og visuell kunst, fordelt på post 70- museumsnettverket og post 78- ymse faste tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:591 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 18.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Mener kulturministeren at musikk- og kulturskolene er et rent kulturpolitisk prosjekt, eller at det også er viktig at disse er forankret i kunnskapspolitikken?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:590 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 18.12.2019

  Besvart: 20.12.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hvilke konkrete tiltak gjør regjeringen, for eksempel gjennom tildelingsbrev, for å sikre mangfold i styrene i kulturinstitusjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 18.12.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hvilke tilskuddsordninger er ikke omfattet av «de fleste av tilskuddsbevilgningene» og hva er det generelle innsparingskuttet på Kulturdepartementets budsjett for budsjettårene 2015- 2020 på henholdsvis kap. 321 -Kunstnerformål og kap. 328- Museum og visuell kunst, fordelt på post 70- museumsnettverket og post 78- ymse faste tiltak?