Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 96)
 • Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2183 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Skal diskrimineringsloven forstås så strengt at det anses som et lovbrudd å ytre seg spøkefullt uten intensjon om å såre eller fornærme en bestemt student i forbindelse med undervisning?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2124 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Den statsstøttede minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener Norge må akseptere at muslimer praktiserer flerkoneri. Alle de fire lovskolene innen sunni-islam tillater flerkoneri. Flerkoneri er forbudt i Norge, og står i sterk kontrast til vår lovfestede praksis om likestilling mellom kjønnene. Hva er likestillingsminister Rajas syn på Minotenks holdning til praksisen flerkoneri i Norge, og kjenner han, som tidligere talsperson for en moské, konkret til at flerkoneri praktiseres i moskeer i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2102 (2019-2020)

  Innlevert: 29.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva skjer a?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2090 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  36 prosent av synshemmede i arbeid har sluttet, eller vurderer å slutte i jobben, som konsekvens av IKT-barrierer i arbeidslivet. Dette går frem av en ny rapport fra Proba Samfunnsanalyse, laget på oppdrag fra Digitaliseringsdirektoratet. Hvordan sikrer statsråden at prosessen med å inkorporere EUs webdirektiv i norsk lov også inkluderer vurderinger av Norges menneskerettighetsforpliktelser, særlig anbefalingene fra CRPD komiteens og de nyere anbefalinger fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Mener statsråden det er forsvarlig beredskap at hjelpekorpsene befinner seg i en økonomisk kritisk situasjon hvor de er nødt til å selge og parkere utstyr, og vil statsråden ta initiativ til å se på innretningen av kompensasjonsordningen for å sikre at den i større grad blir treffsikker ved at den ivaretar hele "verdikjeden" som er tilknyttet diverse arrangementer?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  I budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett 2020 er det enighet om å inkludere underleverandører innenfor teknikk, lyd og lys i kompensasjonsordningen for avlyste og stenge kulturarrangementer. Dette gjennomslaget er jeg veldig fornøyd med. Vil kulturministeren ta initiativ til at også eventbransjen blir inkludert i kompensasjonsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden vurdere økt stipendandel til populærmusikk i den nye tildelingen av Statens kunstnerstipend?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2021 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 23.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Kulturministeren har vært sporty ved å anerkjenne - og til og med delta - i en stor bredde av idrett og kultur siden han tiltrådte. Har Kulturministeren ønske om å bidra til at et så stort internasjonalt arrangement som X Games Norge er, blir arrangert i 2021, hvordan imøtekommer han ønsket om økonomisk støtte, og hvilke lovnader kan han komme med for kommende statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2014 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er nå gått over fire måneder siden barne- og ungdomsfotballen ble satt på vent på grunn av korona. Ennå vet ingen når de skal få starte den utsatte sesongen. Det er bare varslet at det skal gjøres en ny vurdering rundt 1. september. Alle som arbeider med barn og unge innen fotball eller andre berørte idretter, er svært bekymret for at den lange ventetida og fortsatt uvisshet vil føre til stort frafall. Dette går særlig utover sårbare og utsatte barn som trenger aktivitetstilbud. Det er avgjørende at de får en start-dato for sesongen så de har noe å trene mot og motivere seg for. Vil regjeringen ta initiativ til å få fram en ny konkret start-dato for barne- og ungdomsfotballen og andre berørte idretter?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvordan vil kulturministeren bidra til at breddeidretten kan komme i gang for fullt, slik at aktiviteten opprettholdes og årets sesong ikke må avlyses i sin helhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1980 (2019-2020)

  Innlevert: 18.06.2020

  Sendt: 19.06.2020

  Besvart: 26.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva mener kulturministeren om Norsk Tippings omfattende markedsføring av pengespill under coronakrisen og hvilke grep vil statsråden ta for å sikre god offentlig kontroll med Norsk Tipping sin markedsføring?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2019-2020)

  Innlevert: 18.06.2020

  Sendt: 19.06.2020

  Besvart: 26.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Har statsråden eller departementet noen mulighet til å gripe inn eller undersøke ved varsel om uregelmessigheter og konflikt i en viktig frivillig organisasjon som FFO?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2019-2020)

  Innlevert: 16.06.2020

  Sendt: 17.06.2020

  Besvart: 24.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva er årsaken til at dette ikke er fulgt opp i budsjetter fra Kulturdepartementet nå som Haugalandmuseet innfrir på alle måter og er forbilde for andre regioner som har utfordringer med organiseringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Kan statsråden se på økonomiske tiltakspakker som dekker Lillehammer Olympiapark AS sin virksomhet på samme måte som idretten selv om de har en annen driftsform?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvordan vil kulturministeren bidra til å sikre konkurranse og mangfold i mediesektoren, i en situasjon med økt vertikal integrering?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvorfor behandler regjeringen herrefotball og damefotball ulikt i koronasammenheng, og er det andre eksempler der koronareglene avhenger av kjønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren sørge for kompensasjon også til museer og institusjoner utenfor Kulturdepartementets budsjett, som i dag faller utenfor kompensasjonsordningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil det komme kompensasjon også til de samiske museene ut fra hva de forholdsmessig hadde av billettinntekter og inntekter fra butikk- og kafésalg i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2019-2020)

  Innlevert: 14.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 22.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Kan statsråden opplyse om hvor mye midler det er satt av i 2020 for at Nasjonalbiblioteket kan sette i gang prosjekter knyttet til oppsøkende bibliotekvirksomhet, hvor mye midler er satt av til Nasjonalbiblioteket for å sørge for aktiv formidling for å styrke lesingen og øke utlån, og ser statsråden at støtte til bokbåter og bokbusser i distriktene, slik som bokbåten Epos i Vestland, kunne fått støtte av disse ordningene som er lansert i den nasjonale bibliotekstrategien?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1908 (2019-2020)

  Innlevert: 12.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Besvart: 19.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva er årsaken til at museer utenfor KUDs ramme, slik som for eksempel Falstadsenteret, faller utenfor kompensasjonsordningen, og vil statsråden ta initiativ til å rette opp i dette?