Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2444 (2023-2024)

  Innlevert: 28.06.2024

  Sendt: 28.06.2024

  Besvart: 05.07.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Vil statsråden legge til rette for at alle friluftsorganisasjonene som er medlemmer i Norsk Friluftsliv får mulighet til å søke om spillemidler til anlegg, inkludert midler til overnattingshytter?
 • Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2359 (2023-2024)

  Innlevert: 20.06.2024

  Sendt: 21.06.2024

  Besvart: 28.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Kan statsråden gjøre rede for arbeidet som er igangsatt og planlagt for å legge til rette for en god overgang til kunstgress uten gummigranulat, og for om det foreligger eller planlegges retningslinjer som fotballag, kommuner og fylker kan støtte seg på i denne overgangsperioden – f.eks. for valg av innfyllsmateriale og vurdering av søknader om tilskudd til anlegg uten plastholdig fyll?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2023-2024)

  Innlevert: 18.06.2024

  Sendt: 18.06.2024

  Besvart: 25.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Når kan vi forvente forslag om regelstyrt momskompensasjon fra regjeringen, og blir det som tidligere lovet sendt på høring sommeren 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2305 (2023-2024)

  Innlevert: 14.06.2024

  Sendt: 17.06.2024

  Besvart: 24.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Kan statsråden forklare og begrunne hvorfor samtlige frivillige organisasjoner som er forhåndsgodkjent til å motta overskudd fra pengespill men som har sin hovedaktivitet i Norge ikke skal kunne søke om de mest attraktive lotteritillatelsene, nemlig de med 360 mill. i årlig omsetning og 9-årig løpetid på tillatelsen - og vurdere å endre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2272 (2023-2024)

  Innlevert: 11.06.2024

  Sendt: 11.06.2024

  Besvart: 18.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Foreldre og elevar som ikkje støttar Pride, eller som ikkje har tatt stilling til saka og som derfor ikkje ønskjer å markere ho, må likevel godta flagging med Pride-fane på skular der kommunane eller rektor gjennomfører dette, Dette handlar om ytringsfriheit, om retten både til å ytre seg og til ikkje å ytre seg. Meiner statsråden at det å ønske at markeringar av meiningar og politiske haldningar skal vera frivillige, og å vera mot tvang i tilfellet Pride, er det same som å ville forby folk å feire kjærleik?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2023-2024)

  Innlevert: 06.06.2024

  Sendt: 10.06.2024

  Besvart: 17.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Dans i Trøndelag fikk plass på statsbudsjettet fra 2021. Det økte tilskuddet fra KUD bidro til å sikre en forsvarlig basisdrift i Dans i Trøndelag, men samtidig fikk Dans i Trøndelag redusert støtte fra Kulturrådet til festivalen KOREDA. Støtten over statsbudsjettet kompenserer ikke for bortfallet av prosjektstøtten til KOREDA. Flyttingen mellom finansieringsordningene har dessverre medført at det blir færre arrangement innen dansekunst lokalt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at danefestivalen i Trøndelag kan fortsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2244 (2023-2024)

  Innlevert: 06.06.2024

  Sendt: 07.06.2024

  Besvart: 13.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Hva er beveggrunnen for avslaget og hva har endret seg mellom de to vurderingene NFI har gjort i forhold til om filmer spilt inn på Svalbard er søknadsberettiget til den norske filminsentivordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2197 (2023-2024)

  Innlevert: 03.06.2024

  Sendt: 04.06.2024

  Besvart: 11.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Mener statsråden at TONOs prisøkning for det frivillige musikklivet på 40 % er i tråd med hensikten og ordlyden i Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2120 (2023-2024)

  Innlevert: 24.05.2024

  Sendt: 27.05.2024

  Besvart: 03.06.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Hvordan vil statsråden stille seg til en eventuell rettslig prøving av lovligheten av statens overtakelse av flertallet i Stiftelsen Norsk Rikstotos styre?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2089 (2023-2024)

  Innlevert: 22.05.2024

  Sendt: 22.05.2024

  Besvart: 29.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Vil likestillingsministeren sende et tydelig signal til kommune-Norge om at det skal være tillatt for skoler i Norge å flagge på pride?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2087 (2023-2024)

  Innlevert: 22.05.2024

  Sendt: 22.05.2024

  Besvart: 29.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Idretten i Nordland har et stort behov for nye idrettsanlegg samtidig som det skal gjennomføres et historisk tungt løft for å realisere nytt stadion for Bodø Glimt. Hvordan vil statsråden sikre at det kan bygges nye idrettsanlegg i Nordland gjennom utforming av spillemidler og ordningen for nasjonale anlegg?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:2017 (2023-2024)

  Innlevert: 08.05.2024

  Sendt: 08.05.2024

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 16.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  I handlingsplanen for universell utforming 2021-2025 er at av tiltakene «Utredning av muligheter for, og konsekvenser av, innføring av økte krav til universell utforming av IKT og fysiske forhold i arbeidslivet». Delen som handler om ikt utredes nå. Når kan vi forvente at også universell utforming av de fysiske forholdene i arbeidslivet utredes?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2015 (2023-2024)

  Innlevert: 08.05.2024

  Sendt: 08.05.2024

  Besvart: 16.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Samisk studieforbund får avklart hvilke rammebetingelser som gjelder for virksomheten deres?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2023-2024)

  Innlevert: 02.05.2024

  Sendt: 03.05.2024

  Besvart: 13.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Hvordan sørger statsråden for at man får undersøkt effekten av hvordan tilskuddene sikrer likere mulighet til deltakelse og talentutvikling i barneidretten og bidrar spesielt til å sørge for at barn som vokser opp i fattige familier får større mulighet til å delta og utvikle sine talenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2023-2024)

  Innlevert: 28.04.2024

  Sendt: 29.04.2024

  Besvart: 07.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Kan statsråden gjøre rede for status i arbeidet med å få på plass en handlingsplan for en tryggere idrett og forebygging av kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser i idretten, samt når det er ventet at Kultur- og likestillingsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, vil legge frem sitt forslag til handlingsplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2023-2024)

  Innlevert: 24.04.2024

  Sendt: 24.04.2024

  Besvart: 02.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Mener likestillings- og diskrimineringsministeren det er greit at norske festivaler og kulturinstitusjoner kansellerer kunstnere og artister på bakgrunn av at de er fra Israel, og hva mener ministeren om at kulturarrangementer som er offentlig støttet tilsynelatende diskriminerer basert på nasjonalitet, religion eller etnisitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2023-2024)

  Innlevert: 24.04.2024

  Sendt: 24.04.2024

  Besvart: 02.05.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Frivillige organisasjoner som tidligere fikk innvilget momskompensasjon har i økende grad fått avslag. Begrunnelse: Aktiviteten har kommet det offentlige til gode. Statsråden varslet at forslag til justeringer i ordningen vil sendes på høring sommeren 2024. Når forventer statsråden at ev. endringer vil tre i kraft, dersom dette ikke skjer innen neste tildeling, vil statsråden sørge for at denne tildelingen enten vil kunne skje etter tidligere regler eller at behandlingen av søknadene utsettes til ev. endringer har trådt i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Cato Brunvand Ellingsen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2023-2024)

  Innlevert: 17.04.2024

  Sendt: 18.04.2024

  Besvart: 22.04.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Hva gjør regjeringen nå og hva mener statsråden vi sammen kan gjøre for å motvirke de forskjellene som VG artikkelen viser og for å sikre like muligheter for barn og unge i idretten, uavhengig av i hvilket område en vokser opp i?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1731 (2023-2024)

  Innlevert: 10.04.2024

  Sendt: 11.04.2024

  Besvart: 18.04.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  Er statsråden enig i at Norge har fått drahjelp fra EU i utviklingen av norsk likestillingspolitikk når det kommer til rettigheter som ikke har hatt den samme oppmerksomheten i norsk politikkutvikling som i EU, og på hvilke likestillings- og diskrimineringsvernområder mener statsråden det særlig hadde tjent utviklingen av norsk og europeisk likestillingspolitikk at Norge var fullverdig medlem av EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1652 (2023-2024)

  Innlevert: 03.04.2024

  Sendt: 03.04.2024

  Besvart: 09.04.2024 av kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery

  15. januar fikk statsråden overlevert utredningen fra det juridiske ekspertutvalget som så på hvordan inkorporeringen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ofte omtalt som CRPD-konvensjonen, kan skje i norsk lov og hvilke lovendringer som vil være nødvendige. Hva er status på å følge opp utredningen, og når ser statsråden for seg at CRPD-konvensjonen inkorporeres?