Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 43)
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:992 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen raskt legge fram en plan for gjenåpning av kulturlivet og gjennomføring av større arrangement innen kultur og idrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Vil statsråden bidra med mer forutsigbarhet for konsertarrangører og andre, for eksempel med et veikart for gjenåpning?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:977 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Vil kulturministeren ta initiativ til at det kommer på plass en støtteordning for idrettslag som faller utenfor ordningene rettet mot idrettslag og frivillighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:953 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Kva har regjeringa tenk å gjere for å leggje til rette for at næringsverksemder som sel varer på nett framleis kan nytte nynorsk i si marknadsføring utan å miste treff på nettet? Ser statsråden føre seg å kontakte Google Noreg om saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:939 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Mener kulturministeren at festivalsommeren skal planlegges som normalt og hvordan skal koronastøtteordningene innrettes for å ivareta festivalene og andre store arrangører?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva gjør statsråden for å sikre at nedstengingen av breddeidretten ikke nok en gang rammer sårbare barn og unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:876 (2020-2021)

  Innlevert: 06.01.2021

  Sendt: 07.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturarrangører som kansellerer arrangement, etter kulturministerens klare oppfordring om å utsette eller avlyse, få dekket sine kostnader gjennom kompensasjonsordningen, og eventuelt hvor stor andel av disse vil dekkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:840 (2020-2021)

  Innlevert: 04.01.2021

  Sendt: 04.01.2021

  Besvart: 11.01.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva kan man gjøre for å sikre at frivillige organisasjoner som er godkjente grasrotmottagere ikke mister grasrotgivere ved sammenslåing av lokal- eller fylkesforeninger, ofte som følge av endrede kommune- eller fylkesgrenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:738 (2020-2021)

  Innlevert: 13.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvilke utvelgelseskriterier er lagt til grunn for hvem som mottar denne støtten, og hvilken etablert ordning er det som legges til grunn for utvelgelsen av de kunstmuseene som mottar innkjøpsstøtte, og hvem er det som foretar utvelgelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:714 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren ta initiativ til at søkere som pga. misforståelser knyttet til ordningene har fått avslag på kompensasjonsordningene, kan få en fremskyndet og ny vurdering av sin søknad under riktig ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:704 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Mens kultur- og utelivsbransjen, der aktørene i hovedsak har opptrådt svært ansvarlig, under hele pandemien har hatt strenge restriksjoner, ser vi at det i andre bransjer med mer uansvarlige aktører har vært omfattende spesialtiltak, som karantenefritak. Vil ministeren inngå i en dialog med Helsedepartementet om en prioritering av den svært viktige nasjonale næringen som kulturlivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:703 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  I prosessen med å ratifisere Marrakechtraktaten ligger det nå et lovforslag til høring og det er varslet at det kommer en ny forskrift før Norge kan ratifisere traktaten. Hva er grunnen til at dette arbeidet må gjøres før Norge kan ratifisere, og når ser ministeren for seg at vi kan ratifisere?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:695 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  I 1992 solgte frivillig sektor landslotteriet for cirka 1,7 milliarder kr., i 2019 var summen nede 300 millioner kr. Årsaken er en kombinasjon av at Norsk tipping etablerte Flaxlodd, og at utsalgsstedene ikke vil ta inn lodd fra landslotteriet. I årets statsbudsjett avfeier departementet forskriftsendring. Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å sikre mulighet for digitalt salg av landslotteriets lodd uten at det går på bekostning av enerettsmodellen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:631 (2020-2021)

  Innlevert: 02.12.2020

  Sendt: 02.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva tenker kulturministeren om at Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet nå vil avslutte sin aktivitet i Fjæreheia, hvilke signaler har han i den forbindelse gitt til Kilden når det gjelder forventningene om at de skal være et teater- og konserthus for hele landsdelen, og kan en slik nedleggelse få konsekvenser for nivået på statstilskuddet til Kilden?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:623 (2020-2021)

  Innlevert: 01.12.2020

  Sendt: 01.12.2020

  Besvart: 08.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva er årsaken til at dette fremdeles ikke er fulgt opp i budsjettet for 2021 fra Kulturdepartementet nå som Haugalandmuseet innfrir på alle måter og er forbilde for andre regioner som har utfordringer med organiseringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:615 (2020-2021)

  Innlevert: 30.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 04.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vet kulturministeren om årsak til at flertallet av organisasjonene i Frivillighetsregistret ikke har søkt om krisestøtte, hva den økonomiske situasjonen og aktivitetsnivået til disse organisasjonene er, og hva vil kulturministeren gjøre for å skaffe mer kunnskap om hvordan ulike typer organisasjoner berøres av pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:598 (2020-2021)

  Innlevert: 29.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 07.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Saltdal kommune har anmodet om gjenopptakelse av sak 10/2020 i Klagenemnda for stedsnavnsaker. Saltdal kommune mener at Kulturdepartementets intensjoner med lovendringen som i 2019 ble gjort vedrørende § 4 i Stedsnavnloven ikke er fulgt godt nok opp i denne saken, fordi lokale innspill ikke blir tatt på alvor. Ser ministeren at intensjonen ved lovendringen ikke følges opp, og kan saken gjenopptas med en intensjon om at vedtaket endres slik at navnet på fjellet blir Tjernfjellet, og navnet på tunnelen blir Tjernfjelltunnelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:596 (2020-2021)

  Innlevert: 29.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 07.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil kulturministeren gjøre for å sikre at betalingsformidlingsforbudet for pengespill ikke får utilsiktede konsekvenser for norske forbrukere som deltar i utenlandske spilltilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:563 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden gjøre en ny vurdering av kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren, og sørge for at lovpålagte ordensvakttjenester større konserter og festivaler er avhengige av som underleverandører, også kan omfattes av kompensasjonsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:561 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Besvart: 30.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil statsråden gjøre for å få til en harmonisering av støtteordningene slik at OscarsborgOperaen får lik behandling som de andre distriktsoperaene?