Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 114)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2152 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Til behandling

  Stortinget har vedtatt og bevilget penger til oppstart av Nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk museum. men regjeringen holder tilbake pengene som er bevilget og har satt en forutsetning for tilskuddet at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes. Det er ikke oppnådd et slik samarbeid på tross initiativ fra NSM. Det er regjeringens ansvar å realisere vedtaket om oppstart av nytt museumsbygg og sikre at ikke andre aktører hindrer vedtaket blir realisert. Kan statsråden garantere at tilskuddet blir utbetalt raskt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Hvilken prosess er det lagt opp til for evaluering og eventuell revidering av de endringene som ble gjort i innkjøpsordningen for litteratur i fjor?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2104 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 07.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  I behandlingen av Dokument 8:110 S (2017-2018) vedtok Stortinget en rekke forslag for mer ansvarlig pengespill i Norge. Blant annet ble det vedtatt at regjeringen må fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill og å stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å innføre DNS-blokkering av nettsidene deres. Når kan Stortinget forvente at statsråden følger opp vedtaket og når vil disse tiltakene blir iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2059 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Har regjeringen bestemt seg for å fremme forslag om forbud mot konverteringsterapi, og utreder nå hvordan få det til, eller skal regjeringen ta stiling til om hvorvidt de skal gå inn for forbud eller ikke, etter utredning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2050 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva har organisasjonene ikke forstått, som gjør at kulturministeren valgte ikke å lyttet til deres helt klare tilbakemeldinger, og når utvides ordningen til å inkludere sommermånedene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2035 (2020-2021)

  Innlevert: 26.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Kan ministeren gi et tydelig og klart svar til barn og unge om det blir festhelg for barnefotballen?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2025 (2020-2021)

  Innlevert: 25.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Vil statsråden se på om vernet for arbeids/oppdragstakere i yrkesgrupper på kultur/idrettsfeltet hvor det i praksis kun er én arbeidsgiver er godt nok, og vurdere om det fremover kan være aktuelt å adressere problemstillingen overfor de arbeidsgivere/oppdragsgivere på kultur/idrettsfeltet som mottar store overføringer fra det offentlige/departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2023 (2020-2021)

  Innlevert: 25.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Mener kulturministeren at støtteordningene til kulturlivet bidrar nok til å opprettholde landets mat- og drikkefestivaler, og hvis ikke, hva akter kulturministeren å foreta seg for å redde disse festivalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1986 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Synes statsråden det er god likestillingspolitikk å systematisk diskriminere menn på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1980 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva er årsaken til at regjeringen stopper kompensasjonsordningen for 1.divisjon ishockey fra 1.1.2021 som de var en del av i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Stemmer opplysningene i Klassekampen 21. april om at statsråden har feilinformert Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Regjeringen har opprettet økonomiske støtteordninger som skal stimulere kulturen og frivilligheten til aktivitet i 2021, og kulturministeren har oppfordret sterkt til å gjennomføre arrangementer og ha aktivitet til tross for smittevernsbegrensninger som gjør det krevende å ikke gå i minus. Hvorfor skal kulturbransjen, frivilligheten, samt de kulturaktørene som kun kan benytte seg av ordningen til frivilligheten, tørre å ta risikoen på å planlegge og avholde arrangementer, når de ikke vet om og når de kan få økonomisk støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Nobels Fredssenter forvalter det som Norge er kanskje mest kjent for i utlandet og har naturlig nok flest utenlandske besøkende. Sammenliknet med budsjett hadde de et tap i egeninntekter på 19,6 millioner i fjor, og fikk kun 1,9 millioner kroner i offentlig kompensasjon. De oppfylte alle kravene i tilskuddet på 35 MNOK som ble delt ut i mars, men fikk ingenting. Hvordan vil statsråden sikre at Nobels Fredssenter framover får de midlene de trenger til forsvarlig drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  I arbeidet med å halde nede koronapandemien kan det sjå ut som om ei restriktiv haldning til breddefotball og anna breddeidrett er blitt ein symbolsak for å vise at regjeringa er strenge. Kva korona-reglar gjeld for fotball på ulike nivå i Noreg, Sverige, Island, Danmark og Finland?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 22.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Vil statsråden sikre at innreiserestriksjoner for strengt nødvendig arbeidskraft praktiseres likt for kulturvirksomheter som for andre deler av næringslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 22.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Vil statsråden ta initiativ til å endre begrepet vi bruker for mennesker med nedsatt funksjonsevne endres fra psykisk utviklingshemmet til et mer passende begrep, og forstår statsråden at dette er viktig for dem det gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 22.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva er begrunnelsen for at det er gitt avslag på halvparten av søknadene, deriblant Violet Road sin, og ser ikke statsråden at mange i kulturbransjen føler seg lurt av hans oppfordringer og anbefalinger om å gjennomføre arrangement?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1916 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 14.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva gjør kulturministeren for å gi festivalene trygghet og forutsigbarhet, når vil festivalene få svar, og vil det komme en egen ordning retta mot de større festivalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1910 (2020-2021)

  Innlevert: 13.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 20.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Vil statsråden vurdere bedrede ordninger for arrangører av idrettsarrangement?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1909 (2020-2021)

  Innlevert: 13.04.2021

  Sendt: 13.04.2021

  Besvart: 20.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hvilke kriterier ligger til grunn for vurdering av søknadene i stimuleringsordningen, og hvor stor andel av de 1,415 mrd. som Stortinget har bevilget til stimulerings- og kompensasjonstiltak for kultur, er bevilget og utbetalt?