Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 75)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2078 (2021-2022)

  Innlevert: 16.05.2022

  Sendt: 16.05.2022

  Til behandling

  Kan statsråden akseptere redusert beredskap langs kysten, som følge av regjeringens manglende kompensasjon av pris- og kostnadsvekst?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2077 (2021-2022)

  Innlevert: 16.05.2022

  Sendt: 16.05.2022

  Til behandling

  Vil statsråden innrømme at koronastøtteordningene til kulturlivet har vært preget av løse rammer og vært mer generøse enn for det øvrige næringslivet og i noen tilfeller i tillegg blitt grovt utnyttet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2036 (2021-2022)

  Innlevert: 11.05.2022

  Sendt: 12.05.2022

  Til behandling

  Det er besluttet at gaveforsterkningsordninga skal avvikles og at de 70 millionene som har gått til denne posten skal fordeles etter tippenøkkelen. Hvilken effekt vil dette få når det gjelder fordeling mellom idrett og kultur?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2033 (2021-2022)

  Innlevert: 11.05.2022

  Sendt: 12.05.2022

  Til behandling

  Har kulturministeren vurdert en revidering, blant annet om flere prosjekter bør omfattes av ordningen, av gjeldende ordning for utsmykking av statlige bygg som er hjemlet i kongelig resolusjon av 5. september 1997?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2011 (2021-2022)

  Innlevert: 09.05.2022

  Sendt: 09.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Ytringsfrihet er et helt grunnleggende prinsipp i det norske demokratiet. Kan statsråden garantere at dette også gjelder i spørsmål om pengespill: Dette slik at representanter for utenlandske pengespillsaktører fritt kan uttale seg til media, delta i høringer eller møte med politikere, uten å bli møtt med reaksjoner fra offentlige tilsyn, og vil statsråden ta initiativ til å rydde opp i en slik uheldig praksis fra Lotteritilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1990 (2021-2022)

  Innlevert: 05.05.2022

  Sendt: 06.05.2022

  Besvart: 13.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hva gjør regjeringen for å tilgjengeliggjøre den norske filmarven for allmenheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1943 (2021-2022)

  Innlevert: 29.04.2022

  Sendt: 29.04.2022

  Besvart: 06.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Statsråden har bedt nasjonalbibliotekaren utrede en ny boklov. Vil utredningen sendes på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1915 (2021-2022)

  Innlevert: 26.04.2022

  Sendt: 27.04.2022

  Besvart: 04.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden vurdere å inkludere en større satsing på nasjonale og regionale tiltak som Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) og Spillhuset i Bergen i utviklingen av regjeringens varslede strategi for dataspillbransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1879 (2021-2022)

  Innlevert: 22.04.2022

  Sendt: 22.04.2022

  Besvart: 29.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for at DKS-arbeiderne raskt sikres sosiale rettigheter som pensjonsoppsparing, sykelønn, og ulykkesforsikring?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1845 (2021-2022)

  Innlevert: 17.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 26.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Mener statsråden at TV2 ivaretar sin rolle som allmennkringkaster når millioner av husstander er forhindret i å se kanalen i lengre perioder på grunn av konflikter med distributører?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2021-2022)

  Innlevert: 08.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 26.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden gjøre noe annet enn «å følge situasjonen nøye», for å hjelpe museene med sine ekstraordinære strømregninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2021-2022)

  Innlevert: 08.04.2022

  Sendt: 08.04.2022

  Besvart: 25.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statstråden ta initiativ til en NOU for musikknæringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1759 (2021-2022)

  Innlevert: 01.04.2022

  Sendt: 04.04.2022

  Besvart: 19.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Søknadsportalen for å søke kompensasjon for inntektstap grunnet Covid -19 er nå åpnet, men vekstbedrifter som billettselskapene opplever at perioden det skal beregnes inntektstap i forhold til gjør at de ikke får nytte av ordningen. Vil statsråden se på utformingen av beregningsmodellen for å vise til inntektstap og vurdere om det finnes andre mer hensiktsmessige måter å beregne reelt inntektstap som billettselskapene kan benytte seg av?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Framnes (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1665 (2021-2022)

  Innlevert: 24.03.2022

  Sendt: 25.03.2022

  Besvart: 01.04.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan ministeren gi ein oversikt pr. fylke av etterslepet på spelemidlar?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1590 (2021-2022)

  Innlevert: 16.03.2022

  Sendt: 16.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  For å sikre god ressursutnyttelse og løsninger som er relevante for institusjonene i arkiv, bibliotek og museum, er det viktig at arbeidsdelingen er tydelig og at det sikres medvirkning fra sektoren. Finnes det et felles målbilde og en tydelig arbeidsdeling for satsingene på digitalisering og nasjonale fellesløsninger for bevaring av og tilgang til digitale arkiv, og hvilke deler av kulturarven i henholdsvis arkiv, bibliotek og museum er det tenkt at Nasjonalbiblioteket skal digitalisere innenfor rammen av bevilgningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1586 (2021-2022)

  Innlevert: 15.03.2022

  Sendt: 16.03.2022

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 23.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil statsråden ta initiativ til å få vurdert om en gjenåpning av FM-nettet styrker vår sivile beredskap, og vil en slik vurdering være en del av mandatet til totalberedskapskommisjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2021-2022)

  Innlevert: 15.03.2022

  Sendt: 16.03.2022

  Besvart: 23.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Hva gjør regjeringen for å sikre på kort sikt at både mindre og større kommersielle kunst og kulturaktører ikke går tapt som følge av folks endrede kulturvaner i kjølvannet av pandemien, og hvilke planer foreligger for å gjenreise og styrke kulturbransjen på lengre sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1573 (2021-2022)

  Innlevert: 14.03.2022

  Sendt: 15.03.2022

  Besvart: 22.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Viser til forlengelsen av kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter for persontogselskapene. Denne ordningen forlenges på tross av at pandemirestriksjonene er avsluttet. Hvorfor forlenges ikke kompensasjonen for tapte billettinntekter i kulturlivet tilsvarende når folk på samme måte som de reiser mindre kollektivt benytter seg mindre av kulturtilbud, og sektorene har likartede utfordringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1509 (2021-2022)

  Innlevert: 08.03.2022

  Sendt: 09.03.2022

  Besvart: 16.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Lisensene for § 7-lotteriene er gitt under et lotteriregime der enerettsmodellen er lagt til grunn. Målet må være å få på plass rammebetingelser som bidrar til at aktørene og deres arbeid sikres de inntektene fra disse lotteriene som det hele tiden har vært meningen at de skal få. Vil kulturministeren være med på å legge til rette for at formålsmottagerne kan sikres inntekter fra lotteriene i tråd med intensjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1472 (2021-2022)

  Innlevert: 04.03.2022

  Sendt: 07.03.2022

  Besvart: 14.03.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Krigen i Ukraina er en humanitær og kulturell katastrofe. Den danske kulturministeren har oppfordret til å stoppe alt kultursamarbeid med det offisielle Russland, og kulturministeren i Sverige avslutter det kulturelle samarbeid med russiske myndigheter. Hva vil den norske kulturministeren gjøre overfor russiske myndigheter for å oppfylle de konvensjonene som Norge har ratifisert og hvordan kan Norge hjelpe til med å trygge kulturminnene og bygge identitet og demokrati nå og når krigen er over?