Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (1 - 20 av 151)
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2972 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Til behandling

  NRK har viktige samfunnsoppdrag som er nedfelt i NRK-plakaten. De skal blant annet formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer, fremme nye talenter og sørge for at minst 40 pst av det frie programbudsjettet for TV skal legges ut til eksterne produsenter. Under Arendalsuka kom det frem at mindre og nye produsenter opplevde det som vanskeligere i dag å få avtale med NRK. Hvordan vil statsråden sørge for at det ikke bare er de etablerte og samme produsentene som får oppdrag og avtale med NRK?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2973 (2020-2021)

  Innlevert: 12.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Til behandling

  I lys av e-posten jeg referer til fra en norsk bank til en borger datert 1.september, vil regjeringen likevel følge opp min tidligere anmodning om å informere bankene raskt ((gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2971 (2020-2021)

  Innlevert: 12.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Til behandling

  Om en norsk borger overfører penger til egen konto/e-wallet i et lovlig utenlandsk e-pengeforetak registrert i et EU-land, finnes det lovhjemmel for å regne dette som betaling til/fra eller på vegne av et spillselskap (?), og mener statsråden at et britisk, tysk eller frankregistrerte pengeforetak som ikke operer i Norge er pliktig til å følge norsk lovgivning for at nordmenn skal kunne overføre penger til egne kontoer i slike foretak?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2955 (2020-2021)

  Innlevert: 07.09.2021

  Sendt: 07.09.2021

  Besvart: 14.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Er statsråden samd i at det er viktig å realisere byggjinga av det planlagte verdensarvsenteret på Urnes slik at det kan opne som planlagd i 2024? Vil statsråden ta initiativ til å sikre den naudsynte statlige støtta for å realisere desse planane?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2944 (2020-2021)

  Innlevert: 05.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Besvart: 14.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Stortinget har vedtatt og bevilget penger til oppstart av nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Regjeringen holder fremdeles tilbake pengene som er bevilget til tross for at det er kommet til enighet mellom NSM og Anno museum om styrking av det faglige samarbeidet der Anno museum inngår i styringsgruppe for planprosjektet. Hva er grunnen til treneringen nå og vil statsråden sørge for at midlene til oppstart av nytt museumsbygg blir frigitt umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2898 (2020-2021)

  Innlevert: 29.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Mener statsråden at å nekte nordmenn transaksjoner til egne kontoer/e-walleter i utenlandske pengeforetak som de norske borgerne selv styrer bruken av, er det samme som å stoppe bet.transaksjoner til/fra pengespill uten norsk tillatelse eller «andre foretak» som formidler slike transaksjoner på vegne av spilloperatører, og mener statsråden at det norske betalingsformidlingsforbudet også må følges av e-pengeforetak i andre land (ref. statsrådens sitat om «næringsdrivende sitt ansvar" som er gjengitt nederst i begrunnelsen under)?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2860 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 30.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Er ministeren positiv til at for eksempel Oseana kultursenter kan videreutvikle OseanaLIVE til et nasjonalt prosjekt slik at flere mennesker på helseinstitusjoner kan få ta del i disse kulturopplevelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2821 (2020-2021)

  Innlevert: 15.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren påse at loven (ref. betalingsformidlingsforbudet) følges slik den var ment og at det ikke fattes vedtak mot at norske borgere kan overføre midler til sine egne lovlige kontoer/lommebøker i e-pengeforetak som faller inn under andre lovlige jurisdiksjoner enn den norske, og vil han informere kulturdepartementet og lotteritilsynet om feilaktige vedtak overfor selskaper som ikke tilbyr direkte transaksjoner mellom norske finansinstitusjoner og spillselskaper uten norsk lisens?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2811 (2020-2021)

  Innlevert: 14.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Er det meningen at stimuleringsordningen skal skape stor utrygghet hos aktørene slik at de ikke tør å arrangere, og hva konkret vil kulturministeren gjøre for å fjerne denne utryggheten for kulturarrangørene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2797 (2020-2021)

  Innlevert: 13.08.2021

  Sendt: 13.08.2021

  Besvart: 20.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det bes om en oversikt over hvor stor del av hhv. kunstnerstipend, innkjøpsordningene for litteratur, støtte fra Norsk kulturfond, utdelinger fra Fond for lyd og bilde, utdelinger til kulturvern, Kulturrådets egne administrasjonskostnader, utdelinger fra Norsk filminstitutt, Norsk filminstitutts egne administrasjonskostnader samt andre kulturtilskuddsordninger som tilfalt institusjoner eller innbyggere i hvert av landets tidligere 19 fylker i hhv. 2013, 2019 og 2020.
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2733 (2020-2021)

  Innlevert: 04.08.2021

  Sendt: 05.08.2021

  Besvart: 12.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Det er meldt at det skal utarbeides en statusrapport og en politikk for uthavnene langs kysten. Kan statsråden gi en oversikt over hvor arbeidet med en politikk for uthavnene står, hva som så langt er tenkt vil de de vesentlige momentene i en slik politikk og plan, hvem vil være aktuelle aktører å invitere til å delta i dette arbeidet og anslagsvis når kommer planen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2725 (2020-2021)

  Innlevert: 03.08.2021

  Sendt: 04.08.2021

  Besvart: 12.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvilke givere har utløst midler fra gaveforsterkningsordningen, med hvilke formål, beløp og hva er den offentlige forsterkning i tida ordningen har eksistert?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2721 (2020-2021)

  Innlevert: 03.08.2021

  Sendt: 03.08.2021

  Besvart: 10.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hvor store statlige midler gikk til hvert av formålene kulturbygg, museer og festivaler i hhv. 2013, 2019 og 2020, og hvor stor andel gikk for hvert av disse formålene for hvert av disse årene til hvert av Norges tidligere 19 fylker?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2714 (2020-2021)

  Innlevert: 01.08.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren ta initiativ til at samlingane på Brandal løftast opp til å bli eit nasjonalt senter med årlege løyvingar over statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2712 (2020-2021)

  Innlevert: 01.08.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Står statsråden ved sitt skriftlige svar til meg på spørsmål datert 27. juni i år, og er han enig i at norsk pengespill-lovgivning ikke kan hindre nordmenn i å overføre penger til egne kontoer eller lommebøker i lovlige utenlandske e-pengeforetak (hvor det er kunden selv som bestemmer hva han eller hun i fremtiden velger å bruke pengene til)?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2661 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 07.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva er statsrådens råd til vedkommende som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet som er skattepliktig i Norge, men som har fått sine norske bankkontoer stengt ned og kundeforhold til banken avsluttet som følge av lovlig pengespill i utlandet, for å ta med seg gevinsten hjem (vil f.eks. statsråden anbefale vedkommende å ta med kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet), og vil statsråden sørge for at denne borgeren kan få gjøre opp skatteandelen av gevinsten på samme vis?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2660 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 07.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil regjeringen sørge for at bankene raskt (gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) blir informert om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2634 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Dette er ikke et helsespørsmål, men handler om diskriminering av folkevalgte med funksjonsnedsettelser. Det er et demokratisk problem at funksjonshemmede er underrepresentert i folkevalgte organer. Mange er avhengig av BPA for å kunne delta. Nå kutter flere kommuner i innvilgede timer, slik at folkevalgte må si fra seg sine verv. Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette skjer og sikre at folkevalgte med funksjonsnedsettelser ikke hindres i å inneha sine folkevalgte verv pga. mangel på nødvendig assistanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2630 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Når kommer stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning, og hvorfor er den ikke kommet til nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2619 (2020-2021)

  Innlevert: 27.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 30.06.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Statsråden har for over et år siden annonsert en statlig strategi for folkemusikk og folkedans, og i den nylig Museumsmeldingen er det gjentatt at regjeringen skal utarbeide en slik strategi. Hva er gjort for å få ferdig strategien siden statsråden annonserte den, og når forventes den å være klar?