Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kultur- og likestillingsministeren KUKUD (141 - 4 av 4)
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  I Hurdalsplattforma set AP og SP fram at kulturbudsjettet skal auke til 1 % av statsbudsjettet. For 2021 er kulturbudsjettet på litt over 23,6 milliardar. Det er likevel eit ope spørsmål om kva som skal inkluderast i reknestykket når denne lovnaden skal møtast. Skal til dømes avsetningar til mediepolitikken vere ein del av dette; for 2021 - kva prosent utgjer dei 23,6 milliardane som er sette av i år, og vil statsråden halde krisemidlar i samband med pandemien utanfor reknestykket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 22.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Anerkjenner regjeringen at det utelukkende finnes to biologiske kjønn, mann og kvinne?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Besvart: 14.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Hva er grunnen til at kulturministeren ikke har uttalt seg eller kondolert etter bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:4 (2021-2022)

  Innlevert: 11.10.2021

  Sendt: 11.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 12.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  Ser finansministeren noen som helst problematiske sider, prinsipielle innvendinger eller andre urettferdigheter ved at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige ervervede pokergevinster i utlandet, som de er pliktige til å betale skatt av i Norge, til sine norske bankkontoer, og mener han at det bør foretas regelmessige justeringer som gjør at nordmenn får lov å overføre disse lovlige ervervede gevinstene til sine kontoer i Norge (spesielt i lys av at de må skattes av)?