Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 20 av 48)
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:979 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Mener statsråden det er rett å bare vurdere simultanteksting i hvert enkelt tilfelle, eller ser statsråden at det kan være viktig å sørge for at dette faktisk gjøres i hver pressekonferanse slik at man sikrer at budskapet når bredest mulig ut til befolkningen, og hvordan vil statsråden sørge for at det blitt gitt tilstrekkelig god informasjon på flere språk i tilknytning til regjeringens korona-pressekonferanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Besvart: 19.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  I behandlingen av siste statsbudsjett ble det vedtatt at det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg, der blant andre KS og PBL skal delta. Utvalget skal utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheter for lån i Husbanken. Kan statsråden redegjøre for hvor langt man har kommet i arbeidet med utvalget, og når vi kan regne med å få konklusjonene fra utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:897 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 19.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Den nye eksamensformene i matematikk har møtt sterk og alvorlig kritikk fra organisasjoner, lærere og fagmiljøene. Vil statsråden ta kritikken på alvor og ta grep for å sikre en bedre og mer gjennomarbeidet eksamensform, og at det gjennomføres grundige utredninger og kontrollerte forsøk slik at en ny eksamensform ikke fremstår som et rent eksperiment?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:894 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 13.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan statsråden avklare når Stortinget kan forvente å få de lenge varslede endringene i barnehageloven, om regulering av private barnehager, til behandling og eventuelt begrunne hvorfor endringene som allerede har vært på høring ikke kan fremmes for Stortinget nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:882 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 13.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Bergensavisen har avdekket at minst ti kristne, private grunnskoler og videregående skoler i Bergen og Hordaland ikke ansetter lærere som lever i homofilt samliv. Mener statsråden at disse skolene bryter arbeidsmiljøloven og lov om likestilling og diskriminering, og støtter statsråden at skoler som praktiserer med slike verdidokumenter som frarøver ansatte muligheten til å leve i homofilt samliv, får offentlig statsstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:773 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 16.12.2020

  Besvart: 06.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener statsråden de store gevinstene eiendomsvirksomhetene til private barnehageselskaper henter inn ved videresalg av eiendommer de i sin tid mottok gratis eller til svært lav pris av kommunen kan være ulovlig statsstøtte til kommersiell eiendomsvirksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:766 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan ministeren gjøre greie for ordningen for finansieringen av de private skolene vi har i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:757 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvilken plan har regjeringen for å øke antallet helsesykepleiere for å møte behovet ute i kommunene, er det vurdert opprettet flere utdanningssteder og en økning i antall plasser og er det foretatt risikovurdering på nasjonalt hold med tanke på avvik i tjenestetilbudet på de lovpålagte oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:734 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvor mange tester, kartlegginger og undersøkelser er satt i gang fra nasjonalt hold gjennom Kunnskapsdepartementet og/eller Utdanningsdirektoratet i grunnskolen fra 2013 til og med dags dato, hvem har gjennomført dem, hvor lenge har de vart, og hva har vært formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:726 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 23.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Allerede i mai 2018 uttalte regjeringa at dagens regelverk er utdatert, men regjeringa har ikke klart å levere helhetlige forslag endringer i barnehageloven. Nå har regjeringspartiene og FrP vedtatt å sette ned et utvalg med bl.a. PBL (Private barnehagers landsforbund) som skal utrede finansieringen av private barnehager. Kommer regjeringa til å vente med forslag til endringer i barnehageloven til utvalget, som inkluderer de kommersielle barnehagers egen interesseorganisasjon, har sett på det for regjeringa og FrP først?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:698 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Elever som går på VGS linjen Hverdagslivstrening (HT) er elever som kan ha noe ekstra utfordringer, men linjen kodes som studiespesialiseringslinje. Dermed faller elevene inn under laveste sats når det gjelder utstyrsstipend, selv om de har behov for tilpasset eller mer utstyr enn elever på studiespesialisering. Hva vil ministeren gjøre for at disse elevene ikke skal måtte belastes for nødvendig utstyr på grunn av en regel-bestemmelse som ikke tar hensyn elevens behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:684 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 16.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  22. nov. varslet regjeringen at de vil innføre fritt skolevalg i hele landet, men at det skal være mulighet for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder. UDIR skulle få i oppdrag å utrede ny modell i tett samarbeid med KS. Etter hva jeg har forstått er ikke dette arbeidet påbegynt. Har saken høy prioritet hos politisk ledelse, og er det fortsatt realistisk at nytt regelverk skal kunne fastsettes våren 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:682 (2020-2021)

  Innlevert: 09.12.2020

  Sendt: 10.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener statsråden dagens regelverk og retningslinjer for friskoler sikrer at det kan føres effektivt tilsyn med friskolers bruk av offentlig tilskudd og skolepenger, og at loven godt nok kan håndheves i tråd med Stortingets intensjon om at offentlig tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:667 (2020-2021)

  Innlevert: 07.12.2020

  Sendt: 08.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan ministeren beskrive hva som gjøres konkret i arbeidet med fremtidig organisering av Statped, er det en riktig konklusjon at det jobbes for at Statped blir et nytt fagdirektorat, hvilke vurderinger er isåfall gjort for å forhindre byråkratisering og sentralisering og hvor er dette direktoratet tenk opprettet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:629 (2020-2021)

  Innlevert: 02.12.2020

  Sendt: 02.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Saken om friskolene drevet av Guds Menighet ser ut til å være ett eksempel på at integrering bør ha en bredere betydning i friskoleloven, og at det er behov for en presisering og tydeliggjøring i dagens regelverk. Vil statsråden sikre at integrering, i bred forstand, er en forutsetning for at friskoler ikke bare kan godkjennes, men også for at godkjente skoler kan motta årlige tilskudd, og at dette føres tilsyn med?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:591 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Besvart: 03.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  En rekke yrkesfaglige utdanningsprogram kan bli tilbudt i videregående opplæring vg2, med utgangspunkt i vg1 håndverk, design og produktutvikling, som igjen kan gi elever et stort utvalg av svennebrev. Det er små fagmiljø innen flere av fagene, som viderefører verdifull kompetanse. Har statsråden en oversikt over hvilke håndverksfag vg2 som blir tilbudt hvor, antall elever som kan gå ut i lære, og antallet elever som fullfører med ett av de nærmere 50 mulige svennebrevene?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2020-2021)

  Innlevert: 26.11.2020

  Sendt: 27.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  NRK Brennpunkt avdekker alvorlige varsler mot to kristne privatskoler i Lofoten drevet av Guds Menighet. Barns grunnleggende rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen kan være brutt. Vil statsråden se til at det gjennomføres oppsøkende tilsyn på skolene for å snakke med barna, og vil statsråden se til at privatskoler som bryter barns grunnleggende menneskerettigheter mister sin offentlige tillatelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:571 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Dersom endringer i gjeldende smitteregler må varsles på fredager, er det mulig å gi kommunene et forvarsel, f.eks. et døgn tidligere, slik at ansatte og administrasjon kan få lenger tid på forberedelser og til å bruke arbeidstid på å forberede smitteverntiltak før helga?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:570 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  NRK Brennpunkt har i saken «isolerer barn på statens regning» avslørt alvorlige varsler mot privatskolene til Guds menighet i Lofoten. Hvordan vil statsråden følge opp bekymringsmeldingene og avsløringene som nå er kommet frem, og kan vi nå forvente et grundig tilsyn av skolene fra UDIR?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:569 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Besvart: 01.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hvilke juridiske vurderinger er gjort av KD som har ført til konklusjonen at: “Innføring av ny nasjonal inntaksordning, kan fastsettes av Kunnskapsdepartementet gjennom endret forskrift til opplæringsloven. Og så lenge det ikke dreier seg om en lovendring, er det ikke noe krav om å involvere stortinget i beslutningsprosessen”, og vil denne juridiske vurderingen bli offentlig?