Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kunnskaps- og integreringsministeren KUNDI (1 - 20 av 139)
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2941 (2020-2021)

  Innlevert: 04.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Besvart: 13.09.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Vil statsråden sørge for at de som ønsker å motta Bibelen kan få dette, slik det har vært tradisjon for?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2939 (2020-2021)

  Innlevert: 03.09.2021

  Sendt: 06.09.2021

  Til behandling

  Er regnestykket, slik olje- og energiministeren har presentert oppkjøpet av private barnehager i Oslo og Bergen en korrekt fremstilling, kan statsråden informere om beregninger på de ulike tilskuddene som går til private kommersielle barnehager basert på størrelsen på barnehagene i Espira Økern (144 plasser) og Akasia-barnehagene (over 1200 plasser), og om ikke de årlige utgiftene det offentlige har knyttet til å ha kommersielle aktører i barnehagesektoren vil overgå summen av disse investeringene over tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2868 (2020-2021)

  Innlevert: 25.08.2021

  Sendt: 25.08.2021

  Besvart: 01.09.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  For mange skoler blir lagt ned, i en tid der skole og utdanning er viktigere enn noen gang. Tallene for 2020-2021 viser at 39 skoler ble lagt ned, publisert av Udir 25.8.21. Over tid har det blitt nesten 10 % færre skoler i Norge. Hvor mange av disse ligger langt eller lengst unna kommunehuset og kommunesentrum, og hvor lang reisevei mener statsråden det er forsvarlig at enkelt-elever har til skolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2828 (2020-2021)

  Innlevert: 17.08.2021

  Sendt: 17.08.2021

  Besvart: 24.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Ser statsråden at det kan være problematisk at PBL utnytter barnehage-hjem-samarbeidet til å få foreldre til å innta et bestemt politisk standpunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2799 (2020-2021)

  Innlevert: 13.08.2021

  Sendt: 13.08.2021

  Besvart: 24.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva var de samlede kostnadene i utbetalt kapitaltilskudd til private barnehager i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2794 (2020-2021)

  Innlevert: 12.08.2021

  Sendt: 13.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Det er gjentatte ganger blitt etterlyst framdrift i saken om MUF-erne og at disse sakene nå må bli løst. Det er derfor behov for å få fakta i saken. Hvor mange årsverk UDI faktisk bruker på disse sakene nå, hvor lang er den gjennomsnittlige saksbehandlingstid per søknad og når vil sakene være ferdigbehandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2790 (2020-2021)

  Innlevert: 11.08.2021

  Sendt: 12.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Viser til forliket inngått mellom staten og Akademiet. Hva er begrunnelsen for at tilsynssaken ble avsluttet og at "eventuelle nye tilsyn med skolene i hovedsak vil rette seg mot forhold fremover i tid"? Ber videre om innsyn i forliket og eventuelle andre forlik inngått med privatskoler etter Stortingets forretningsorden §§ 74 Begjæringer om dokumentinnsyn
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2785 (2020-2021)

  Innlevert: 10.08.2021

  Sendt: 11.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Friluftslivsfag er utviklet ved Knut Hamsun vgs i Nordland gjennom en vellykket forsøksperiode. Det forventes en vurdering og godkjenning av læreplanene raskt. Ministeren har tidligere svart at en vurdering av friluftslivfag som et nytt programområde ikke vil skje før etter at stortingsmelding om videregående opplæring er lagt fram våren 2021. Meldingen ble behandlet i stortinget i juni. Kan ministeren nå gjøre rede for hvordan godkjenningen gjennomføres, og hvordan tidslinjen er for å ta friluftslivsfag inn i det nasjonale læreplanverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2748 (2020-2021)

  Innlevert: 06.08.2021

  Sendt: 06.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva var resultatet av forliket mellom staten og Akademiet, hva var kostnadene og antall arbeidstimer for staten (og innleide aktører) i forbindelse med tilsyn og rettssak og har staten inngått avtale med Akademiet om at perioden 2014-2021 er unntatt muligheter for tilsyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2727 (2020-2021)

  Innlevert: 03.08.2021

  Sendt: 04.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Manglende tilskuddsordning har vært regjeringas unnskyldning for å ikke bidra til å finansiere byggingen av Sjunkhatten folkehøgskole, til tross av at en samlet komite har bedt regjeringa finne en løsning for å bidra med å realisere Sjunkhatten fhs. I 2020 stemte regjeringspartiene mot et forslag i Stortinget som kunne gitt Sjunkhatten fhs. finansiering. Har regjeringa med viten og vilje holdt ildsjelene bak Sjunkhatten fh.s for narr i flere år, og gjemt en eventuell løsning for realisering som et utspill i valgkampen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2724 (2020-2021)

  Innlevert: 03.08.2021

  Sendt: 03.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  24/3-21 vedtok flertallet i Vefsn kommunestyre å legge ned Elsfjord skole, med virkning fra 1/8-21. På bakgrunn av tidligere søknad har Elsfjord Montessoriskole kontaktet Udir. for å be om raskere saksbehandling av ny søknad, fra 2021. Udir. skriver i e-post 26/3-21 at Udir. kan i særlige tilfeller fastsette andre frister. Søknad ble sendt 11. april, og siden da kan det virke som om udir trenerer saker. Syns statsråden det er greit at Udir, på denne måten, overkjører?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2674 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 09.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan statsråden fremskaffe informasjon om hvor mange elever definert som mobbere som er vedtatt flyttet etter at strengere mobbelov ble innført, og kan statsråden fremskaffe informasjon om hvor mange mobbeofre som i samme periode selv har flyttet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2632 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Nærskoler har en stor verdi. For mange nærskoler blir lagt ned. Hvor stor kostnad er det nasjonalt knytta til skoleskyss i henholdsvis grunnskole og videregående skole, hvilke tiltak har regjeringa gjort for å bevare flere nærskoler, og vil det ikke være samfunnsnyttig å sikre bedre finansiering av nærskoler framfor å tvinge flere over i skoleskyss med lang reisevei til og fra skolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2609 (2020-2021)

  Innlevert: 27.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva er provenyeffekten av å innføre et krav om 50 % barnehagelærere og 25 % fagarbeidere i norske barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2604 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener regjeringen det er «rimelig» at en eier tar ut 6,4 millioner i lønn, i tillegg til 3,2 millioner i utbytte og 10,3 millioner på transaksjoner med nærstående selskap i løpet av et år hvis man har fått 58 207 356 millioner i støtte for drift av 6 barnehager, og hva vil regjeringen gjøre for å forsikre at tilfeller hvor det kan være tvil om barnehagelovens tidligere krav om et «rimelig» årsresultat eller gjeldende krav om transaksjoner med nærstående blir tilstrekkelig undersøkt og fulgt opp og loven håndhevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2602 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva er det økonomiske anslaget ved å rekommunalisere kommersielle barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2569 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener statsråden det er rimelig at skoler med lavere andel innvandrere får et dårligere skoletilbud ved at de får vesentlig lavere budsjetter, og hvordan mener statsråden vi kan sikre at alle elver har lik tilgang på undervisningsmateriell og lignende, uavhengig av bosted?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2539 (2020-2021)

  Innlevert: 21.06.2021

  Sendt: 22.06.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Hva er provenyeffekten av å innføre et tilbud om gratis skolefrokost hver dag på 5.-7. trinn?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2538 (2020-2021)

  Innlevert: 21.06.2021

  Sendt: 22.06.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Kan departementet beregne hva som vil være provenyet av makspris i barnehage, gitt makspris i barnehagen på 2002-nivå, altså 3135 kr, hvor kostpenger er inkludert?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2516 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Viser til svar på spm. 15:1713 (2020-2021). Tall fra UDI viser at i sakene om tilbakekall av statsborgerskap har de fleste en botid på mellom 10 og 20 år. I behandlingen av representantforslaget om foreldelsesfrist i disse sakene ble det fra regjeringspartiene vist til at forholdsmessighetsvurderingen ville ivareta intensjonen med en foreldelsesfrist. Praksisen nå tyder på at det ikke er tilfelle. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at botiden tillegges mer vekt enn det som nå synes som tilfelle?