Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 53)
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Besvart: 03.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange tonn overskuddsvarer av tekstil og klær som hvert år genereres i varehandelen, samt andelen av dette som henholdsvis forbrennes, går til deponi, gjenvinnes, ombrukes og doneres til veldedige formål?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 10.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden legge fram en oversikt over alvorlige og dødsulykker knyttet til vannscooter og fritidsbåter årlig siden 2014, og vise til årsakene til selve dødsulykkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvem har sikringsansvaret for nedlagte gruver, og hvilke ressurser er tilgjengelig for å åpne opp slike områder for publikum?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 01.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvorfor har ikke regjeringen sørget for at krav om lærlinger etterleves?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2018-2019)

  Innlevert: 12.06.2019

  Sendt: 13.06.2019

  Besvart: 20.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er videre beslutningsprosess etter endt høring, og vil beslutningen bli fattet av næringsministeren, arbeids- og sosialministeren, regjeringen i plenum eller vil endringer i regelverket bli sendt til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2018-2019)

  Innlevert: 04.06.2019

  Sendt: 04.06.2019

  Besvart: 12.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete tiltak vil myndighetene iverksette for å "legge til rette" for at utviklingen av norsk reiseliv skal bli både lønnsom og bærekraftig de neste årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1675 (2018-2019)

  Innlevert: 22.05.2019

  Sendt: 22.05.2019

  Besvart: 31.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva har statsråden gjort for å følge opp Veikart for bærekraftig reiseliv, og hvilke konkrete planer har han for den videre oppfølgingen i denne regjeringsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1669 (2018-2019)

  Innlevert: 21.05.2019

  Sendt: 21.05.2019

  Kan jeg be om en fullstendig oversikt over alle saker som er meldt til EFTAs overvåkingsorgan etter kapittel VI i Lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1637 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Besvart: 24.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  For at Norge via Andøya Space Center (ASC) skal kunne ta posisjonen som oppskytningsbase for bæreraketter for småsatellitter haster det å få statens finansieringsbidrag på plass. Stortinget går nå fra hverandre og møtes ikke igjen før i oktober. Når forventer regjeringen å ha ferdigbehandlet ASC sin henvendelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1592 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 20.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Et innlegg i Fri Fagbevegelse 1. mai omtaler et mulig “smutthull” i refusjonsordningen. Har det vært en endring av praksis for ordningen, og hva er statsrådens kommentar til dette innlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 16.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hydro står for verdens mest energi- og miljøeffektive produksjon av aluminium. Fellesskapet har gjennom Enova gitt 1,55 milliarder i investeringsstøtte i 2017 for å utvikle teknologipilot på Karmøy. Hydro har nå utlyst et anbud for sjøtransport av aluminium. Det er et stort anbud av 10 års varighet, som gir mulighet til utvikling av nye miljøvennlige skip, men miljø er kun vektet med 4 %. Staten og Folketrygdfondet er største aksjonærer. Har ministeren synspunkter på at miljø ikke blir vektet høyere av Hydro?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1552 (2018-2019)

  Innlevert: 02.05.2019

  Sendt: 03.05.2019

  Besvart: 10.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Flere klynger nærmer seg slutten av perioden med støtte samtidig som regjeringen har en gjennomgang av hele virkemiddelapparatet. Dette skaper stor usikkerhet blant bedrifter og andre involverte aktører, noe som er svært uheldig. Hvordan sikrer ministeren videreføring av vellykkede klynger mens gjennomgangen pågår og frem til eventuell ny virkemiddelstruktur er bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1520 (2018-2019)

  Innlevert: 26.04.2019

  Sendt: 29.04.2019

  Besvart: 07.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom ikke Norske Skog Saugbrugs får innvilget CO2-kompensasjon, hvilke andre tiltak vil statsråden da ta i bruk for å styrke konkurransekraften og økonomien til virksomheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1324 (2018-2019)

  Innlevert: 27.03.2019

  Sendt: 27.03.2019

  Besvart: 02.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Stortinget har ei rekkje gonger peika på at statens leiarlønninger skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønsleiande – og det skal leggjast vekt på moderasjon. Meiner næringsministeren sluttpakkane som leiinga i Telenor ga to tidlegare, sentrale medarbeidarar er i tråd med Stortingets føringer ved å gje desse sluttpakkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1293 (2018-2019)

  Innlevert: 22.03.2019

  Sendt: 25.03.2019

  Besvart: 01.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I eierskapsmeldingen blir det uttrykt forventning om at selskaper med internasjonal virksomhet søker å unngå å benytte skatteparadiser som ikke følger standardene til Global Forum om transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker og som ikke vil inngå skatteopplysningsavtaler med Norge. Hvilke land/jurisdiksjoner oppfyller ikke disse kriteriene per i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1292 (2018-2019)

  Innlevert: 22.03.2019

  Sendt: 25.03.2019

  Besvart: 01.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Argentum oppgir på sine hjemmesider at de er investert i 134 fond. I hvilke jurisdiksjoner er disse fondene registrert, og jeg ber også om en oversikt over størrelsen på investeringene fordelt på de aktuelle jurisdiksjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2018-2019)

  Innlevert: 18.03.2019

  Sendt: 18.03.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 25.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er digitaliseringsministerens posisjon i debatten om å regulere de globale teknologigigantene, og hvilke konkrete nasjonale og internasjonale initiativ har han og regjeringen tatt for å unngå digitale monopoler, sikre konkurransen og unngå uønsket maktkonsentrasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1212 (2018-2019)

  Innlevert: 13.03.2019

  Sendt: 13.03.2019

  Besvart: 20.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden skaffe en oversikt over alle navneskifter som har skjedd i de siste 15-20 årene innenfor offentlig sektor, altså etater, virksomheter, direktorater, selskaper osv., og gjerne ta med kostnader på noen av de største endringene hvis mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1164 (2018-2019)

  Innlevert: 07.03.2019

  Sendt: 07.03.2019

  Besvart: 14.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er det reelle innholdet i de foreslåtte endringene i reglene for meldeplikt mht. tjenestereglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1132 (2018-2019)

  Innlevert: 04.03.2019

  Sendt: 04.03.2019

  Besvart: 12.03.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden at sikkerheten på ferjer i Norge er god nok, vil statsråden be Sjøfartsdirektoratet foreta en grundig gjennomgang av sikkerheten på ferjer i Norge, herunder hvilke konsekvenser redusert bemanning har hatt for sikkerheten, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette for å bedre sikkerheten på ferjer i Norge?