Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2073 (2017-2018)

  Innlevert: 17.08.2018

  Sendt: 17.08.2018

  Til behandling

  Statsråden skryt ofte av at det er forenkla for næringslivet med 15 milliardar kroner sidan 2011. Kan statsråden leggja fram eit detaljert oversyn over korleis ein kjem fram til talet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2017-2018)

  Innlevert: 29.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kva er status i arbeidet med å avvikla den norske koldrifta på Svalbard og kva er no anslaget for kostnadane ved opprydding?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kan statsråden informere om begrunnelsen for at statlige organer fortsatt utformer anbud som effektivt ekskluderer mindre og mellomstore leverandører på hotell/overnatting/konferansemarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1877 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Næringsministeren sa i sin tale på Eierskapskonferansen 12. juni 2018 at han "tar signalet" fra bedriftsledere om at staten har en eieroppfølging som handler for mye om politiske spørsmål og for lite om verdiskaping "på alvor". Hvordan stiller statsråden seg da til Riksrevisjonens kritikk av det statlige eierskapet som hovedsakelig fokusert på selskapenes finansielle resultater og lite tydelige forventninger til sektorpolitiske mål?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1853 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 25.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva tid vil utgreiinga om norske løns- og arbeidsvilkår i norske farvann vera ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 20.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Transport og sjøvettopplæring i leirskoler og skoleressurssenter blir gjort ved hjelp av småbåter over hele landet. Sjøfartsdirektoratet har definert denne type transport og opplæring som næringsvirksomhet, og krever derfor at bruken av disse skal drive etter den såkalte 12 passajersforskriften, altså skipssikkerhetsforskriften. Vil ministeren ta initiativ til å endre dette, slik at disse kan følge "Lov om fritids- og småbåter"?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 22.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er status i utredningsarbeidet og når vil det bli innført et grunder - og investorvisum?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1778 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å ivareta og videreutvikleanleggsspesifikk nukleær kompetanse ved Haldenreaktoren i årene frem mot en eventuell dekommisjonering er mulig og har NFD gitt noen føringer overfor IFE når det gjelder muligheter for å opprettholde drift i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1765 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Direktoratet for Mineralforvaltning (DFMF)har avslått å ta ansvar for lukking av synkehull som har oppstått etter at Killingdal gruver ble nedlagt. Hullet er delvis åpent etter at midlertidig lukking på overflaten er ødelagt. DFMF mener lukking er grunneiers ansvar. Grunneier, Østsida Utmarkslag SA, var imidlertid ikke involvert i opprydningen etter stopp av drift i 1986 og kan derfor ikke pålegges dette. Vil statsråden medvirke til at staten tar ansvar i denne saken og bidrar til sikker lukking av hull etter gruvedriften?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 05.06.2018

  Besvart: 11.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nordisk møbelindustri er blant de mest miljøbevisste i verden, og etterlyser at de offentlige anbudene stiller konkrete miljøkrav som fremmer innovasjon og åpen konkurranse med lave transaksjonskostnader. Det florer med ulike merkeordninger, som er kostbar og krevende å kvalifisere seg til. Det bør også stilles krav om sosial bærekraft, kvalitet og levetid. Hvordan vil ministeren sikre konkurranse på like vilkår ved at det konkurreres på objektive miljøprestasjoner og ikke på ulike miljødokumentasjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1683 (2017-2018)

  Innlevert: 29.05.2018

  Sendt: 29.05.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 05.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke rutiner har Sjøfartsdirektoratet for registrering av et skip i NIS som direktoratet på forhånd har fått bekymringsmelding om skal operere i strid med fartsområdebegrensningene for cruiseskip i NIS, og hvordan følges en bekymringsmelding opp etter at fartøyet har startet den ulovlige seilasen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1664 (2017-2018)

  Innlevert: 25.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 01.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva er Color Line si konkurranseulempe med å vera registrert NOR framfor DIS i årene 2014, 2015, 2016 og 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1656 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 01.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kabotasje med utenlandske sjåfører og biler er et stadig økende problem i transportsektoren. Transportselskapet Bring er et heleid datterselskap av det helstatlige selskapet Posten Norge. Brings virksomhet er konsentrert til Norden. I Norge er Bring den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene. Hvor stor andel av Brings transporter i Norge foregår med utenlandske sjåfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1640 (2017-2018)

  Innlevert: 23.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 29.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har statsråden i dag en løsning eller alternativ plan på fjerning av det radioaktive avfallet knyttet til Søve gruver på Ulefoss, og vil statsråden sørge for at de berørte partene, Telemark fylkeskommune og Nome kommune, holdes løpende orientert om framdriften i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1639 (2017-2018)

  Innlevert: 23.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 29.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen håndtere at norske rederier flagger ut skip for å seile under bekvemmelighetsflagg i norske farvann og mellom norske havner?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1591 (2017-2018)

  Innlevert: 15.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Besvart: 25.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  En form for fellesgodefinansiering har vært tema flere ganger i Lofoten. Men Lofotrådet har fått avslag på et nasjonalt prøveprosjekt i Lofoten med turistskatt. Forslaget om statlig ordning har òg fått tommelen ned. Hvis dette ikke er svaret på hvordan løse utfordringen for steder med store turststrømmer blir spørsmålet, hva ministeren mener er svaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1458 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 08.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nordic Mining har planer om gruvedrift i Naustdal. Selskapet har ennå ikke søkt om driftskonsesjon. Det viser seg nå at grunneierne i området har samarbeid med Arctic Mineral resources om utvinning av granat. Dette er et mineral grunneierne har rettigheten til. Mineralloven slår fast at dersom grunneiere kan utvinne mineraler de har rettigheter til, skal de få gjøre det, ikke Nordic Mining. Hvordan ser næringsministeren på forholdet mellom Nordic Minings planer og planene til Arctic Mineral Resources?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1416 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Besvart: 04.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Tillitsvalde i Tekna Rolls Royce Marine kan fortelje om at det er vanskeleg å få støtte til større og meir omfattande prosjekt som skapar innovasjon på systemnivå. Vidare at det er vanskeleg å få støtte som stor bedrift. Kva er statsråden si vurdering av dette, og vil han eventuelt gjere noko for å betre situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2017-2018)

  Innlevert: 24.04.2018

  Sendt: 24.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er snart ett år siden et samla Storting ba regjeringen utrede muligheten til å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, slik Stoltenberg II-regjeringen la opp til i sin siste handlingsplan mot sosial dumping i 2013. Kan statsråden berolige oss med at arbeidet er i gang - og at regjeringen faktisk ønsker å gjøre noe dersom utredningen viser at det er mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1354 (2017-2018)

  Innlevert: 16.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener statsråden det er ønskelig at selskaper, der staten er eier, engasjerer seg i generelle politiske saker utover det som gjelder rammevilkår for selskapet?