Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Besvart: 17.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Nærings- og fiskeridepartementet lover i E24 5. desember 44 mrd. kroner over ti år i økte eksportinntekter som følge av nye handelsavtaler i det som fremstilles som et «frihandelsregnskap». Et regnskap har imidlertid både en pluss- og en minusside. Hvor store økte importutgifter vil Norge få som følge av disse handelsavtalene, og hvor mye innenlandsk verdiskaping og sysselsetting vil fortrenges av den økte importen som kan ventes som følge av avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:528 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 13.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvorfor er ikke endringene i direktivet om virksomhetsoverdragelse som ble vedtatt i forbindelse med EUs endringsdirektiv 2015/1793 implementert i norsk rett enda?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:480 (2018-2019)

  Innlevert: 29.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 06.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre mer av for å forhindre sosial dumping, tvangsarbeid og menneskehandel i norske farvann og i norsk økonomisk sone, og på hvilken måte vil han eksempelvis sikre en bedre kontroll, sanksjoner, og kompetanse på dette området fra Sjøfartsdirektoratet og Kystvaktens side?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:471 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 06.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Frykter statsråden at Norges anseelse som fiskerinasjon står på spill på bakgrunn av siste ukers medieoppslag knyttet til utstrakt sosial dumping samt annen mistenkelig aktivitet på utenlandskflaggede fartøy som opererer i norsk fiskerisone og i norske havner?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:457 (2018-2019)

  Innlevert: 26.11.2018

  Sendt: 26.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Det er i media avdekket at turistbutikker betaler provisjon til guider og reiseselskaper for å ta med turistgrupper til deres butikk. Vil statsråden vurdere lovligheten av denne praksisen og sørge for tiltak for å få slutt på det?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:433 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 29.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Difi vil legge Altinn under egen organisasjon og innføre konsernstrategi for forvaltningen. Det står det skal sikres samordnet styring, i framlagt budsjett. Hva betyr dette helt konkret for Altinn og Br.reg; hvordan vil det påvirke hvilke arbeidsoppgaver som ligger under Br.reg., hvordan vil det påvirke antall ansatte i Brønnøysund, hvordan vil det påvirke bruken av private aktører i tjenesteutviklingen og hvordan vil det påvirke stedlig ledelse og er det politisk vilje i regjering for å legge Altinn under Difi?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:410 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil næringsministeren bruke de virkemidler som finnes i konkurranseloven og forby prisparitetsklausuler i avtaler som Online Travel Agents har i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:409 (2018-2019)

  Innlevert: 20.11.2018

  Sendt: 20.11.2018

  Besvart: 26.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har det vært foretatt faglige utredninger av forskriftsendringen, som skal åpne for at Color Line kan flagge to skip til NIS, sin konkurransevridende effekt og har Konkurransetilsynet vurdert saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:389 (2018-2019)

  Innlevert: 16.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Besvart: 22.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ein kraftspekulant som gjekk på ein milliardsmell i september har sikra seg ein avtale med Statkraft og andre kreditorar som inneber at han framleis vil vere ein svært rik mann. Ein stor del av rekninga vil truleg falle på folk flest i Grimstad kommune. Trur statsråden at norske skattebetalarar, som eig Statkraft, vil ha forståing for at Statkraft ikkje støtta Agder energi sin motstand mot avtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:360 (2018-2019)

  Innlevert: 13.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Besvart: 19.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden garantere for at det ikke blir gjort endringer for den konsesjonen som Norcem i dag har for utvinning av kalkstein i gruvene ved Brevik, og kan statsråden gjøre rede for hvem som vil ha disposisjonsrett og eierskap over disse gruvene etter at konsesjonen er utgått i 2040?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:338 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 16.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Dersom Color Line tillates å registrere sine skip mellom Oslo og Kiel i NIS-registeret har de mulighet til å ansette EØS-borgere. Hvor mye kan Norge bli refusjonspliktig for disse EØS sjøfolkene gjennom tilskuddsordningen som gjelder for skip registrert i NIS?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2018-2019)

  Innlevert: 05.11.2018

  Sendt: 06.11.2018

  Besvart: 13.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden bekrefte at regjeringen vil videreføre dagens tilskuddsordning for utenriksferger i NOR-registeret?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:237 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Besvart: 02.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil regjeringen bidra til at hverdagen for små og mellomstore bedriftene blir enklere, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva er regjeringens begrunnelse for å kunne hevde at mesteparten av besetningen på Color Line ikke er sjøfolk?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:128 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva er regjeringa si definisjon av sjøfolk?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:120 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 23.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke konkrete bevilgninger over hvilke poster gjør regjeringa i statsbudsjettet for 2019 for å skape nye grønne jobber, og kan ministeren gi et anslag over veksten i antallet grønne jobber det kommende året?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan skal statsråden sørge for at selskaper som staten Norge er eier av ikke bedriver sosial dumping?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke grep tar næringsministeren for å sørge for at viktige nasjonale mineralinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i forbindelse med vern, herunder frivillig vern, som regjeringen ønsker mer av?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:44 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 11.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:13 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 09.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Forutsatt at regelverket endres slik at Color Line gis mulighet til å registrere skipene på ruten Oslo – Kiel i NIS, hva vil de budsjettmessige konsekvensene være av at selskapet erstatter 685 norske ansatte med utenlandske og organiserer driften slik at de er i posisjon til å motta refusjon for de 685 utenlandske ansatte?