Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 20 av 46)
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at endring i Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen når det gjelder sammensetningen av styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), blir i samsvar med merknad fra en samlet næringskomite i Innst. 154 L (2017-2018)?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Kor mange tilfelle av ulovleg turistfiske er avdekka til no i år og meiner statsråden at ein har god kontroll med dette fisket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1724 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det omsettes i dag kvoter på leppefisk for millionbeløp, med det resultat at noen blir millionærer på å selge videre kvoter som de har fått gratis av staten, samtidig som andre unge fiskere, som har investert i båt og utstyr, blir utestengt fra muligheten til å få gratis kvote. Dette virker helt urimelig for folk flest. Det er omsetningsforbud for kongekrabbekvoter. Når fiskeriministeren registrerer hva som skjer i salg av kvoter i leppefisk, hvorfor innføres det ikke midlertidig omsetningsforbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1723 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministeren har valgt kvalifiseringskriterier for å få gratis leppefisk kvote som utelukker unge fiskere. Resultatet er at eldre fiskere har fått mulighet til å spe på pensjonens sin, fremfor at unge fiskere som har investert i båt og utstyr får realisert sine ønsker om å bli yrkesfisker. 35 unge fiskere har stått frem. mulighet til å leve av fiske. Hvorfor har ikke ministeren valgt å vekte rekrutteringsperspektivet tyngre i kriteriene for å få tildelt gratis kvote på leppefisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2017-2018)

  Innlevert: 22.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Iht regelverket har kystflåten en lasteromsbegrensing på 500 kubikk.Over tid har man sett at sammenlignbare saker blir behandlet ulikt av forvaltningen når det gjelder hvordan lasteromsvolumet skal defineres, og tolkningen gir også enkelte uheldige utslag. Næringen har lenge etterlyst en klargjøring av hvordan regelverket skal tolkes, slik at man unngår forskjellsbehandling. Vil Statsråden følge opp anmodningen om å foreta en presisering overfor forvaltningen av hvordan lasteromsvolum skal beregnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1544 (2017-2018)

  Innlevert: 09.05.2018

  Sendt: 09.05.2018

  Besvart: 18.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Leppefiske er regulert gjennom forskrifter som er endret flere ganger de siste årene. Departementets rot med hensyn til regulering av leppefiske har medført store omkostninger for mange. På Sørlandet satset to unge og handlekraftige fiskere på dette i 2017. De investerte i båt og utstyr og ble registrert for leppefiske. På grunn av rotet med forskriftene får de nå ikke fiske likevel. Er statsråden tilfreds med at flere unge som ville satse på fiskeri, taper store penger, og hvordan vil han legge til rette for flere unge i yrke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1523 (2017-2018)

  Innlevert: 07.05.2018

  Sendt: 08.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er en gledelig å registrere den store interessen i næringen for å søke om utviklingskonsesjoner, men mange aktører reagerer på den lange saksbehandlingstiden. På hvilken måte har ministeren sørget for at det er tilstrekkelig med ressurser og kapasitet til å håndtere den store søknadsmengden, og når forventer man at alle søknadene er behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1522 (2017-2018)

  Innlevert: 07.05.2018

  Sendt: 08.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er bred politisk enighet om å få flere unge til å satse som fisker. Fisker Nathanael Sjo (20 år) står frem i Fiskeribladet 2.mai og beskriver hvor utfordrende dagens system funger i praksis. Han kjøpte sin første båt i januar 2017 og satset tungt på leppefiske og torskefiske i åpen gruppe. Han omsatte for 2,1 med 5 sesongansatte. Etter en sesong rives grunnlaget vekk. Hvorfor har ministeren valgt å gå imot all tidligere forvaltningspraksis med så lang tilbakevirkende kraft at unge fiskere i praksis faller utenfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 04.05.2018

  Besvart: 14.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Når forventer fiskeriministeren å kunne legge frem sak om pliktsystemet for Stortinget, slik det står i Jeløya-plattformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1462 (2017-2018)

  Innlevert: 30.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskehelse er en av de største begrensninger for videre vekst i oppdrettsnæringen. Mener ministeren at dagens nivå på strategiske forskningsmidler er tilstrekkelig til å sikre ønskelig kunnskapsutvikling for å avdekke, begrense og avverge helsetrusler for oppdrettsfisk, eller skal helsesatsingene innen blå sektor nesten utelukkende bestemmes av eksterne aktører som Fiskeri- og havbruksnæringen forskingsfond?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1384 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden legge opp til å utsette fristen for høringa om "Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem" basert på de protestene som naturlig nok er kommet etter at statsråden la opp til en kort høringsfrist om et komplekst tema, med kontroversielle forslag, for kystens fremtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1361 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Besvart: 23.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Høringsfristen departementet har satt for å komme med innspill til sjarkflåtens framtid er så kort at ingen av de nordnorske fylkestingene rekker å behandle høringsinnspill på sine samlinger i vår. Tyngdepunktet for sjarkflåten er nettopp i Nord-Norge, og i dokumentet åpner departementet opp for store endringer i kvotefordelinga for sjarkflåten. Kan departementet forlenge høringsfristen slik at de regionalt folkevalgte i Nord-Norge blir hørt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1344 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Sjømat er en av våre viktigste eksportnæringer. Sjømatnæringen er spesielt utsatt for omdømmepåvirkning. Den senere tiden har media beskrevet stygge korrupsjonssaker og mafiametoder spesielt for eksport til Vietnam og Kina. Hva gjør ministeren for å hindre at norsk sjømateksport blir utsatt for korrupsjon og menneskerettsbrudd i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1343 (2017-2018)

  Innlevert: 13.04.2018

  Sendt: 13.04.2018

  Besvart: 20.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan jeg be om en oversikt over hvilke selskaper som har kjøpt nye konsesjonene for oppdrett i år, fordelt på de 13 produksjonsområdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1316 (2017-2018)

  Innlevert: 11.04.2018

  Sendt: 11.04.2018

  Besvart: 17.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Når kan initiativtakerne til etablering av et nasjonalt havbruksmuseum forvente at ministeren er ferdig med sin grundige vurdering av saken slik at et vedtak og svar foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1223 (2017-2018)

  Innlevert: 22.03.2018

  Sendt: 22.03.2018

  Besvart: 06.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Departementet sendte 13.10.2015 et forslag til endringer i reglene om deltakelse i høsting av tang og tare mv. Hva er status på dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1161 (2017-2018)

  Innlevert: 14.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Besvart: 20.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i næringa. Enkelte selskap hadde mer enn 40 prosent dødelighet – mens de beste hadde under fem prosent. Laksedøden henger sammen med kampen mot lakselusa, men det finnes måter å bekjempe lusa på som gir bedre fiskevelferd og lavere dødelighet. Hva vil ministeren gjøre for å sikre at den beste praksisen i kampen mot lakselusa tas i bruk av alle oppdrettere så fiskedødeligheten går ned og fiskevelferden bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1141 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Viser til søknad fra Fugløyskjær AS om ervervstillatelse for Stormen Senior etter unntaksbestemmelsen i deltakerloven§6, tredje ledd sendt nærings- og fiskeridepartementet i januar. I desember 2017 slo Stortinget fast at dispensasjoner fra deltakerloven i slike saker ikke skal gis for erverv i kystfiskeflåten. Hvorfor så lang saksbehandlingstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1061 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er ikke krav om konsesjon for å etablere smoltanlegg på land, mens tilsvarende lukkede anlegg i sjø for postsmolt krever konsesjon. Det til tross for at lukkede anlegg i sjø vil gi langt mindre inngrep i strandsonen i form av produksjonsanlegg, gi mer energieffektiv produksjon og øke konkurransekraften. Hva er den faglige begrunnelsen for en slik forskjellsbehandling, og vil ministeren ta initiativ til likebehandling av postsmoltanlegg på land og lukkede anlegg i sjø uten miljøutslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  PD har store konsekvenser for fiskehelse og havbruksnæringen. Næringsaktører savner en mer offensiv strategi for å hindre spredning, spesielt forebygge at den spres videre nordover. Det stilles også spørsmål om hvorfor Mattilsynet praktiserer regelverket så ulikt med å kreve 28 km sone for noen lokaliteter for å hindre spredning mens andre i samme sone får krav om 10 km. Er statsråden fornøyd med hvordan PD-strategien har fungert, og hvorfor stilles det ikke krav om PD-vaksine for alle i de utsatte sonene 6 til 8?