Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 5 av 5)
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:163 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  På hvilken måte vil fiskeriministeren bidra til en konstruktiv dialog med Nordland fylkeskommune og Vega kommune om utviklingen av Vega verdensarv?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:113 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Viser til de uregistrerte pengegavene fra Nordlaks til Nordland FrP ifm. stortingsvalgkampen 2017 og fiskeridepartementets medhold på klage fra Nordlaks' søknad om utviklingskonsesjoner like etterpå. Ser statsråden fra samme parti at sammenblanding av disse to forholdene reiser alvorlige spørsmål, og hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til gransking for å fjerne en hver tvil om mulig lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:95 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å halvere budsjettposten som er avsatt til næringstiltak i fiskeriene. Denne posten gjelder bl.a. bevilgninger til føringstilskuddet, for frakt av fersk fisk. Tilskudd til selfangst skal iflg. Prop. 1 prioriteres under posten, noe som innebærer at føringstilskuddet blir mer enn halvert. Hvilke konsekvenser vil et slikt kutt få for fiskemottakene på land, men også for strukturen på fiskeflåten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:75 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 16.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det nye forskningsfartøyet Kronprins Haakon på 1,4 milliarder, har blitt finansiert over statsbudsjettet under Havforskningsinstituttet. Nå viser det seg at tokttiden er fordelt på kun deler av polarforskningsmiljøet. UiB som er klart størst på polarforsking, samt Nansensenteret og Norce har ikke fått tildelt tokttid. Hva vil ministeren gjøre for å få på plass en driftsmodell av forskningsfartøy som sikrer at de faglige beste forskningsprosjektene blir prioritert, og at vi blir globalt ledende innen polarforskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:51 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Forskning viser at det skjer et stort tap av fosfor fra oppdrettsnæringen. Fosforet tapes i form av slam og tapt fôr. Fosfor er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Av hensyn til matsikkerheten til framtidige generasjoner i Norge og internasjonalt trenger vi å ta vare på slammet som husdyrhold og fiskeoppdrett generer. Slammet kan potensielt brukes i jordbruket. Hva vil fiskeriministeren gjøre for å sørge for en utnyttelse av fosforet fra oppdrettsnæringen?