Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 15 av 15)
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:713 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen nå skal følge faglige råd i fiskeriforvaltningen. Det står «At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.». Har dette ikke vært tilfelle tidligere, hvilke endringer vil statsråden måtte gjøre for å innfri dette punktet og kan statsråden garantere for at disse rådene gis med faglig frihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:620 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan har departementet og fiskeriforvaltningen konkret vurdert forslaget til reguleringer for 2018 opp mot lovbestemmelsene som skal sikre sjøsamisk fiske, hvordan er Sametinget konsultert i saken og har de sagt seg enige?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:481 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan vil statsråden sikre bærekraftig utnyttelse av næringspotensialet i både innlands villfisk og innlands oppdrettsfisk, og når kommer tiltaksplanen for innlands oppdrettsfiskvirksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:464 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  I forarbeidene til deltakerloven omtales dispensasjonsadgangen fra aktivitetskravet kun i tilknytning til «fersfisktrålerflåten» og «andre deler av havfiskeflåten». Statsråden har nå gitt dispensasjon når det gjelder et kystfiskefartøy. Hvilken juridisk vurdering ligger til grunn for å se bort i fra forarbeidene til loven på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:421 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 01.12.2017

  Besvart: 08.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministeren og representanter fra regjeringspartiene presenterer i ulike sammenhenger tall for hvor stor avkastning Havbruksfondet vil gi til den enkelte kommune. Statsråden gjorde blant annet dette på årsmøtet til Nettverket for fjord- og kystkommuner. Vil statsråden la Stortinget og pressen få en samlet oversikt over hva havbruksfondet vil bety for den enkelte kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:337 (2017-2018)

  Innlevert: 22.11.2017

  Sendt: 23.11.2017

  Besvart: 01.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden bidra til at menn lærer å overholde grensene kvinner setter og at kvinner læres opp i grensetting og sjølvforsvar, eller mener statsråden at det er kvinnens ansvar å ikke bli trakassert, og ser statsråden at hans oppfordring kan være farlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:327 (2017-2018)

  Innlevert: 22.11.2017

  Sendt: 22.11.2017

  Besvart: 24.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kva skiljer ein «god» øyrefik frå ein middels god eller direkte dårleg øyrefik?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:299 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 20.11.2017

  Besvart: 27.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Regjeringen ga 30.10.2017 «grønt lys» for mer oppdrett i hele Nord Norge. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. Dette vil bidra til at mer avfall, kjemikalier og lakselus havner i sjøen. Samtidig har statsråden ikke tatt ned produksjonen i områder som har fått «rødt lys» til tross for at forskerne mener at inntil 30 prosent av lakseyngelen kan dø som følge av lusesituasjonen i disse områdene. Mener statsråden at den samlede miljøeffekten av disse justeringene er positiv eller negativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:269 (2017-2018)

  Innlevert: 15.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Morgenbladet har i en artikkel «Millionene som bygger sjømatnasjonen» påstander som at «Hundrevis av millioner fordeles uten anbud. Forskere håndplukkes, negative resultater blir forsøkt skjult og prosjekter går til forskere med aksjer i næringen.» Hvordan vurderer statsråden påstandene som fremsettes i artikkelen og kan det gis en garanti for at FHF i dag har ryddig tilnærming til sin samfunnsoppgave?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:234 (2017-2018)

  Innlevert: 10.11.2017

  Sendt: 13.11.2017

  Besvart: 16.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden sørge for at Stortinget får en sak til behandling dersom regjeringen tar initiativ til å forlate vedtatte prinsipper i kongekrabbepolitikken ved å utvide adgangskriteriene til kongekrabbefisket?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:216 (2017-2018)

  Innlevert: 09.11.2017

  Sendt: 10.11.2017

  Besvart: 17.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministerens vedtak om å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side i Gunnar Klo-saken gjør det nødvendig å få frem en avklaring fra statsråden om hvordan han vil forvalte deltakerloven fremover. Kan statsråden garantere at dette er et særlig engangstilfelle, eller er dette en endring av statsrådens tilnærming til deltakerloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:143 (2017-2018)

  Innlevert: 26.10.2017

  Sendt: 30.10.2017

  Besvart: 06.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  På møte om fiskevelferd den 19. oktober i regi av Mattilsynet kom det frem at mye unødvendig og ressurskrevende oppfølgingsarbeid kunne vært unngått, dersom deres fagkompetanse hadde blitt brukt i vurdering av konsesjonssøknadene. Dersom også de biologiske prinsipper blir lagt til grunn vil utfordringsbilde bli bedre belyst. I dag er det hovedsakelig juridisk og teknologisk kompetanse som vurderer søknadene. Vil ministeren sørge for at også Mattilsynets fagkompetanse blir brukt i vurdering av nye konsesjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:142 (2017-2018)

  Innlevert: 26.10.2017

  Sendt: 30.10.2017

  Besvart: 06.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Sjømatsrådet må kutte opp mot 30 prosent av staben i Norge som følge av reduserte inntekter fra den lovpålagte markedsavgiften på eksport av sjømat. I det pågående arbeidet med å se på fremtidig organisering er det viktig at hele sjømatnæringen blir ivaretatt og at man får synliggjort hva det betyr for markedsadgang å ha fiskeriutsendinger med lokal markedskontakt og nettverk for å øke verdien av norsk sjømat. Hvilke grep vil ministeren ta for å sikre at sjømatsrådet blir mer robust mot prisendringer på sjømat?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:122 (2017-2018)

  Innlevert: 26.10.2017

  Sendt: 26.10.2017

  Besvart: 02.11.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Mener fiskeriministeren det er problematisk at det nylig vedtatte regelverket om deltakelse i turistfiske etter kongekrabbe utelukker at fiskere som driver med reiselivsvirksomhet kan benytte ordinære fiskefartøy i dette fisket, og vil han i så fall foreta seg noe for å endre regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:110 (2017-2018)

  Innlevert: 24.10.2017

  Sendt: 24.10.2017

  Besvart: 31.10.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Norge er verdens fremste nasjon på marint oppdrett av fisk. Det er en form for matproduksjon som vil være viktig for å nå både FNs mål om matsikkerhet - mål 2, og bærekraftig forvaltning av havet - mål 14. Norges bidrag kan bli vesentlig, både som matvareprodusent, og kunnskaps- og teknologileverandør. Norge bør derfor ta en aktiv rolle i en bevisstgjøring om dette i FN. Hvilke konkrete planer har regjeringen for å sikre at marint oppdrett i større grad blir satt på agendaen i FN?