Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:741 (2018-2019)

  Innlevert: 16.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hordaland Høyre går i BT den 15.januar ut mot Fiskeriministeren og mener han misbruker regelverket som forbyr eksport av skadet oppdrettsfisk - såkalt produksjonsfisk. Hensikten med Kvalitetsforskriften er å beskytte omdømme av norsk sjømateksport. Ove Trellevik uttaler at "det er en skandale hvis regjeringen følger fiskeriminister". Norge har tidligere vært utsatt for straffereaksjoner. Mener ministeren det fortsatt er relevant å hindre eksport av produksjonsfisk for å beskytte omdømme av norsk sjømateksport?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:740 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hvorfor er Fiskeridirektoratets forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensa basert på gyteområder kartlagt i forbindelse med grytefeltkartlegging utført i 2008 og ikke oppdatert kunnskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:694 (2018-2019)

  Innlevert: 08.01.2019

  Sendt: 08.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kan Statsråden svare på om hvor raskt statsråden kommer til å gi svar på når konsesjonssøknaden for et landbasert smoltanlegg i Stordal vil bli behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:584 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Besvart: 19.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det er etablert et regime med strenge krav til fiskehelse og miljøpåvirkning i havbruksnæringen. Det er viktig at myndighetene følger opp eventuelle brudd, slik at målene om bærekraft og rettferdig konkurranse blir godt ivaretatt. Oversikten over lusetall i rapporteringssystem Barentwatch viser en rekke overskridelser. I hvilke grad har regjeringen sanksjonert bruddene, og foretas det tilstrekkelig med stikkprøver for å forebygge såkalte "falske positive prøver"?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:533 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeriministeren snart avslutte en 18 måneders lang departemental vurdering av det initiativet som nå foreligger for etablering av et nasjonalt havbruksmuseum slik at et vedtak kan gjøres og et svar endelig kan gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:522 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva legger statsråden i kriteriet "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:470 (2018-2019)

  Innlevert: 28.11.2018

  Sendt: 29.11.2018

  Besvart: 03.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det ser ut til å ha oppstått usikkerhet omkring hvilke områder som vil kunne brukes til dumping av badevann fra avlusing med lakselusgift. Bakgrunnen er at det er uklart hvilke områder som er registrert som gytefelt/gyteområder for fisk. Kan statsråden redegjøre for hvordan han vil sikre en bærekraftig forvaltning og hindre negative miljøeffekter ifm utslipp av lakselusmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:435 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Gjennom utviklingstillatelser og FoU-konsesjoner ser vi at stadig flere selskaper klarer å produsere laks helt uten bruk av lusebehandling, samtidig som oppsamling av slam kan gi biogass og tilhørende biorest. Vil statsråden legge til rette for kommersialisering av slike produksjonsmetoder, hvor man har større fokus på miljøaspekter og gjenvinningsmuligheter, gjennom strengere krav og følgende lavere pris ved tildeling av fremtidige konsesjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:242 (2018-2019)

  Innlevert: 26.10.2018

  Sendt: 26.10.2018

  Besvart: 01.11.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva vil fiskeriministeren gjøre for å ivareta lokale fiskere sin rett i Kvenangen, vil andre næringsdrivende i samme område på havet få noen form for kompesasjon i dette tilfellet, og hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å komme til bunns i hva som har skjedd?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:163 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Besvart: 25.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  På hvilken måte vil fiskeriministeren bidra til en konstruktiv dialog med Nordland fylkeskommune og Vega kommune om utviklingen av Vega verdensarv?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:113 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Viser til de uregistrerte pengegavene fra Nordlaks til Nordland FrP ifm. stortingsvalgkampen 2017 og fiskeridepartementets medhold på klage fra Nordlaks' søknad om utviklingskonsesjoner like etterpå. Ser statsråden fra samme parti at sammenblanding av disse to forholdene reiser alvorlige spørsmål, og hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til gransking for å fjerne en hver tvil om mulig lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Opsal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:95 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  I forslaget til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å halvere budsjettposten som er avsatt til næringstiltak i fiskeriene. Denne posten gjelder bl.a. bevilgninger til føringstilskuddet, for frakt av fersk fisk. Tilskudd til selfangst skal iflg. Prop. 1 prioriteres under posten, noe som innebærer at føringstilskuddet blir mer enn halvert. Hvilke konsekvenser vil et slikt kutt få for fiskemottakene på land, men også for strukturen på fiskeflåten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:75 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 16.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det nye forskningsfartøyet Kronprins Haakon på 1,4 milliarder, har blitt finansiert over statsbudsjettet under Havforskningsinstituttet. Nå viser det seg at tokttiden er fordelt på kun deler av polarforskningsmiljøet. UiB som er klart størst på polarforsking, samt Nansensenteret og Norce har ikke fått tildelt tokttid. Hva vil ministeren gjøre for å få på plass en driftsmodell av forskningsfartøy som sikrer at de faglige beste forskningsprosjektene blir prioritert, og at vi blir globalt ledende innen polarforskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:51 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Forskning viser at det skjer et stort tap av fosfor fra oppdrettsnæringen. Fosforet tapes i form av slam og tapt fôr. Fosfor er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Av hensyn til matsikkerheten til framtidige generasjoner i Norge og internasjonalt trenger vi å ta vare på slammet som husdyrhold og fiskeoppdrett generer. Slammet kan potensielt brukes i jordbruket. Hva vil fiskeriministeren gjøre for å sørge for en utnyttelse av fosforet fra oppdrettsnæringen?