Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 20 av 56)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2065 (2017-2018)

  Innlevert: 15.08.2018

  Sendt: 15.08.2018

  Til behandling

  Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforsking av selskaper som har gjennomført dumpingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2058 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Kongekrabbe er eksklusiv og etterspurt i markedet. Den er også viktig som inntektskilde for mange fiskere. NRK melder 13.8 at Fiskeridirektoratet mener betydelige mengder kongekrabbe blir fisket og omsatt ulovlig. Hva gjør statsråden for å følge opp disse bekymringsmeldingene, og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kongekrabben - i tråd med de rammene Stortinget har vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 10.08.2018

  Til behandling

  Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran. Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeridepartementet før det ble takket ja til invitasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2032 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Til behandling

  Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2027 (2017-2018)

  Innlevert: 08.08.2018

  Sendt: 08.08.2018

  Besvart: 15.08.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å bringe klarhet i årsaken til at det i løpet av de siste 11 årene har vært et betydelig og konsistent misforhold mellom volumet av rapportert landet og importert rund torsk i forhold til innenlands konsum og eksport av sjømat basert på torsk som råvare?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2019 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Rette vedkommende: Fiskeriministeren

  Besvart: 13.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 03.08.2018

  Besvart: 06.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  USA var i 2017 Norges fjerde største marknad for eksport av sjømat. Vil statsråden si private reise til Iran påverke moglegheiten til å seinare kunne reise til USA for å ivareta og forsvare norske interesser i denne viktige marknaden for norsk sjømat?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1994 (2017-2018)

  Innlevert: 02.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Besvart: 06.08.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Viser til statsrådens svar i offentligheten rundt hans private reise til Iran den siste tiden. Det er viktig for Stortinget å være forsikret om at det har blitt gjort skikkelige vurderinger knyttet til potensiell rolleblanding, sikkerhetsrisiko eller inhabilitet knyttet til reisen. Kan jeg be om at statsråden beskriver hvilke vurderinger som har blitt gjort, og om aktuelt regelverk har blitt fulgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1950 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Vil statsråden innlemme kronisk sjøsyke som en del av dispensasjonsbestemmelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Besvart: 28.06.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden sørge for at endring i Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen når det gjelder sammensetningen av styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), blir i samsvar med merknad fra en samlet næringskomite i Innst. 154 L (2017-2018)?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Kor mange tilfelle av ulovleg turistfiske er avdekka til no i år og meiner statsråden at ein har god kontroll med dette fisket?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1724 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det omsettes i dag kvoter på leppefisk for millionbeløp, med det resultat at noen blir millionærer på å selge videre kvoter som de har fått gratis av staten, samtidig som andre unge fiskere, som har investert i båt og utstyr, blir utestengt fra muligheten til å få gratis kvote. Dette virker helt urimelig for folk flest. Det er omsetningsforbud for kongekrabbekvoter. Når fiskeriministeren registrerer hva som skjer i salg av kvoter i leppefisk, hvorfor innføres det ikke midlertidig omsetningsforbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1723 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 08.06.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministeren har valgt kvalifiseringskriterier for å få gratis leppefisk kvote som utelukker unge fiskere. Resultatet er at eldre fiskere har fått mulighet til å spe på pensjonens sin, fremfor at unge fiskere som har investert i båt og utstyr får realisert sine ønsker om å bli yrkesfisker. 35 unge fiskere har stått frem. mulighet til å leve av fiske. Hvorfor har ikke ministeren valgt å vekte rekrutteringsperspektivet tyngre i kriteriene for å få tildelt gratis kvote på leppefisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2017-2018)

  Innlevert: 22.05.2018

  Sendt: 23.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Iht regelverket har kystflåten en lasteromsbegrensing på 500 kubikk. Over tid har man sett at sammenlignbare saker blir behandlet ulikt av forvaltningen når det gjelder hvordan lasteromsvolumet skal defineres, og tolkningen gir også enkelte uheldige utslag. Næringen har lenge etterlyst en klargjøring av hvordan regelverket skal tolkes, slik at man unngår forskjellsbehandling. Vil statsråden følge opp anmodningen om å foreta en presisering overfor forvaltningen av hvordan lasteromsvolum skal beregnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1544 (2017-2018)

  Innlevert: 09.05.2018

  Sendt: 09.05.2018

  Besvart: 18.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Leppefiske er regulert gjennom forskrifter som er endret flere ganger de siste årene. Departementets rot med hensyn til regulering av leppefiske har medført store omkostninger for mange. På Sørlandet satset to unge og handlekraftige fiskere på dette i 2017. De investerte i båt og utstyr og ble registrert for leppefiske. På grunn av rotet med forskriftene får de nå ikke fiske likevel. Er statsråden tilfreds med at flere unge som ville satse på fiskeri, taper store penger, og hvordan vil han legge til rette for flere unge i yrke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1523 (2017-2018)

  Innlevert: 07.05.2018

  Sendt: 08.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er en gledelig å registrere den store interessen i næringen for å søke om utviklingskonsesjoner, men mange aktører reagerer på den lange saksbehandlingstiden. På hvilken måte har ministeren sørget for at det er tilstrekkelig med ressurser og kapasitet til å håndtere den store søknadsmengden, og når forventer man at alle søknadene er behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1522 (2017-2018)

  Innlevert: 07.05.2018

  Sendt: 08.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er bred politisk enighet om å få flere unge til å satse som fisker. Fisker Nathanael Sjo (20 år) står frem i Fiskeribladet 2.mai og beskriver hvor utfordrende dagens system funger i praksis. Han kjøpte sin første båt i januar 2017 og satset tungt på leppefiske og torskefiske i åpen gruppe. Han omsatte for 2,1 med 5 sesongansatte. Etter en sesong rives grunnlaget vekk. Hvorfor har ministeren valgt å gå imot all tidligere forvaltningspraksis med så lang tilbakevirkende kraft at unge fiskere i praksis faller utenfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2017-2018)

  Innlevert: 03.05.2018

  Sendt: 04.05.2018

  Besvart: 14.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Når forventer fiskeriministeren å kunne legge frem sak om pliktsystemet for Stortinget, slik det står i Jeløya-plattformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1462 (2017-2018)

  Innlevert: 30.04.2018

  Sendt: 30.04.2018

  Besvart: 09.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskehelse er en av de største begrensninger for videre vekst i oppdrettsnæringen. Mener ministeren at dagens nivå på strategiske forskningsmidler er tilstrekkelig til å sikre ønskelig kunnskapsutvikling for å avdekke, begrense og avverge helsetrusler for oppdrettsfisk, eller skal helsesatsingene innen blå sektor nesten utelukkende bestemmes av eksterne aktører som Fiskeri- og havbruksnæringen forskingsfond?